Top 16 cho tam giác abc có ab = 9 ac 12 bc = 15 2022 | Arnav Tomlinson Wilcox

Top 1: cho tam giác ABC (AB - Hoc24

Tác giả: hoc24.vn - Nhận 117 lượt đánh giá
Tóm tắt: Câu hỏiCho tam giác ABC có BC= 1cm; AC= 7cm và độ dài cạnh AB là một số nguyên (cm).Tính độ dài AB và cho biết tam giác ABC là tam giác gì?A. AB= 7cm và tam giác ABC vuông tại AB. AB= 7cm và tam giác ABC cân tại AC. AB=. 7cm và tam giác ABC vuông cân tại AD. AB= 8cm và tam giác ABC vuông tại B Xem chi tiết cho tam giác ABC có BC = 12cm , AC = 5cm , AB = 13cm . Chọn khẳng định đúngA . tam. giác ABC là tam giác vuông tại AB. tám giác ABC là tam giác nhọnC. tam giác ABC là ta
Khớp với kết quả tìm kiếm: WebBài 4 : Cho tam giác ABC có AB=5cm ; AC= 12 cm ; BC=13 cm. a) Tam giác ABC là tam giác gì ? b) So sánh các góc của tam giác ABC ... Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết AB = 12, BC = 15. Tính HC.4. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết HB = 6, HC = 9. Tính độ dài AC.5. Cho tam giác ... ...

Top 2: cho tam giác ABC vuông tại A đg cao AH ,AB=3cm bc=6cm 1 giải tam giác ...

Tác giả: hoc24.vn - Nhận 264 lượt đánh giá
Tóm tắt: Câu hỏicho tam giác ABC vuông tại A đg cao AH ,AB=3cm bc=6cm 1 giải tam giác vuông ABC gọi EF lần lụot là hình. chiếu của H thên cạnh AB và AC a tính độ dài AH và cm EF =AH b.tính EA.EB+AF:EC Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH,AB=3cm, BC=6cm. Gọi E, F lần lượt là hình chiếu của H trên cạnh AB và AC.a) giải tam giác vuông ABCb)tính độ dài AH và chứng minh: EF=AHc) tính: EA.EB + AF.FC Xem chi tiết . *Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH, AB = 3cm, BC= 6cm. Gọi E, F lần lượt l
Khớp với kết quả tìm kiếm: WebGiải giùm mình nhanh ạ , cần gấp , có thể ko cần vẽ hình cũng đc Bài 1: Cho ABC có AB = 5cm; AC = 12cm; BC = 13cmChứng minh ABC vuông tại A và tính độ dài đường cao AH;Kẻ HE AB tại E, HF AC tại F. Chứng minh: AE.AB = AF.AC;Chứng minh: AEF và ABC đồng dạng.Bài 2: Cho (ABC vuông tại A, đường cao AH. ...

Top 3: Cho tam giác abc vuông tại a có đường cao ah

Tác giả: tinycollege.edu.vn - Nhận 125 lượt đánh giá
Tóm tắt: Cho tam giác ABC vuông tại A đường cao AH – Bài tập số 1 Cho tam giác ABC vuông tại A đường cao AH – Bài tập số 2. Cho tam giác ABC vuông tại A đường cao AH – Bài tập số 3. Cho tam. giác ABC vuông tại A đường cao AH – Bài tập số 4. Cho tam giác ABC vuông tại A đường cao AH – Bài tập số 5. Cho tam giác ABC vuông tại A đường cao AH – Bài tập số 6. Cho tam giác ABC vuông tại A đường cao AH – Bài tập số 7. Cho tam giác ABC vuông tại A đường cao AH – Bài tập số 8. Cho tam giác ABC vuông tại A đường cao. AH – Bài tập số 9.
Khớp với kết quả tìm kiếm: Web2021-05-19 · Cho tam giác ABC vuông tại A con đường cao AH: Cho tam giác ABC vuông tại A đường cao AH – bài tập số 1. Cho tam giác ABC vuông trên A, con đường cao AH (h.5). Giải bài xích toán trong những ngôi trường hợp sau: a) Cho AH = 16, BH = 25. Tính AB, AC, BC, CH. b) Cho AB = 12, BH = 6. Tính AH, AC, BC, CH. ...

