R1 10 ôm, r2 15 ôm mắc song song với nhau | Amina Mcintyre

Duới đây là các thông tin và kiến thức về chủ đề r1=10 r2=15 mắc song song với nhau hay nhất do chính tay đội ngũ chúng tôi biên soạn và tổng hợp:

1. R1 = 10 ôm, R2 = 15 ôm mắc song song với nhau ... - Hoc24

 • Tác giả: hoc24.vn

 • Ngày đăng: 26/5/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 42489 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: R1 = 10 ôm, R2 = 15 ôm mắc song song với nhau. Điện trở tương đương của đoạn mạch có trị số là?

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: R1 = 10 ôm, R2 = 15 ôm mắc song song với nhau. Điện trở tương đương của đoạn mạch có trị số là?... Xem ngay

R1 10 ôm, r2 15 ôm mắc song song với nhau

2. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch có R1= 10Ω và R2 ...

 • Tác giả: hoc247.net

 • Ngày đăng: 11/1/2021

 • Xếp hạng: 2 ⭐ ( 30919 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt:

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: Hai điện trở R1= 10Ω và R2 = 15Ω được mắc song song với nhau vào hiệu điện thế 12V. A) tính điện trở tương đương của đoạn mạch. B) tính cường độ dòng điện ...... Xem ngay

R1 10 ôm, r2 15 ôm mắc song song với nhau

3. R1 = 10Ω, R2 = 15Ω, R3 = 30Ω mắc song song với nhau ...

 • Tác giả: vungoi.vn

 • Ngày đăng: 17/7/2021

 • Xếp hạng: 3 ⭐ ( 54225 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: R1 = 10Ω, R2 = 15Ω, R3 = 30Ω mắc song song với nhau. Nhận định nào sau đây là đúng?

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: R1 = 10Ω, R2 = 15Ω, R3 = 30Ω mắc song song với nhau. Nhận định nào sau đây là đúng? a.... Xem ngay

R1 10 ôm, r2 15 ôm mắc song song với nhau

4. Cho 2 điện trở R1 = 10Ω, R2 =15Ω mắc song song với nhau ...

 • Tác giả: lazi.vn

 • Ngày đăng: 23/7/2021

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 56479 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Cho 2 điện trở R1 = 10Ω, R2 =15Ω mắc song song với nhau .... Đang cập nhật...

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: 1) Cho 2 điện trở R1=10Ω, R2=15Ω mắc song song với nhau vào hiệu điện thế U=9V a. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch b. Tính cường độ dòng điện qua ...... Xem ngay

R1 10 ôm, r2 15 ôm mắc song song với nhau

5. R1 = 10Ω, R2 = 15Ω, R3 = 30Ω mắc song ... - Loigiaihay.com

 • Tác giả: m.loigiaihay.com

 • Ngày đăng: 27/8/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 36224 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về R1 = 10Ω, R2 = 15Ω, R3 = 30Ω mắc song ... - Loigiaihay.com. Đang cập nhật...

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: R1 = 10Ω, R2 = 15Ω, R3 = 30Ω mắc song song với nhau. Nhận định nào sau đây là đúng?... Xem ngay

R1 10 ôm, r2 15 ôm mắc song song với nhau

6. Ba điện trở R1=10Ω, R2=R3=20Ω được mắc song song với ...

 • Tác giả: baitapsgk.com

 • Ngày đăng: 9/1/2021

 • Xếp hạng: 1 ⭐ ( 37653 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Ba điện trở R1=10Ω, R2=R3=20Ω được mắc song song với .... Đang cập nhật...

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: Ba điện trở R1=10Ω, R2=R3=20Ω được mắc song song với nhau vào hiệu điện thế 12V.. Bài 5.6 trang 14 Sách bài tập (SBT) Vật lí 9 – Bài 5. Đoạn mạch song song.... Xem ngay

7. R1 = 10Ω R2 = 15Ω R3 = 30Ω mắc song song với nhau. Nhận ...

 • Tác giả: tuhoc365.vn

 • Ngày đăng: 6/7/2021

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 65874 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: R1 = 10Ω, R2 = 15Ω, R3 = 30Ω mắc song song với nhau. Nhận định nào sau đây là đúng?

