pass the chips là gì - Nghĩa của từ pass the chips | Galvan Arnav

pass the chips có nghĩa là

Chip Patato là nghệ thuật của một người bạn thân nhất bước vào một người bạn thân khác trong khi anh ta đang ở trên mặt trăng mật ong của mình.Người bạn đi bộ bắt đầu để hỏi liệu người bạn đang quan hệ tình dục có thể "vượt qua chip".Nếu người bạn không có chip, người bạn kia có tùy chọn đi tiểu về hai người yêu thích đam mê, hoặc đá người bạn trong NADS ở điểm cao trào.

Thí dụ

(John bước vào Micah quan hệ tình dục)

John: Này Micah, bạn có thể vượt qua chip.
Micah: Anh bạn, ở đây.Bạn khốn.

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết pass the chips là gì - Nghĩa của từ pass the chips