Chủ đề: fool

Có 2 bài viết

0 votes
0 answers
17 views
fool là gì - Nghĩa của từ fool

fool có nghĩa là1. một Tòa án Jester 2. Một người vụng về hoặc ngu ngốc là thương hại bởi Mr.TVí dụ1. Mang lại cho tôi kẻ ngốc của tôi, ...

tran_tan5
đăng 6 tháng trước
7 votes
0 answers
90 views
you fell for it fool là gì - Nghĩa của từ you fell for it fool

you fell for it fool có nghĩa là Thunder Cross Tấn công ví dụ bạn đã rơi cho nó ngu ngốc! you fell for it fool có nghĩa là Thunder Cross Split ...