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: R1 = 10Ω R2 = 15Ω R3 = 30Ω mắc song song với nhau. Nhận định nào sau đây là đúng? · Câu hỏi và hướng dẫn giải · Đáp án đúng: C · Lời giải của Tự Học 365 · Các câu ...... Xem ngay

8. R1 = 10Ω, R2 = 15Ω mắc song song với nhau. Điện trở tương ...

 • Tác giả: moon.vn

 • Ngày đăng: 17/6/2021

 • Xếp hạng: 3 ⭐ ( 48249 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: ID 700880. R1 = 10Ω, R2 = 15Ω mắc song song với nhau. Điện trở tương đương của đoạn mạch có trị số là:

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: R1 = 10Ω, R2 = 15Ω mắc song song với nhau. Điện trở tương đương của đoạn mạch có trị số là: ; A. 25Ω ; B. 12,5Ω ; C. 6Ω ; D. 3Ω.... Xem ngay

R1 10 ôm, r2 15 ôm mắc song song với nhau

9. Bài 5. Đoạn mạch song song - Tìm đáp án, giải bài tập, để học ...

 • Tác giả: timdapan.com

 • Ngày đăng: 19/8/2021

 • Xếp hạng: 1 ⭐ ( 34923 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: Bài 5. Đoạn mạch song song - Tìm đáp án, giải bài tập, để học tốt

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: Cho mạch điện có sơ đồ như hình 5.1, trong đó R1=15Ω, R2=10Ω, ... Ba điện trở R1=10Ω, R2=R3=20Ω được mắc song song với nhau vào hiệu điện thế 12V.... Xem ngay

R1 10 ôm, r2 15 ôm mắc song song với nhau

10. Top 20 hai điện trở r1 = 10 ôm và r2 = 15 ôm mới nhất 2022

 • Tác giả: newthang.com

 • Ngày đăng: 16/1/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 10809 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: hai điện trở r1 = 10 ôm và r2 = 15 ôm và Top 20 hai điện trở r1 = 10 ôm và r2 = 15 ôm mới nhất 2021

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: R1 = 10 ôm, R2 = 15 ôm mắc song song với nhau ... - Hoc24 Tóm tắt: R1 = 10 ôm, R2 = 15 ôm mắc song song với nhau.... Xem ngay

R1 10 ôm, r2 15 ôm mắc song song với nhau

11. R1 = 10Ω, R2 = 15Ω, R3 - CungHocVui

 • Tác giả: cunghocvui.com

 • Ngày đăng: 17/5/2021

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 94232 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: R1 = 10Ω, R2 = 15Ω, R3 = 30Ω mắc song song với nhau. Nhận định nào sau đây là đúng?Hỗ trợ học tập, giải bài tập, tài liệu miễn phí Toán học, Soạn văn, Địa lý... Hệ thống bài tập đầy đủ, ngắn gọn, bám sát SGK giúp học tập tốt hơn

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: Câu hỏi: R1 = 10Ω, R2 = 15Ω, R3 = 30Ω mắc song song với nhau. Nhận định nào sau đây là đúng?... Xem ngay

12. Cho đoạn mạch gồm R1=10 ôm,R2=15 ôm mắc song song ...

 • Tác giả: xn--qun-gma.vn

 • Ngày đăng: 6/2/2021

 • Xếp hạng: 1 ⭐ ( 89962 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: Cho đoạn mạch gồm R1=10 ôm,R2=15 ôm mắc song song vào hđt 12Va) Tính điện trở tương đương, cường độ dòng điện qua mỗi điện trở và qua đoạn mạchb) Tí nam 2022

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: Cho đoạn mạch gồm R1=10 ôm,R2=15 ôm mắc song song vào hđt 12Va) Tính điện trở tương đương, cường độ dòng điện qua mỗi điện trở và qua đoạn ...... Xem ngay

R1 10 ôm, r2 15 ôm mắc song song với nhau

13. Giải Sách Bài Tập Vật Lí 9 - Bài 5: Đoạn mạch song song

 • Tác giả: sachgiaibaitap.com

 • Ngày đăng: 28/7/2021

 • Xếp hạng: 1 ⭐ ( 13477 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: Giải Sách Bài Tập Vật Lí 9 - Bài 5: Đoạn mạch song song giúp HS giải bài tập, nâng cao khả năng tư duy trừu tượng, khái quát, cũng như định lượng trong việc hình thành các khái niệm và định luật vật lí

