Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022 | Helin Aamir Sparks

Bài viết đánh giá Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022 theo quan điểm cá nhân của tác giả

Siêu thị Điện máy XANH 462 Quốc lộ 20

203 đánh giá
Địa chỉ: 464 QL20,Khu Phố 2,Đức Trọng,Lâm Đồng 66000, Việt Nam
Liên lạc: 18001061
Website: https://www.dienmayxanh.com/?utm_source\u003dGMB_list\u0026utm_medium\u003dorganic\u0026utm_campaign\u003dGMB_website

Mặt bằng to và đẹp, hy vọng sẽ mang đến nhiều giá trị cho khu vực huyện Đức Trọng

Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022

Điện Máy Xanh làm việc thiếu chuyên nghiệp.
1. Kỹ thuật lắp đặt thiếu kiến thức chuyên môn: làm rò rỉ nước. 1 năm bảo hành 4 lần không khắc phục được triệt để.
2. Kỹ thuật Điện Máy Xanh thi công bảo hành máy lạnh làm hỏng máy bắt khách hàng phải chịu chi phí - đã xác nhận bên hãng LG.
3. Hệ thống chăm sóc khách hàng đùn đẩy không giải quyết vấn đề cho khách hàng. Gọi báo lỗi từ 14/5/2022 đến 17/6/2022 vẫn được nhận câu trả lời Tiếp nhận thông tin và phản hồi không có biện pháp khắc phục.

Khá là mệt mõi. Mua có cái máy lạnh, lần đầu tiên mở lên đã nước chảy như suối. Gọi người đến 3 lần 7 lượt thì xem xong cuối cùng bảo do lỗi lắp đặt, cuối cùng đến giờ vẫn Y NHƯ VẬY. Hy vọng sau khi thấy khiếu nại thì giải quyết nhanh giúp mình, gọi hoài cũng v.

Vẫn đang thắc mắc là nên để đó hay đem vứt đi mặc dù chưa 1 lần dùng tới 🙂🙂

khang trang và rất đẹp

Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022

Siêu thị điên máy xanh đức trọng rộng thoáng đẹp kinh doanh hầu hết các đồ điện máy linh kiện và thiết bị điên tử điên thoại cao cấp uy tín ,có đội ngũ nhân viên tư vấn có trình độ trẻ trung năng động nhiệt tình văn minh lịch sự tận tình chu đáo

Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022

Hàng điện máy phong phú, phong cách phục vụ siêu tốt đúng chất của Điện máy Xanh

Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022

Mua hàng điện máy thì nên ra đây
Hậu mãi thì Tgdd thì không phải bàn rồi.
Cực kì kool
Đừng ham rẽ hơn một chút mà mua hàng trôi nỗi ở ngoài.
Lỡ trục trặc gì thì rất phiền.
Mình mua rất nhiều hàng ở đây rồi
Nên Tiêu dùng thông thái

Các em hỗ trợ kỹ thuật khá tốt

Mập Coffee

149 đánh giá
Địa chỉ: 116 Thống Nhất,Liên Nghĩa,Đức Trọng,Lâm Đồng, Việt Nam
Liên lạc: 0964071078
Website: https://www.foody.vn/lam-dong/map-cafe

Home cafe

115 đánh giá
Địa chỉ: 27 Đường dân sinh, Đường cao tốc Liên Khương - Prenn,khu phố 6,Đức Trọng,Lâm Đồng, Việt Nam
Liên lạc: 0945381052
Website: https://www.facebook.com/homecafe90

Quán khá đẹp, mát mẻ không khói bụi nhờ gió từ phía sau thổi đến. Nhân viên nhiệt tình. Nên ghé để trãi nghiệm

Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022

Quán rộng rãi thoáng mát. Không gian mở. Nhà vệ sinh sạch sez, menu nước ổn. Vị trí quán rất tiện để chờ đợi xe. Rất nên ghé

Nước uống ngon..kem cũng ngon..không gian lịch sự yên tĩnh

Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022

Home Cafe có không gian khá thoáng đãng, đồ uống ngon và rẻ so với mặt bằng chung khu vực, có nhiều chỗ checkin đẹp cho giới trẻ. Là nơi lý tưởng để các bạn ghé qua 1 lần.

Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022

Quán cafe ngay gần vòng xoay Liên Khương. Vị trí đẹp, không gian thoáng đãng. Nửa trên quán được trang trí nhẹ nhàng, khá bắt mắt. Nửa dưới là vườn hoa rộng, đặc biệt có hồ nước là điểm nhấn của quán.

