i dont like you anymore là gì - Nghĩa của từ i dont like you anymore | Bateman Koch

i dont like you anymore có nghĩa là

A FAT LIETôi vẫn yêu bạn

Thí dụ

Boy: Bạn có còn thích tôi
Cô gái: Tôi không thích bạn nữa Cậu bé: Ồ

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết i dont like you anymore là gì - Nghĩa của từ i dont like you anymore