Top 4: Cho tam giac ABC vuông tại A AB - Hoc24

Tác giả: hoc24.vn - Nhận 153 lượt đánh giá
Tóm tắt: Câu hỏiCho tam giac ABC có : AB=15cm ; AC=20cm và BC=25 cm . Chứng tỏ tam giac ABC vuông tại A Xem chi tiết cho tam giac ABC vuông tại A . Tren tia đối AB lấy AM sao cho AB = AM.a)chứng minh tam giác ABC=tam giác AMC b)kẻ AH tại H và AK vuông góc với MC tại K Chứng minh BH=MK Xem chi tiết . cho tam giác ABC vuông tại C có góc A = 60 độ và đường phân giác của góc BAC cắt BC tại E . Kẻ EK vuông góc AB tại K . Kẻ BD vuông góc với đường thẳng AE. tại D . AE cắt CK tại I. Chứng minh:a) tam giac ACE= ta
Khớp với kết quả tìm kiếm: WebCho tam giac ABC có : AB=15cm ; AC=20cm và BC=25 cm . Chứng tỏ tam giac ABC vuông tại A ... AB = 15cm ; AC = 20cm => AB 2 + AC 2 = 15 2 + 20 2 = 225 + 400 = 625 (cm) (1) BC = 25 => BC 2 = 25 2 = 625 (cm) (2) ... cho tam giác abc vuông tại a (AB

Top 5: Định lý Pythagoras – Wikipedia tiếng Việt

Tác giả: vi.wikipedia.org - Nhận 117 lượt đánh giá
Tóm tắt: Chứng minh của Pythagoras. Những dạng. khác của định lý. Hệ quả và các áp dụng. Chứng minh sử dụng các tam giác đồng dạng. Chứng minh của Euclid. Các chứng minh bằng cách chia hình và sắp xếp lại. Chứng minh của Einstein bằng phân tích lập luận. Các chứng minh bằng đại số. Chứng minh sử dụng vi tích phân. Dựng đoạn thẳng vô ước. Khoảng cách Euclid trong các hệ tọa độ khác nhau. Đẳng thức lượng. giác Pythagoras. Liên hệ với tích vectơ. Các hình đồng dạng trên ba cạnh tam giác. Tam giác bất kỳ và các hình bình hành dựng trên các cạnh. Không gian tích trong.
Khớp với kết quả tìm kiếm: WebVì tam giác ABC và ABD có hai góc bằng nhau, chung một góc ở đỉnh B, và có hai góc bằng θ, do đó ABC đồng dạng với tam giác ABD. Lấy tỉ số giữa hai cạnh chung góc θ và kề góc này, = Tương tự cho tam giác còn lại, có ...

Top 6: Cho tam giác ABC cân tại A có \(\widehat{A}\)=120∘. Trên cạnh BC …

Tác giả: hoc24.vn - Nhận 251 lượt đánh giá
Tóm tắt: Bài tập cuối chương IV Bài tập cuối chương IV lý thuyếttrắc nghiệmhỏi đápbài. tập sgk Hãy tham gia nhóm Học sinh Hoc24OLMChọn lớp:Chọn môn:Chủ đề:Câu hỏi Câu 4.38 . SGK trang 87 12 tháng 11 lúc 16:33 Cho tam giác ABC cân tại A có \(\widehat{A}\)=120∘. Trên cạnh BC lấy hai điểm M, N sao cho MA, NA lần lượt vuông góc với AB, AC. Chứng minh rằng:a) ΔBAM = ΔCAN;b) Các tam giác ANB,. AMC lần lượt cân tại N, M.Lớp 7 Toán Bài tập cuối chương IV 0 0
Khớp với kết quả tìm kiếm: WebCho tam giác ABC cân tại A có \(\widehat{A}\) =120 ∘. Trên cạnh BC lấy hai điểm M, N sao cho MA, NA lần lượt vuông góc với AB, AC. Chứng minh rằng: a) ΔBAM = ΔCAN; b) Các tam giác ANB, AMC lần lượt cân tại N, M. ...