Cafe và các loại đồ uống có vị ok, giá cả phù hợp. Nhân viên nhiệt tình, nhã nhặn.

Một địa chỉ rất đáng để khám phá cho các bạn yêu thích cafe.

Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022

Quán có vị trí tại vòng xoay Liên Khương, đầu đường cao tốc thuận tiện lên Đã Lạt.
Không khí ấm cùng, thoáng mát,có cây xanh, vườn hoa. Đồ uống rất ok ^^

Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022

Quán quá đẹp, có vườn rất rộng ở tầng dưới. Cafe ngon giá rẻ nữa. Chỗ đậu xe rộng rãi thoải mái. Nhân viên lịch sự lễ phép. Có chỗ cắm sạc để khách ngồi làm việc. Mình đi ngang qua thôi mà lượm được bí kíp quá xuất sắc. Thiệt may mắn. Cảm ơn quán.

Quán dễ thương, thoáng mát, đồ uống ngon rất OK

Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022

Cửa Hàng Bách Hoá Hùng Xinh

98 đánh giá
Địa chỉ: 532 QL20,Liên Nghĩa,Đức Trọng,Lâm Đồng, Việt Nam
Liên lạc: 02633841031
Website: http://hungxinh.vn/

Gi gỉ gì gi...cái gì cũng có. Giá bán lẻ chỉ nhích hơn 1 chút so với giá bán sỉ nhưng vẫn rẻ hơn ngoài thị trường. Ở đây kg những nhân viên mà ông chủ cũng hoạt động theo kiểu tác phong nhanh_ gọn _ lẹ. Mình thích tác phong như vậy vì mình kg có tgian

Đại lý bán sỉ lẻ hàng tiêu dùng lớn nhất nhì thị trấn Liên Nghĩa. Hàng hoá đa dạng, giá ưu đãi vì đây là đại lý cấp 1 của nhiều nhãn hàng. Mặt bằng khá rộng, nhưng hàng hoá nhiều nên khá là chật chội.
Nhân viên đông và nhiệt tình.
Vote 5*!!!

Giá mềm, mặt hàng khá phong phú, chỉ cần bố trí thêm nhân viên giữ xe, sắp xếp xe máy gọn gàng thì rất ok!

Bán hàng chậm chạp, lề mề. Nghiệp vụ bán hàng của nhân viên quá kém.

Đây là siêu thị mini lớn ở đức trọng. Với rất nhiều mặc hàng tiêu dùng nhanh bạn cần. Hầu như mọi thực phẩm ở đây đều có

- cửa hàng giá rẻ. Đa dụng. Khuyên mọi người nên ghé mua. Tránh xa PG sữa là được.

Nơi buôn bán bách hóa giá tốt nhất 👌👍😍

Giá cả hợp lý. Rẻ hơn nhiều nơi, lại tiền đg đi lại

FPT Shop

73 đánh giá
Địa chỉ: 41 Thống Nhất,Liên Nghĩa,Đức Trọng,Lâm Đồng, Việt Nam
Liên lạc: 18006601
Website: http://fptshop.com.vn/

3 Tea \u0026 Coffee

62 đánh giá
Địa chỉ: 1 Nguyễn Văn Linh,Liên Nghĩa,Đức Trọng,Lâm Đồng, Việt Nam
Liên lạc: 0847260333

White Tea \u0026 Coffee - Đức Trọng

54 đánh giá
Địa chỉ: 281 Thống Nhất,Liên Nghĩa,Đức Trọng,Lâm Đồng 670000, Việt Nam
Liên lạc: 0941679990

Không gian quán xinh,sạch sẽ,sống ảo cũng rất ok. Trà sữa ngon,vị vừa phải,giá thì quá là rẻ luôn.

Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022

Nước Ngon đáng để các bạn thử

Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022

Nước uống ngon . Nv phục vụ nhiệt tình
281 Thống Nhất, Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng

Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022
Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022

K biết sao từ lúc uống trà sữa ở đây k bao giờ uống chỗ khác
1 vị duy nhất từ lần đầu tiên uống
Truyền thống 2 lần trân châu trắng :))

Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022

Không gian good, đồ uống ngon

Không gian quán thoáng, trang trí rất dễ thương và nhã nhặn, vị trí ngồi thoải mái, nhân viên rất dễ thương và phục vụ rất nhiệt tình vui vẻ. Nước uống rất ngon, chất lượng mà lại còn rẻ phù hợp với túi tiền học sinh sinh viên nữa chứ, mình bị nghiện món trà đào cam xả và trà sữa gạo ở đây ạ 😘 vào quán tán gẫu với bạn bè là số một, White luôn là lựa chọn đầu tiên của mình khi hẹn hò bạn bè vào thời gian rảnh hay những buổi học nhóm cùng các bạn trong lớp. Mong White ngày càng phát triển và mở rộng hơn !

