pulling a jack bauer là gì - Nghĩa của từ pulling a jack bauer | Camden Helin Ayyan

pulling a jack bauer có nghĩa là

Chết và trở lại với cuộc sống, hoặc giả vờ chết và trở lại với cuộc sống vì Jack Bauer từ 24 đã làm hai lần

Thí dụ

-So James Bạn đã đọc Romeo và Juliet chưa?
- Yeah Juliet kéo Jack Bauer

Cậu bé- anh chàng đó đã chết đuối!
Cô gái- không, đừng lo lắng, anh ấy chỉ là kéo Jack Bauer

pulling a jack bauer có nghĩa là

Động từ

Hành động tỉnh táo thành công trong 24 giờ đầy đủ mà không có bất kỳ hình thức nghỉ ngơi nào trong những điều kiện khắc nghiệt nhất mà con người biết đến.Điều này hầu như luôn luôn đi kèm với việc có số phận của toàn bộ thế giới nghỉ ngơi trên vai bạn.

Thí dụ

-So James Bạn đã đọc Romeo và Juliet chưa?

pulling a jack bauer có nghĩa là

- Yeah Juliet kéo Jack Bauer

Thí dụ

-So James Bạn đã đọc Romeo và Juliet chưa?