Top 7: giải gấp bài này cho mình nhé!!!cho tam giác ABC vuông tại B, BA

Tác giả: hoc24.vn - Nhận 258 lượt đánh giá
Tóm tắt: Câu hỏigiải gấp bài này cho mình nhé!!!cho tam giác ABC vuông tại B, BA<BC. Qua A kẻ đường thẳng Ax song song. với BC, qua C kẻ đường thẳng Cy song song với BA, hai đường thẳng này cắt nhau ở D. Gọi O là giao điểm của BD và ACa) Chứng minh tứ giác ABCD là hình chữ nhật b) Gọi M là điểm đối xứng của D qua C. Chứng minh tứ giác COBM là hình thangc) Tìm điều kiện của tam giác ABC để tứ giác COBM là hình thang cânBài 4. Cho tam giác ABC cân tại A có M là trung điểm của BC. Gọi D là điểm đối x
Khớp với kết quả tìm kiếm: WebBài 3: Cho tam giác ABC có AB<AC. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của AB, AC, BC. Vẽ đường cao AH của tam giác ABC. ... 20 tháng 12 2021 lúc 15:06 ... Cho tam giác ABC, trên tia đối của BC lấy điểm D, trên tia đối của CD lấy điểm E sao cho BD=BC=CE. ... ...

Top 8: GẤP Cho tam giác ABC vuông tại A, đcao AH, Bh =1,8cm ,BC =5cma/ tính AB ...

Tác giả: hoc24.vn - Nhận 245 lượt đánh giá
Tóm tắt: Bài 2: Tỉ số lượng giác của góc nhọn Bài 2: Tỉ số lượng giác của góc nhọn lý thuyếttrắc nghiệmhỏi đápbài tập sgkCâu hỏi. GẤP❌❌❌❌Cho tam giác ABC vuông tại A, đcao AH, Bh =1,8cm ,BC =5cma/ tính AB, AH, Góc Bb/sinB . tanC =AH/ACc/ cho pg Góc B cắt AC tại d , tính add/ CM1 - 1/cos^2 ABD = ( (BC.CH)/(AB+BC)^2Cho tam giác ABC vuông tại A,đường cao AH, trung tuyến AM, AB = 4cm, sinB=1/3 a. Tình AC,BC,AH b. Tính cos góc MAH Xem chi tiết . CLOWN 1 tháng 11 2021 lúc 19:11 Cho tam giác ABC vuông tại
Khớp với kết quả tìm kiếm: WebCho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH, AB = 15 cm và BH = 9 cm. a/ Tính BC và AC. b/ Tính góc HAC (số đo góc làm tròn đến phút). c/ Tia phân giác của góc ABC cắt AH và AC tại F, E. Chứng minh : BC = EC . tan(AFE) ...

Top 9: 15 Bài tập Hình chữ nhật có đáp án | Toán lớp 8

Tác giả: vietjack.com - Nhận 119 lượt đánh giá
Tóm tắt: 15 Bài tập Hình chữ nhật có đáp án. Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com. CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID Tải app VietJack. Xem lời giải nhanh hơn!15 Bài tập Hình chữ nhật có đáp ánBài viết 15 Bài tập Hình chữ nhật có đáp án gồm các dạng bài tập về Hình chữ nhật lớp 8 từ cơ bản đến nâng cao giúp học sinh lớp 8 biết cách làm bài tập Hình chữ. nhật.Bài 1: Chọn đáp án đúng nhất trong các đáp án sau?Quảng cáo   A. Hình chữ nhật là tứ giác
Khớp với kết quả tìm kiếm: WebÁp dụng định lý Pytago cho tam giác ABC vuông tại A ta có: BC 2 = AC 2 + AB 2 hay BC 2 = 5 2 + 12 2. ⇒ BC 2 = 169. Suy ra BC = 13 (cm) Do AH là đường trung tuyến ứng với cạnh huyền BC nên. AH = BC : 2 = 13 : 2 = 6,5cm. Đáp án cần chọn là: A ...

