she loves the cock là gì - Nghĩa của từ she loves the cock | Irving Philip

she loves the cock có nghĩa là

Khi một cô gái nóng bỏng, và thường không thể chạm tới.Nó liên quan đến chính bạn tưởng tượng quan hệ tình dục với cô ấy và cô ấy yêu nó.

Thí dụ

'Woah, bạn đã thấy cô ấy?Cô ấy yêu con gà trống! '

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết she loves the cock là gì - Nghĩa của từ she loves the cock