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: R1 = 5Ω; R2 = 10Ω; IA1 = 0,6A. a) UAB = ? b) I = ? Lời giải: Do hai điện trở mắc song song với nhau nên hiệu điện thế giữa hai đầu AB của đoạn mạch bằng ...... Xem ngay

14. Câu hỏi r1 = 10ω r2 = 15ω r3 = 30ω mắc song song với nhau ...

 • Tác giả: luyentap247.com

 • Ngày đăng: 8/1/2021

 • Xếp hạng: 3 ⭐ ( 55621 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: R1 = 10Ω, R2 = 15Ω, R3 = 30Ω mắc song song với nhau. Nhận định nào sau đây là đúng?

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: R1 = 10Ω, R2 = 15Ω, R3 = 30Ω mắc song song với nhau. Nhận định nào sau đây là đúng?... Xem ngay

15. Một đoạn mạch gồm hai điện trở R1=10 ôm ,R2=25 ôm mắc ...

 • Tác giả: xn--seonh-fsa.vn

 • Ngày đăng: 23/6/2021

 • Xếp hạng: 1 ⭐ ( 41692 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: một đoạn mạch gồm hai điện trở R1=10 ôm ,R2=25 ôm mắc song song với nhau ,đặt hiệu điện thế U=25Va)tính điện trở tương đương của đoạn mạch ?b)tính c nam 2022

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: Một đoạn mạch gồm hai điện trở R1=10 ôm ,R2=25 ôm mắc song song với nhau ,đặt hiệu điện thế U=25Va)tính điện trở tương đương của đoạn mạch ...... Xem ngay

R1 10 ôm, r2 15 ôm mắc song song với nhau

16. Cho R1 = 15 ôm R2 = 10 ôm Mắc Song Song Với Nhau Vào ...

 • Tác giả: mtrend.vn

 • Ngày đăng: 2/3/2021

 • Xếp hạng: 1 ⭐ ( 77707 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Cho R1 = 15 ôm R2 = 10 ôm mắc song song với nhau vào hiệu điện thế 24V tính điện trở tương đương của đoạn mạch tính cường độ dòng điện qua từng điện trở tính công suất điện mỗi điện trở và cả mặt tính điện nă

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: Cho R1 = 15 ôm R2 = 10 ôm mắc song song với nhau vào hiệu điện thế 24V tính điện trở tương đương của đoạn mạch tính cường độ dòng điện qua từng điện trở ...... Xem ngay

17. đề thi vật lí lớp 9 - Wattpad

 • Tác giả: www.wattpad.com

 • Ngày đăng: 27/4/2021

 • Xếp hạng: 3 ⭐ ( 4734 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về đề thi vật lí lớp 9 - Wattpad. Đang cập nhật...

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: UAB=15V, R1= 10R2= 15R3= 3Điện trở các ampe kế không đáng kể. ... của đoạn mach gồm hai điện trở R1 = 4 và R2 = 12 mắc song song có giá trị nào dưới đây?... Xem ngay

R1 10 ôm, r2 15 ôm mắc song song với nhau

18. Tải về Tài liệu tham khảo Đoạn mạch nối tiếp - 123doc

 • Tác giả: text.123docz.net

 • Ngày đăng: 27/5/2021

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 95054 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: Mục tiêu  Kiến thức + Viết được các công thức về điện trở tương đương, mối liên hệ giữa các hiệu điện thế, các cường độ dòng điện của cả đoạn mạch và của các điện trở thành phần trong đ[r] - Tại 123doc thư viện tài liệu trực tuyến Việt Nam

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: 1 1 1 Rtđ R1 R2. đoạn mạch song song, dòng điện chạy đến “ngã ba” bị rẽ ... một điểm chung:. mạch gồm điện trở R1 15 và R2 10 mắc như hình vẽ.... Xem ngay

19. Cho R1,R2 mắc nối tiếp R1=10 ôm,R2=20 ôm.Tính điện trở ...

 • Tác giả: xn--t-thin-mk8b7k.vn

 • Ngày đăng: 6/3/2021

 • Xếp hạng: 2 ⭐ ( 30067 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: Cho R1,R2 mắc nối tiếp R1=10 ôm,R2=20 ôm.Tính điện trở tương ứng của mạch. nam 2022

