Top 3 cửa hàng a phát Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022 | Divine Stout

Bài viết đánh giá Top 3 cửa hàng a phát Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022 theo quan điểm cá nhân của tác giả

UBND Huyện Bác Ái People's Committee

49 đánh giá
Địa chỉ: RWR3+7M3,Phước Đại,Bác Ái,Ninh Thuận, Việt Nam
Liên lạc: 02593840030
Website: http://bacai.ninhthuan.gov.vn/portal/Pages/default.aspx

Là cơ quan lãnh đạo của Huyện Bác Ái-Ninh Thuận

Top 3 cửa hàng a phát Huyện Bác Ái Ninh Thuận 2022

đơn sơ mộc mạc yên bình

Khu dich vụ công và văn phòng chính quyền

Đẹp, vắng vẻ, uy nghiêm

Đẹp hơn lúc xưa

Quá xa để đến làm việc hihi

Là cơ quan hc thân thiện

Công Ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Bác Ái

Địa chỉ: VQ5F+R8F, Thôn Chà Panh, Xã,Phươc Hoà,Bác Ái,Ninh Thuận, Việt Nam
Liên lạc: 0335519818

Cửa hàng gas Nguyên Phát

Địa chỉ: RVPX+RVM,Phước Đại,Bác Ái,Ninh Thuận, Việt Nam