n hard r là gì - Nghĩa của từ n hard r | Mcfarlane Santiago

n hard r có nghĩa là

Hay còn gọi là cứng r.Câu chuyện dài Nó có nghĩa là Nigger

Thí dụ

"Bạn bè của tôi đã đi đâu?"-tôi
Sức mạnh của n cứng r