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: Cho mạch điện gồm 2 điện trỏ R1=10 ôm nối tiếp R2=15 ôm,mắc vào mạch điện có hiệu ... Dây chảy mắc song song với mạch điện cần bảo vệ b.... Xem ngay

20. Cho 2 điện trở điện trở mắc song song , R1 = 10 ôm ... - Tùn.vn

 • Tác giả: xn--tn-oka.vn

 • Ngày đăng: 22/8/2021

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 45013 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: Cho 2 điện trở điện trở mắc song song , R1 = 10 ôm ,R2=15 ôm hiệu điện thế uab = 12 ôm A) tính điện trở tương đương B) tính cường độ dòng điện qua t nam 2022

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: Cho 2 điện trở điện trở mắc song song , R1 = 10 ôm ,R2=15 ôm hiệu điện thế uab = 12 ôm A) tính điện trở tương đương B) tính cường độ dòng ...... Xem ngay

21. Ba điện trở R1 = 10Ω, R2 = R3 = 20Ω được mắc ... - Haylamdo

 • Tác giả: haylamdo.com

 • Ngày đăng: 25/1/2021

 • Xếp hạng: 3 ⭐ ( 10354 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Ba điện trở R1 = 10Ω, R2 = R3 = 20Ω được mắc ... - Haylamdo. Đang cập nhật...

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: Ba điện trở R1 = 10Ω, R2 = R3 = 20Ω được mắc song song với nhau vào hiệu điện thế 12V - Lời giải sách bài tập Vật Lí lớp 9 hay, chi tiết nhất giúp bạn làm ...... Xem ngay

R1 10 ôm, r2 15 ôm mắc song song với nhau

22. Vật lí 9 - bài toán xét độ sáng của đèn - HOCMAI Forum

 • Tác giả: diendan.hocmai.vn

 • Ngày đăng: 22/4/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 5271 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: Hai điện trở R1=10 ôm, R2=15 ôm mắc song song với nhau vào nguồn điện có hiệu điện thế U=18V. Nếu mắc thêm một bóng đèn có ghi (6V-12W) vào mạch chính...

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: Hai điện trở R1=10 ôm, R2=15 ôm mắc song song với nhau vào nguồn điện có hiệu điện thế U=18V. Nếu mắc thêm một bóng đèn có ghi (6V-12W) vào ...... Xem ngay

R1 10 ôm, r2 15 ôm mắc song song với nhau

23. Ứng dụng định luật Ôm đối với đoạn mạch nối tiếp và đoạn ...

 • Tác giả: lamchacancadoitay.vn

 • Ngày đăng: 21/3/2021

 • Xếp hạng: 3 ⭐ ( 53416 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: 1. Cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch nối tiếp

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: Nếu đoạn mạch gồm n điện trở giống nhau mắc song song thì Rtđ = Rn với R là ... kể được mắc nối tiếp với nhau vào hai điểm A và B. Cho R1 = 5 Ω, R2 = 10 Ω, ...... Xem ngay

24. GIữa hai điểm M,N của mạch điện hiệu điện thế không đổi có ...

 • Tác giả: xn--truyn-text-fv3e.vn

 • Ngày đăng: 4/1/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 764 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: GIữa hai điểm M,N của mạch điện hiệu điện thế không đổi có mắc một ampe kế nối tiếp với đoạn mạch song song gồm hai điện trở R1=10 và R2=15 ampe kế ch nam 2022

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: nối tiếp với đoạn mạch song song gồm hai điện trở R1=10 và R2=15 ampe kế ch nam 2022 ... Khi ampe kế đc mắc song song thì chún nam 2022 ...... Xem ngay

25. Cho mạch điện gồm 2 điện trỏ R1=10 ôm nối tiếp R2=15 ôm ...

 • Tác giả: xn--t-kia488t.vn

 • Ngày đăng: 21/8/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 74722 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: Cho mạch điện gồm 2 điện trỏ R1=10 ôm nối tiếp R2=15 ôm,mắc vào mạch điện có hiệu điện thế 12Va.Tính điện trở tương đương của mạch điện b.Tính hiệu