Top 10: Tam giác ABC có AB = 9cm, AC = 12cm, và BC= 15cm... - Hamchoi.vn

Tác giả: hamchoi.vn - Nhận 140 lượt đánh giá
Tóm tắt: Tam giác ABC có AB = 9cm, AC = 12cm, và BC = 15cm. Tính độ dài đường trung tuyến AM của tam giác đã cho. Câu trả lời này có hữu ích không?. CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ. Tam giác ABC có AB = 2, AC = 1 và A^=600. Tính độ dài cạnh BC?. Cho tam giác ABC. có AB = 4cm, BC = 7cm, CA = 9cm. Giá trị cosA là:. Cho tam giác ABC có B^=600,C^=450 và. AB = 5. Kết quả nào trong các kết quả sau là độ dài của cạnh AC?. Nếu tam giác ABC có a2 < b2 + c2 thì. Tam giác ABC có AB=2,AC=3 và C^=450. Tính độ dài cạnh BC. Trong tam giác ABC có:. Cho tam giác ABC có a = 10, b = 6 và c = 8. Kết quả nào trong các kết quả sau là số đo độ dài của trung tuyến AM?. Cho tam giác ABC có b = 10, c = 16 và góc A^=600. Kết quả nào trong các kết quả sau là độ dài của cạnh BC?. Trong tam giác ABC có:. Trong tam giác ABC, ta có:. Trong tam giác ABC, tìm hệ thức sai?. Cho tam giác ABC có B^=300, C^=1050, và AC = 6. Kết quả nào trong các kết quả sau là độ. dài cạnh BC?. Trong tam giác ABC có:. Trong tam giác ABC có:.
Khớp với kết quả tìm kiếm: ... ABC có AB = 9cm, AC = 12cm, và BC = 15cm. Tính độ dài đường trung tuyến AM của tam giác đã cho. ... Tam giác ABC có AB = 9cm, AC = 12cm, và BC = 15cm.... ABC có AB = 9cm, AC = 12cm, và BC = 15cm. Tính độ dài đường trung tuyến AM của tam giác đã cho. ... Tam giác ABC có AB = 9cm, AC = 12cm, và BC = 15cm. ...

Top 11: Cho tam giác ABC có AB=9cm, AC=12cm, BC=15cm AH là đường ...

Tác giả: hoc24.vn - Nhận 238 lượt đánh giá
Tóm tắt: Bài 1: Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông Bài 1: Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông lý thuyếttrắc nghiệmhỏi đápbài tập sgkCâu hỏiCho tam giác ABC có AB=9cm, AC=12cm, BC=15cm AH là đường caoa) C/m tam giác ABC vuông b) tính AH, BHc) Vẽ HE vuông góc với AB tại E, vẽ HI vuông góc với AC tại I. C/m AE.AB=AI.ACd) C/m \(\sqrt{BH.HC}\le\dfrac{BC}{2}\). cho tam giác ABC. vuông tại A, đường cao AH . Cho biết BH =4, CH=9cm. Gọi D,E lần lượt là hình chiếu vuông
Khớp với kết quả tìm kiếm: Cho tam giác ABC có AB=9cm, AC=12cm, BC=15cm AH là đường cao a) C/m tam giác ABC vuông b) tính AH, BH c) Vẽ HE vuông...Cho tam giác ABC có AB=9cm, AC=12cm, BC=15cm AH là đường cao a) C/m tam giác ABC vuông b) tính AH, BH c) Vẽ HE vuông... ...

