scarf up là gì - Nghĩa của từ scarf up | Mac Nathalie Irving

scarf up có nghĩa là

Hành động đặt mái tóc của bạn vào một chiếc khăn khăn trước khi chiến đấu để ngăn chặn việc lấy Weave bị giật của bạn ra.Chủ yếu tham khảo khi một phụ nữ Mỹ gốc Phi với Weave sắp chiến đấu

Thí dụ

Kevin vợ bảo anh ta gọi cảnh sát.Khi cô ấy quàng khăn cho đánh mông bạn trai của anh ấy

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết scarf up là gì - Nghĩa của từ scarf up