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: Cho mạch điện gồm 2 điện trỏ R1=10 ôm nối tiếp R2=15 ôm,mắc vào mạch điện có hiệu điện thế 12Va.Tính điện trở tương đương của mạch điện b.... Xem ngay

26. Cho R1 = 15∩ mắc song song R2 = 10∩.Tính Rtđ theo 2 cách

 • Tác giả: xn--bi-tp-rqa0254c.vn

 • Ngày đăng: 15/8/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 66613 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: Cho R1 = 15∩ mắc song song R2 = 10∩.Tính Rtđ theo 2 cách nam 2022

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: Top 1 ✓ Cho R1 = 15∩ mắc song song R2 = 10∩.Tính Rtđ theo 2 cách nam 2022 được cập nhật mới nhất lúc 2021-11-17 18:58:17 cùng với các chủ đề liên quan ...... Xem ngay

R1 10 ôm, r2 15 ôm mắc song song với nhau

27. Điện trở tương đương của 2 điện trở bằng nhau mắc song ...

 • Tác giả: toidap.com

 • Ngày đăng: 15/4/2021

 • Xếp hạng: 3 ⭐ ( 77251 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: A. Lý thuyết điện trở mắc nối tiếp - điện trở mắc song song I. Đoạn mạch gồm các điện trở mắc nối tiếp 1. ...

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: Nếu đoạn mạch gồm n điện trở giống nhau mắc song song thì Rtđ=Rn với R là giá ... mắc nối tiếp với nhau vào hai điểm A và B. Cho R1 = 5 , R2 = 10 , ampe kế ...... Xem ngay

28. Một đoạn mạch gồm hai điện trở R1=10 ôm ,R2=25 ... - êde.vn

 • Tác giả: xn--de-dja.vn

 • Ngày đăng: 11/6/2021

 • Xếp hạng: 2 ⭐ ( 30508 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: một đoạn mạch gồm hai điện trở R1=10 ôm ,R2=25 ôm mắc song song với nhau ,đặt hiệu điện thế U=25Va)tính điện trở tương đương của đoạn mạch ?b)tính c

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: Một đoạn mạch gồm hai điện trở R1=10 ôm ,R2=25 ôm mắc song song với nhau ,đặt hiệu điện thế U=25Va)tính điện trở tương đương của đoạn mạch ...... Xem ngay

29. Cho 2 điện trở mắc song song, R1=20 ôm, R2=20 ôm. HĐT là ...

 • Tác giả: xn--cn-2ya.vn

 • Ngày đăng: 18/3/2021

 • Xếp hạng: 3 ⭐ ( 96636 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: Cho 2 điện trở mắc song song, R1=20 ôm, R2=20 ôm. HĐT là 24Va) Tính R tđb) Tính cđ d đ và hđt từng điện trở nam 2022

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: Top 1 ✓ Cho 2 điện trở mắc song song, R1=20 ôm, R2=20 ôm. HĐT là 24Va) Tính R tđb) Tính cđ d đ và hđt từng điện trở nam 2022 được cập nhật ...... Xem ngay

R1 10 ôm, r2 15 ôm mắc song song với nhau

30. Chuyên Đề Vật Lý 11 - Định Luật Ôm Và Công Suất Điện

 • Tác giả: www.kienguru.vn

 • Ngày đăng: 6/3/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 60744 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: Chuyên Đề Vật Lý 11 - Định Luật Ôm Và Công Suất Điện

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục tìm hiểu chuyên mục Chuyên Đề Vật Lý 11 ... Cho một đoạn mạch gồm hai điện trở R1 và R2 mắc song song và mắc vào một ...... Xem ngay

31. Cho mạch điện gồm có hai điện trở mắc song ... - Từ-khoá.vn

 • Tác giả: xn--t-kho-1qa9394c.vn

 • Ngày đăng: 27/8/2021

 • Xếp hạng: 1 ⭐ ( 19838 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: Cho mạch điện gồm có hai điện trở mắc song song với nhau biết R1=6 ôm R2= 18 ôm .Hiệu điện thế của các đoạn mạch là 12Va) Vẽ sơ đồ mạch điệnb) Tìm nam 2022