Top 12: Tam giác ABC có AB = 9; AC = 12 và BC = 15cm. Tính độ dài đường ...

Tác giả: vietjack.online - Nhận 186 lượt đánh giá
Tóm tắt: Chọn A.Áp dụng hệ thức đường trung tuyến  ta được:Suy ra : ma= 7,5.. Câu trả lời này có hữu ích không?. CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ. Tam giác ABC.  có AB = 5; BC = 7 và CA = 8. Số đo góc A bằng:. Tam giác ABC có AB = 6 ; AC = 8 và  BC = 10. Độ dài đường trung tuyến xuất phát từ đỉnh A của tam giác bằng:. Cho tam giác ABC có a = 4; b = 6; c = 8. Khi đó diện tích của tam giác là:. Cho tam giác ABC với A(2; 4), B(1; 2), C(6; 2).Tính chu vi tam giác ABC.. Cho tam giác ABC có  a = 4; c = 5; B = 1500. Diện tích của tam giác là:. Tam giác ABC vuông tại A và có  AB = AC =. a. Tính độ dài đường trung tuyến BM của tam giác đã cho.. Tính góc giữa hai vectơ a→ và b→, biết a→1;-2;b→-1;-3. Một tam. giác có ba cạnh là 30; 26; 28.  Bán kính đường tròn nội tiếp là:. Tam giác với ba cạnh là 5; 12; 13 có bán kính đường tròn nội tiếp tam giác đó bằng bao nhiêu ?. Rút gọn biểu thức sau A = (tanx + cotx)2 - ( tanx - cotx)2. Cho tam giác ABC có  AB = 10; AC = 4 và góc A bằng 600. Tính chu vi của tam. giác.. Tam giác ABC có A = 68012’; B = 34044’, AB =117. Hỏi AC gần với giá trị nào nhất.. Cho tam giác ABC có a = 3; b = 4 và c = 5.  Diện tích S của tam giác trên là:. Đơn giản biểu thức C = (1- sin2x) cot2x + 1 - cot2x.. Câu nào sau đây là phương tích của điểm M(1;2) đối với đường tròn (C) có  tâm I(-2;1), bán kính R = 2:.
Khớp với kết quả tìm kiếm: Tam giác ABC có AB = 6 ; AC = 8 và BC = 10. Độ dài đường trung tuyến xuất phát từ đỉnh A của tam giác bằng: Xem đáp án » 18/06/2021 15,607 ...Tam giác ABC có AB = 6 ; AC = 8 và BC = 10. Độ dài đường trung tuyến xuất phát từ đỉnh A của tam giác bằng: Xem đáp án » 18/06/2021 15,607 ... ...

Top 13: Tam giác (ABC ) có (AB = 9 )cm, (AC = 12 )cm và (BC = 15 )cm.

Tác giả: vungoi.vn - Nhận 95 lượt đánh giá
Tóm tắt: Trên sân bóng chày dành cho nam, các vị trí gôn Nhà (Home plate), gôn 1 (First base), gôn 2 (Second base), gôn 3 (Third base) là bốn đỉnh của một hình vuông có cạnh dài 27,4 m. Vị trí đứng ném bóng (Pitcher’s mound) nằm trên đường nối gôn Nhà với gôn 2, và cách gôn Nhà 18,44 m. Tính các khoảng cách từ vị trí đứng ném bóng tới các gôn 1 và gôn 3.
Khớp với kết quả tìm kiếm: Tam giác (ABC ) có (AB = 9 )cm, (AC = 12 )cm và (BC = 15 )cm. Tính độ dài đường trung tuyến (AM ) của tam giác đã cho.Tam giác (ABC ) có (AB = 9 )cm, (AC = 12 )cm và (BC = 15 )cm. Tính độ dài đường trung tuyến (AM ) của tam giác đã cho. ...

