the naked cowboy là gì - Nghĩa của từ the naked cowboy | Fionn Sanaya

the naked cowboy có nghĩa là

"Trong vòi hoa sen, trong các lĩnh vực .. bất cứ nơi nào trong Ram Ranch"

Thí dụ

"Có 18 cao bồi khỏa thân trong thành phố!"

the naked cowboy có nghĩa là

Anh chàng nổi tiếng, người đứng ở Quảng trường Thời đại với cây đàn guitar của mình trong bộ đồ lót của mình như một điểm thu hút du lịch.Mặc dù cái tên sẽ ngụ ý, anh ta không thực sự khỏa thân.

Thí dụ

"Có 18 cao bồi khỏa thân trong thành phố!"

the naked cowboy có nghĩa là

Anh chàng nổi tiếng, người đứng ở Quảng trường Thời đại với cây đàn guitar của mình trong bộ đồ lót của mình như một điểm thu hút du lịch.Mặc dù cái tên sẽ ngụ ý, anh ta không thực sự khỏa thân.

Thí dụ

"Có 18 cao bồi khỏa thân trong thành phố!"

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết the naked cowboy là gì - Nghĩa của từ the naked cowboy