Trước đây uống rất ngon...ts olog...nhưng dạo gần đây uống lại...nhạt như nước ốc...ko béo...thái độ 2 nv nam coi lại

1 trong 3 quán trà sữa ngon nhất Đức Trọng. Nhân viên ăn nói nhẹ nhàng dễ thương dù hơi ít cười. Điểm trừ có lẽ là quán khá nóng, góp ý là nên mở máy lạnh từ trưa vì mặt quán hướng tây đón nắng chiều. Btw 5* ủng hộ.

Cửa hàng Giấc mơ sữa Việt

8 đánh giá
Địa chỉ: Số 11 Thống Nhất, TT. Liên Nghĩa, H. Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng,Lâm Đồng,670037,Việt Nam
Liên lạc: 0917550801
Website: https://giacmosuaviet.com.vn/

Nơi trưng bày và bán các sản phẩm của Vinamilk

Phục vụ rất kém

Nhân viên vui tính.

Good

Dịch vụ sửa chữa Điện - Nước Đức Trọng

7 đánh giá
Địa chỉ: 10/13 Thôn Quảng Hiệp,Hiệp Thanh,Đức Trọng,Lâm Đồng 66000, Việt Nam
Liên lạc: 0963190226
Website: http://dohavn.com/

Siêu Thị Nội Thất Minh Châu

3 đánh giá
Địa chỉ: 13 Hai Bà Trưng,Liên Nghĩa,Đức Trọng,Lâm Đồng, Việt Nam
Liên lạc: 0974826283

Cửa Hàng Vỏ Xe Minh Đồng

2 đánh giá
Địa chỉ: 448 QL20,Liên Nghĩa,Đức Trọng,Lâm Đồng, Việt Nam
Liên lạc: 02633645424

VINAMILK ĐỨC TRỌNG GIẤC MƠ SỮA VIỆT

1 đánh giá
Địa chỉ: 461 Thống Nhất,Liên Nghĩa,Đức Trọng,Lâm Đồng, Việt Nam
Liên lạc: 0796456179

Chất lượng phục vụ tốt

Concung Đức Trọng

1 đánh giá
Địa chỉ: 494 QL20,Liên Nghĩa,Đức Trọng,Lâm Đồng, Việt Nam
Website: http://concung.com/

Tiệm Sửa Xe Quang Thiện

1 đánh giá
Địa chỉ: 1 Duy Tân,Liên Nghĩa,Đức Trọng,Lâm Đồng, Việt Nam
Liên lạc: 02633844274

Cửa Hàng Sữa Ngọc Nhi

Địa chỉ: QCHJ+M7J, QL27,Hiệp Thanh,Đức Trọng,Lâm Đồng, Việt Nam

Hợp Tác Xã Chăn Nuôi Bò Sữa Đức Trọng

Địa chỉ: Lô 90, Lê Hồng Phong, Thị Trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng,Liên Hiệp,Đức Trọng,Lâm Đồng, Việt Nam
Liên lạc: 02633649214

Cửa Hàng Sữa Tươi Mộc Châu

Địa chỉ: 27 Lê Hồng Phong,Liên Nghĩa,Đức Trọng,Lâm Đồng, Việt Nam

Sửa Xe thành đạt

Địa chỉ: G8RX+64J,Ninh Loan,Đức Trọng,Lâm Đồng, Việt Nam
Liên lạc: 0334561356

Cửa Hàng Thực Phẩm

Địa chỉ: 130, Thống Nhất, Thị Trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng,Phú Hội,Đức Trọng,Lâm Đồng, Việt Nam
Liên lạc: 02633816489

Cửa Hàng Tạp Hóa Kim Anh

Địa chỉ: 68 Trần Bình Trọng,Liên Nghĩa,Đức Trọng,Lâm Đồng, Việt Nam

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Top 20 cửa hàng sữa đẹp Huyện Đức Trọng Lâm Đồng 2022