Tiếng anh lớp 5 tập 1 unit 9 lesson 3 | Drake Whyte

Listen and repeat (Nghe và lặp lại)

Click to listen

‘When did you ‘go to the ‘zoo? 

I ‘went there ‘yesterday. 

‘What did the ‘tigers ‘do when you were ‘there? 

They ‘roared ‘loudly. 

Tạm dịch:

Bạn đã đi sở thú khi nào? 

Mình đã đi đến đó ngày hôm qua.

Những con hổ làm gì khi bạn ở đó?

Những con hổ gầm thật to.

2. Task 2 Unit 9 Lesson 3

Listen and undeline the stressed words. Then say the sentences aloud (Nghe và gạch chân những từ có nhấn âm. Sau đó đọc lớn những câu sau)

Click to listen

 

Tiếng anh lớp 5 tập 1 unit 9 lesson 3

Guide to answer

1. ‘What did you ‘see at the ‘zoo?

I ’saw ‘lots of ‘animals.

2. ‘What did the ‘peacocks ‘do when you were ‘there?

They ‘moved ‘beautifully.

Tạm dịch:

Bạn đỡ thấy gì ở sở thú?

Tôi đã thấy nhiều động vật.

Những con công đã làm gì khi bạn ở đó?

Những con công di chuyển thật đẹp.

3. Task 3 Unit 9 Lesson 3

Let’s chant (Chúng ta cùng ca hát)

Click to listen

Tiếng anh lớp 5 tập 1 unit 9 lesson 3

Tạm dịch:

Tại rạp xiếc

Hôm qua bạn đã làm gì?

Mình đã đi đến rạp xiếc.

Mình thật là vui. 

Bạn đã thấy gì?

Mình đã thấy những động vật.

Những động vật đang diễn trò/ diễn xiếc.

Những động vật đã biểu diễn thế nào?

Những con khỉ đi xe đạp.

Những con gấu chơi bóng chuyền.

Những con khỉ đi xe đạp như thế nào?

Chúng đi xe đạp thật nhanh.

4. Task 4 Unit 9 Lesson 3

Read and match (Đọc và nối)

Tiếng anh lớp 5 tập 1 unit 9 lesson 3

Guide to answer

1.b      2. d       3. a       4. c

Tạm dịch:

Tuấn thân mến,

Mình đã đi sở thú với các bạn cùng lớp vào thứ Sáu tuần trước. Đầu tiên, chúng mình nhìn thấy những con khỉ. Rất thú vị để xem bởi những con khỉ vì những con khỉ nhảy lên nhảy xuống thật nhanh. Sau đó chúng mình đã đi xem những con voi. Nnhững con voi di chuyển chậm chạp và yên tĩnh. Chúng mình cũng nhìn thấy những con hổ. Mình rất thích những con hổ bởi vì chúng nhanh nhẹn. Tiếp theo, chúng mình nhìn thấy những con công. Những người bạn lớp mình rất thích công bởi vì những con công di chuyển thật xinh đẹp. Cuối cùng, chúng mình đã nhìn thấy những con gấu trúc. Gấu trúc rất dễ thương và làm mọi việc thật chậm chạp. Mình thật sự có một khoảng thời gian thoải mái ở sở thú.

Hẹn gặp lại bạn sớm nhé.

Gửi bạn lời chúc tốt đẹp nhất,

Phong

1. Đầu tiên, họ đã nhìn thấy những con khỉ.

2. Sau đó, họ đã nhìn thấy những con voi và những con hổ.

3. Tiếp theo, họ đã nhìn thấy những con công.

4. Cuối cùng, họ đã nhìn thấy những con gấu trúc.

5. Task 5 Unit 9 Lesson 3

Write about your last visit to the zoo (Viết về chuyến viếng thăm sở thú vừa rồi của em)

Tiếng anh lớp 5 tập 1 unit 9 lesson 3

Guide to answer

I went to the zoo with my family last week.

At the zoo, I saw the monkeys and the peacocks.

The monkeys jumped up and down quickly and the peacocks moved beautifully.

I think the animals in the zoo are cute and beautiful.

Tạm dịch: 

Tôi đã đi sở thú với gia đình vào tuần trước.

Tại sở thú, tôi đã nhìn thấy những con khỉ và những con công.

Những con khỉ đã nhảy lên nhảy xuống thật nhanh chóng và những con công di chuyển thật xinh đẹp.

Tôi nghĩ những con vật ở sở thú dễ thương và xinh đẹp.

6. Task 6 Unit 9 Lesson 3

Project (Dự án)

Draw your dream zoo. (Vẽ sở thú mơ ước của em.)

7. Task 7 Unit 9 Lesson 3

Colour the stars (Tô màu những ngôi sao)

Tiếng anh lớp 5 tập 1 unit 9 lesson 3

Tạm dịch:

Bây giờ mình có thể…

– hỏi và trả lời những câu hỏi về những con vật ở sở thú.

– nghe và hiểu những đoạn văn về những con vật ở sở thú.

– đọc và hiểu những đoạn văn về những con vật ở sở thú.

– viết về chuyến đi thăm sở thú đã qua của mình.