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: Hai điện trở R1=20ôm,R2=30ôm,được mắc song song với nhau vào mạch ... Cho đoạn mạch gồm R1=10 ôm,R2=15 ôm mắc song song vào hđt 12Va) ...... Xem ngay

32. Cho mạch điện gồm 2 điện trỏ R1=10 ôm nối tiếp R2=15 ôm ...

 • Tác giả: xn--xn-kja.vn

 • Ngày đăng: 5/4/2021

 • Xếp hạng: 3 ⭐ ( 81053 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: Cho mạch điện gồm 2 điện trỏ R1=10 ôm nối tiếp R2=15 ôm,mắc vào mạch điện có hiệu điện thế 12Va.Tính điện trở tương đương của mạch điện b.Tính hiệu nam 2022

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: Cho đoạn mạch gồm R1=10 ôm,R2=15 ôm mắc song song vào hđt 12Va) Tính ... Hai điện trở R1=20ôm,R2=30ôm,được mắc song song với nhau vào mạch ...... Xem ngay

33. Hai điện trở R1=20ôm,R2=30ôm,được mắc song ... - Bắp.vn

 • Tác giả: xn--bp-m6s.vn

 • Ngày đăng: 1/7/2021

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 8319 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: Hai điện trở R1=20ôm,R2=30ôm,được mắc song song với nhau vào mạch điện có hiệu điện thế là 12Va) Tính điện trở tương đồng của đoạn mạchb) Tính cường nam 2022

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: Hai điện trở R1=20ôm,R2=30ôm,được mắc song song với nhau vào mạch điện ... Cho đoạn mạch gồm R1=10 ôm,R2=15 ôm mắc song song vào hđt 12Va) ...... Xem ngay

34. Cho đoạn mạch gốm R1=6 mắc nối tiếp R2=4.đặt vào hai đầu ...

 • Tác giả: xn--cm-kbt.vn

 • Ngày đăng: 9/7/2021

 • Xếp hạng: 3 ⭐ ( 95190 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: cho đoạn mạch gốm R1=6 mắc nối tiếp R2=4.đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện thế 12Va) tính điện trở tương đương của đoạn mạch?b nếu thay điện trở R nam 2022

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: Hai điện trở R1=20ôm,R2=30ôm,được mắc song song với nhau vào mạch điện ... Cho đoạn mạch gồm R1=10 ôm,R2=15 ôm mắc song song vào hđt 12Va) ...... Xem ngay

35. Xén.vn

 • Tác giả: xn--xn-bja.vn

 • Ngày đăng: 4/6/2021

 • Xếp hạng: 1 ⭐ ( 16632 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: Câu 1: Hai điện trở R1=10 ôm; R2=15 ôm được mắc // vào nguồn điện có hiệu điện thế U=12Va) Tính điện trở tương đương của đoạn mạchb) Tính cường độ d nam 2022

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: Câu 1: Hai điện trở R1=10 ôm; R2=15 ôm được mắc // vào nguồn điện có ... Hai điện trở R1=20ôm,R2=30ôm,được mắc song song với nhau vào mạch ...... Xem ngay

R1 10 ôm, r2 15 ôm mắc song song với nhau

36. R1 = 10Ω, R2 = 15Ω, R3 = 30Ω mắc song ... - Tuyensinh247.com

 • Tác giả: tuyensinh247.com

 • Ngày đăng: 12/1/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 70455 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: R1 = 10Ω, R2 = 15Ω, R3 = 30Ω mắc song song với nhau. Nhận định nào sau đây là đúng?

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: Câu 328990: R1 = 10Ω, R2 = 15Ω, R3 = 30Ω mắc song song với nhau. Nhận định nào sau đây là đúng? A ...... Xem ngay

37. Cho R1= 10 ôm và R2= 15 ôm mắc vào mạch điện có hiệu ...

 • Tác giả: xn--1nm-bpa.vn

 • Ngày đăng: 21/5/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 8511 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: cho R1= 10 ôm và R2= 15 ôm mắc vào mạch điện có hiệu điện thế 6Va, Tính Rtđ của đoạn mạch khi mắc song song và nối tiếpb, Tính CĐDĐ qua toàn mạch kh

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: Cho R1= 10 ôm và R2= 15 ôm mắc vào mạch điện có hiệu điện thế 6V a, Tính Rtđ của đoạn mạch khi mắc song song và nối tiếp b, Tính CĐDĐ qua toàn ...... Xem ngay

