Chủ đề: kiyoko shimizu

Có 1 bài viết

8 votes
0 answers
327 views
kiyoko shimizu là gì - Nghĩa của từ kiyoko shimizu

kiyoko shimizu có nghĩa là Kiyoko Shimizu là một người đẹp là một năm thứ ba tại Karasuno (một anime bóng chuyền tên là haikyuu) Cô ấy là một ...