8. Practice

Choose the correct answer. (Chọn đáp án đúng)

1. I ________ a baby elephant in the zoo yesterday.

a. see

b. saw

c. seen

d. sees

2. What are your _________ animals? – they are cat and tiger.

a. like

b. kind

c. favourite

d. love

3. ________ did you go last Sunday? – I went to the zoo.

a. What

b. How

c. Which

d. Where

4. What did your brother do ______ the zoo?

a. in

b. on

c. at

d. near

5. _________ did you see at the zoo?

a. What

b. Where

c. How

d. When

6. Did you go to the library last week? – ___________

a. Yes, I do

b. Yes, I did

c. No, I did

d. No, I went to school.

7. The pandas ate ________ when I saw them.

a. slow

b. slowlly

c. slower

d. slowly

8. ___________? – I saw two elephants.

a. What did you see at the zoo?

b. How much elephants did you see at the zoo?

c. How many elephants did you see at the zoo?

d. Did you see elephants at the zoo?

9. Conclusion

Kết thúc bài học, các em cần tập nhấn âm ở các từ trong câu, tập đọc đoạn văn, tập viết về chuyến thăm sở thú vừa rồi của các em và học thuộc các từ vựng sau:

  • circus /ˈsɜːkəs/ rạp xiếc
  • volleyball /ˈvɒlibɔːl/ bóng chuyền
  • jump /dʒʌmp/ nhảy
  • quickly /ˈkwɪkli/ nhanh nhẹn
  • slowly /ˈsləʊli/ chậm chạp

Prev Article Next Article

Đăng ký khóa học của thầy cô VietJack giá từ 250k tại: Tải app VietJack để xem các bài giảng khác của …

source

Xem ngay video Tiếng Anh lớp 5 – Unit 9 What did you see at the zoo? – Lesson 3 – Cô Bùi Thị Mỹ (DỄ HIỂU NHẤT)

Đăng ký khóa học của thầy cô VietJack giá từ 250k tại: Tải app VietJack để xem các bài giảng khác của …

Tiếng Anh lớp 5 – Unit 9 What did you see at the zoo? – Lesson 3 – Cô Bùi Thị Mỹ (DỄ HIỂU NHẤT) “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=AL9iVoPMx_o

Tags của Tiếng Anh lớp 5 – Unit 9 What did you see at the zoo? – Lesson 3 – Cô Bùi Thị Mỹ (DỄ HIỂU NHẤT): #Tiếng #Anh #lớp #Unit #zoo #Lesson #Cô #Bùi #Thị #Mỹ #DỄ #HIỂU #NHẤT

Bài viết Tiếng Anh lớp 5 – Unit 9 What did you see at the zoo? – Lesson 3 – Cô Bùi Thị Mỹ (DỄ HIỂU NHẤT) có nội dung như sau: Đăng ký khóa học của thầy cô VietJack giá từ 250k tại: Tải app VietJack để xem các bài giảng khác của …

Tiếng anh lớp 5 tập 1 unit 9 lesson 3

Từ khóa của Tiếng Anh lớp 5 – Unit 9 What did you see at the zoo? – Lesson 3 – Cô Bùi Thị Mỹ (DỄ HIỂU NHẤT): tiếng anh lớp 5

Thông tin khác của Tiếng Anh lớp 5 – Unit 9 What did you see at the zoo? – Lesson 3 – Cô Bùi Thị Mỹ (DỄ HIỂU NHẤT):
Video này hiện tại có lượt view, ngày tạo video là 2021-02-04 08:47:02 , bạn muốn tải video này có thể truy cập đường link sau: https://www.youtubepp.com/watch?v=AL9iVoPMx_o , thẻ tag: #Tiếng #Anh #lớp #Unit #zoo #Lesson #Cô #Bùi #Thị #Mỹ #DỄ #HIỂU #NHẤT

Cảm ơn bạn đã xem video: Tiếng Anh lớp 5 – Unit 9 What did you see at the zoo? – Lesson 3 – Cô Bùi Thị Mỹ (DỄ HIỂU NHẤT).

Prev Article Next Article

Prev Article Next Article

Video mới sẽ được chiếu hàng ngày vào 7:30 giờ tối các em nhé Video mới sẽ được chiếu hàng ngày vào 7:30 giờ tối các em …

source

Xem ngay video Tiếng Anh lớp 5 unit 9 lesson 3

Video mới sẽ được chiếu hàng ngày vào 7:30 giờ tối các em nhé Video mới sẽ được chiếu hàng ngày vào 7:30 giờ tối các em …

Tiếng Anh lớp 5 unit 9 lesson 3 “, được lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=TuWdFxyf1bY

Tags của Tiếng Anh lớp 5 unit 9 lesson 3: #Tiếng #Anh #lớp #unit #lesson

Bài viết Tiếng Anh lớp 5 unit 9 lesson 3 có nội dung như sau: Video mới sẽ được chiếu hàng ngày vào 7:30 giờ tối các em nhé Video mới sẽ được chiếu hàng ngày vào 7:30 giờ tối các em …

Tiếng anh lớp 5 tập 1 unit 9 lesson 3

Từ khóa của Tiếng Anh lớp 5 unit 9 lesson 3: tiếng anh lớp 5

Thông tin khác của Tiếng Anh lớp 5 unit 9 lesson 3:
Video này hiện tại có lượt view, ngày tạo video là 2020-05-20 06:52:44 , bạn muốn tải video này có thể truy cập đường link sau: https://www.youtubepp.com/watch?v=TuWdFxyf1bY , thẻ tag: #Tiếng #Anh #lớp #unit #lesson

Cảm ơn bạn đã xem video: Tiếng Anh lớp 5 unit 9 lesson 3.

Prev Article Next Article