38. Ba điện trở R1=10Ω, R2=R3=20Ω được mắc song song với ...

 • Tác giả: baitap.net

 • Ngày đăng: 5/6/2021

 • Xếp hạng: 3 ⭐ ( 24442 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Ba điện trở R1=10Ω, R2=R3=20Ω được mắc song song với nhau vào hiệu điện thế 12V.. Bài 5.6 trang 14 Sách bài tập (SBT) Vật lí 9 – Bài 5. Đoạn mạch song song

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: Ba điện trở R1=10Ω, R2=R3=20Ω được mắc song song với nhau vào hiệu điện thế 12V.. Bài 5.6 trang 14 Sách bài tập (SBT) Vật lí 9 – Bài 5.... Xem ngay

R1 10 ôm, r2 15 ôm mắc song song với nhau

39. Đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song R1 và R2 có điện ...

 • Tác giả: biquyetxaynha.com

 • Ngày đăng: 10/2/2021

 • Xếp hạng: 3 ⭐ ( 10633 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Answers 1 + Công thức tính điện trở mắc nối tiếpCường độ dòng điện : I=I1=I2==InHiệu điện thế : U= ...

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: Hiệu điện thế : U= U1+U2+..+Un. Điện trở tương đương Rtđ= R1+R2++Rn. + công thức tính điện trở mắc song song. Cường độ dòng điện I= I1+I2+..+In.... Xem ngay

40. R1=10ôm ,R2=15ôm mắc song song với nhau .Câu nào sau ...

 • Tác giả: xn--s-46-0x5a.vn

 • Ngày đăng: 26/1/2021

 • Xếp hạng: 2 ⭐ ( 27974 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: R1=10ôm ,R2=15ôm mắc song song với nhau .Câu nào sau đây đúngA.I1=1,5I2B.I1=I2C.I2=1,5I1D.I1=2,5I2

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: Top 1 ✓ R1=10ôm ,R2=15ôm mắc song song với nhau .Câu nào sau đây đúng A.I1=1,5I2 B.I1=I2 C.I2=1,5I1 D.I1=2,5I2 được cập nhật mới nhất lúc ...... Xem ngay

41. 1yên.vn | năm 2022, 2023

 • Tác giả: xn--1yn-gma.vn

 • Ngày đăng: 12/7/2021

 • Xếp hạng: 2 ⭐ ( 74000 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: Câu 1: Hai điện trở R1=10 ôm; R2=15 ôm được mắc // vào nguồn điện có hiệu điện thế U=12Va) Tính điện trở tương đương của đoạn mạchb) Tính cường độ d nam 2022

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: Câu 1: Hai điện trở R1=10 ôm; R2=15 ôm được mắc // vào nguồn điện có ... Hai điện trở R1=20ôm,R2=30ôm,được mắc song song với nhau vào mạch ...... Xem ngay

42. Cho mạch điện gồm có hai điện trở mắc song song ... - I-sách.vn

 • Tác giả: xn--i-sch-zqa.vn

 • Ngày đăng: 1/3/2021

 • Xếp hạng: 3 ⭐ ( 60096 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Cho mạch điện gồm có hai điện trở mắc song song với nhau biết R1=6 ôm R2= 18 ôm .Hiệu điện thế của các đoạn mạch là 12Va) Vẽ sơ đồ mạch điệnb) Tìm nam 2022

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: gồm có hai điện trở mắc song song với nhau biết R1=6 ôm R2= 18 ôm . ... Cho đoạn mạch gồm R1=10 ôm,R2=15 ôm mắc song song vào hđt 12Va) ...... Xem ngay

43. Hai điện trở R1 R2 và ampe kế được mắc nối tiếp với nhau ...

 • Tác giả: toploigiai.vn

 • Ngày đăng: 1/3/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 61029 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Hai điện trở R1 R2 và ampe kế được mắc nối tiếp với nhau .... Đang cập nhật...

 • Trùng khớp với kết quả tìm kiếm: b) Cho R1=50 ôm, R2 =10 ôm, ampe kế chỉ 0,2A. Tính hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở và hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch. Trả lời:.... Xem ngay