Top 1 cửa hàng gongcha Huyện Bảo Lâm Cao Bằng 2022 | Sweeney Hutchinson

Bài viết đánh giá Top 1 cửa hàng gongcha Huyện Bảo Lâm Cao Bằng 2022 theo quan điểm cá nhân của tác giả

Gong Cha Aeon Mall Bình Dương

8 đánh giá
Địa chỉ: Lô G25, tầng trệt Trung Tâm Thương Mại Aeon Mall Bình Dương, Số 01 Đại lộ Bình Dương,Thuận Giao,Thuận An,Bình Dương 820000, Việt Nam
Liên lạc: 02743763847
Website: http://www.gongcha.com.vn/

Nhân viên khi dễ khách hàng hàng phục vụ nước chậm chạp, người tới sau lại có nước trước🙂 cần xem lại thái độ của nhân viên! Tránh tình trạng khách một đi không trở lại nhé!

chuyên nghiệp

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Top 1 cửa hàng gongcha Huyện Bảo Lâm Cao Bằng 2022