Quá trình và thiết bị công nghệ hóa học Tập 2 | Olson Mcdonnell

Các quá trình và thiết bị cơ học là Tập 1 của bộ sách về quá trình và thiết bị công nghệ hóa học và thực phẩm gồm 12 tập.
Nội dung của Tập 1 chủ yếu đề cập đến việc ứng dụng các định luật cơ bản của Cơ học lưu chất để thiết lập các phương pháp cơ học, nhằm tạo ra các thiết bị hữu dụng trong sản phẩm công nghiệp.

MỤC LỤC

Chương 1  Các hiện tượng thủy khí động lực Chương 2  Trạng thái giả lỏng của vật liệu rời Chương 3  Khuấy môi trường lỏng Chương 4  Phân riêng bằng phương pháp lắng

Chương 5  Phân riêng bằng phương pháp lọc

You're Reading a Free Preview
Pages 13 to 19 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview
Pages 23 to 27 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview
Pages 31 to 32 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview
Pages 36 to 41 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview
Pages 54 to 60 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview
Pages 64 to 69 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview
Pages 73 to 79 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview
Pages 92 to 97 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview
Page 101 is not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview
Pages 105 to 123 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview
Pages 127 to 133 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview
Pages 162 to 182 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview
Pages 200 to 202 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview
Pages 220 to 345 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview
Pages 363 to 375 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview
Pages 405 to 410 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview
Pages 414 to 429 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview
Pages 433 to 436 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview
Pages 440 to 441 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview
Pages 445 to 447 are not shown in this preview.

Quá trình và thiết bị công nghệ hóa học Tập 2

Cuốn sách Quá trình và Thiết bị trong Công nghệ hóa học và Thực phẩm, Tập 2, Quá trình và Thiết bị truyền nhiệt (Kỹ thuật thực phẩm 2) được biên soạn không ngoài mục đích là một giáo trình giảng dạy cho sinh viên, học viên ở Bộ môn Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM và cũng có thể ở các trường đại học thuộc  khối kỹ thuật khác trong các lĩnh vực Công nghệ hóa học, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ nhiệt, Công nghệ môi trường và một số ngành kỹ thuật khác có liên quan. Cuốn sách Tập 2,  Quá trình và Thiết bị truyền nhiệt  gồm 3 phần: - Phần 1 Cơ sở lý thuyết về truyền nhiệt (4 chương); - Phần 2 Các quá trình và thiết bị truyền nhiệt (3 chương); - Phần 3 Các quá trình và thiết bị làm lạnh, làm lạnh đông (5 chương). Nó mang lại lợi ích cho các độc  giả đồng thời phục vụ cho các sinh viên, học viên ở các trường đại học có thể tham khảo, tìm hiểu, tra cứu và nghiên cứu về các lý thuyết Truyền nhiệt và Các quá trình và thiết bị truyền nhiệt.Qua đây tác giả xin chân thành cám ơn đến các thầy PGS.TS. Nguyễn Văn Sức (Khoa CNHH&TP), PGS.TS. Thái Bá  Cần, PGS.TS. Đỗ Văn Dũng (BGH Trường ĐHSPKT TP  HCM) đã khuyến khích, ủng hộ cho sự ra đời cuốn sách này.

Bộ tài liệu này được hỗ trợ chia sẻ cho thành viên nhằm mục đích học tập và nghiên cứu bởi Group "Free Load Tài Liệu".



LINK 1 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)


LINK 4 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD PHẦN 1

LINK DOWNLOAD PHẦN 2

LINK DOWNLOAD PHẦN 3

Quá trình và thiết bị công nghệ hóa học Tập 2

Cuốn sách Quá trình và Thiết bị trong Công nghệ hóa học và Thực phẩm, Tập 2, Quá trình và Thiết bị truyền nhiệt (Kỹ thuật thực phẩm 2) được biên soạn không ngoài mục đích là một giáo trình giảng dạy cho sinh viên, học viên ở Bộ môn Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM và cũng có thể ở các trường đại học thuộc  khối kỹ thuật khác trong các lĩnh vực Công nghệ hóa học, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ nhiệt, Công nghệ môi trường và một số ngành kỹ thuật khác có liên quan. Cuốn sách Tập 2,  Quá trình và Thiết bị truyền nhiệt  gồm 3 phần: - Phần 1 Cơ sở lý thuyết về truyền nhiệt (4 chương); - Phần 2 Các quá trình và thiết bị truyền nhiệt (3 chương); - Phần 3 Các quá trình và thiết bị làm lạnh, làm lạnh đông (5 chương). Nó mang lại lợi ích cho các độc  giả đồng thời phục vụ cho các sinh viên, học viên ở các trường đại học có thể tham khảo, tìm hiểu, tra cứu và nghiên cứu về các lý thuyết Truyền nhiệt và Các quá trình và thiết bị truyền nhiệt.Qua đây tác giả xin chân thành cám ơn đến các thầy PGS.TS. Nguyễn Văn Sức (Khoa CNHH&TP), PGS.TS. Thái Bá  Cần, PGS.TS. Đỗ Văn Dũng (BGH Trường ĐHSPKT TP  HCM) đã khuyến khích, ủng hộ cho sự ra đời cuốn sách này.

Bộ tài liệu này được hỗ trợ chia sẻ cho thành viên nhằm mục đích học tập và nghiên cứu bởi Group "Free Load Tài Liệu".



LINK 1 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 2 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK 3 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)


LINK 4 - ĐẶT MUA SÁCH ONLINE (GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT)

LINK DOWNLOAD PHẦN 1

LINK DOWNLOAD PHẦN 2

LINK DOWNLOAD PHẦN 3

Quá trình và thiết bị công nghệ hóa học Tập 2

Quá trình và thiết bị công nghệ hóa học Tập 2
Quá trình và thiết bị công nghệ hóa học Tập 2

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Quá trình và thiết bị công nghệ hóa học Tập 2