Top 14: Cho tam giác ABC có AB = 9 cm, AC = 12cm, BC = 15 cm.. a) Chứng ...

Tác giả: hoidap247.com - Nhận 107 lượt đánh giá
Tóm tắt: Đáp án:BH = 5,4cm ; CH = 9,6cmGiải thích các bước giải:a, Ta thấy: $15^{2}$ = $9^{2}$ + $12^{2}$⇒ $BC^{2}$ = $AB^{2}$ + $AC^{2}$⇒ ΔABC vuông tại A (đpcm)b, ΔAHB vuông tại H⇒ $AB^{2}$ = $AH^{2}$ + $HB^{2}$⇒ $9^{2}$ = $7,2^{2}$ + $HB^{2}$⇒ HB = 5,4cm⇒ CH = BC - BH = 15 - 5,4 = 9,6cmHãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?. star. star. star. star. star. star. star. star. star. star. star. star. star. star. star. star. star. star. star. star. star. star. star. star. star. star. star. star. star. star5. star. star. star. star
Khớp với kết quả tìm kiếm: Cho tam giác ABC có AB = 9 cm, AC = 12cm, BC = 15 cm.. a) Chứng minh tam giác ABC vuông. b) Kẻ AH vuông góc với BC. Biết AH = 7,2cm. Tính độ dài ...Cho tam giác ABC có AB = 9 cm, AC = 12cm, BC = 15 cm.. a) Chứng minh tam giác ABC vuông. b) Kẻ AH vuông góc với BC. Biết AH = 7,2cm. Tính độ dài ... ...

Top 15: cho tam giác ABC có AB =9 , AC=12, BC=15 .Chứng minh tam ... - Olm

Tác giả: olm.vn - Nhận 174 lượt đánh giá
Tóm tắt: Khách Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời. Tất cả. Câu hỏi hay Chưa trả lời Câu hỏi vip. CHo tam giác ABC có AB=9cm, AC= 12 cm và BC = 15 cm. Vẽ tia phân giác của góc B cắt cạnh AC tại D. Trên cạnh BC lấy điểm E sao cho BE=BA. Đường thẳng DE cắt đường thẳng AB tại F. a, Chứng minh tam giác ABC vuông. b, Chứng minh DE vuông góc với BC rồi so sánh AD và DC. c, Gọi M, N lần. lượt là trung điểm của AE và CF. CHứng minh ba điểm M,D,N thẳng hàngmn giúp mi
Khớp với kết quả tìm kiếm: ta có : AB2 + AC2 = 92 + 122 = 81 +144 = 225. BC2 = 152 = 225. suy ra AB2 + AC2 = BC2. do đó tam giác ABC vuông tại A ( theo định lí pitago đảo). Đúng(0) ...ta có : AB2 + AC2 = 92 + 122 = 81 +144 = 225. BC2 = 152 = 225. suy ra AB2 + AC2 = BC2. do đó tam giác ABC vuông tại A ( theo định lí pitago đảo). Đúng(0) ... ...

Top 16: Cho Tam Giác ABC Có AB = 9 Cm, AC = 12cm, BC = 15 ... - MTrend

Tác giả: mtrend.vn - Nhận 192 lượt đánh giá
Tóm tắt: Cho tam giác ABC có AB = 9 cm, AC = 12cm, BC = 15 cm.. a) Chứng minh tam giác ABC vuông. b) Kẻ AH vuông góc với BC. Biết AH = 7,2cm. Tính độ dài các đ . . Mtrend NewsMtrend MusicMtrend Thời TrangẢnh đẹpMón Ngon Mỗi NgàyKiến thức máy tínhKiến thức Xã HộiMtrend MMOKiến thức MobaLiên Minh Huyền ThoạiLiên Quân MobilePhong thủyXem tử viGiải mã giấc mơGóc ReviewSkincareThực phẩm chức năng. Home/ Môn học/Toán/Cho tam giác ABC có AB = 9 cm, AC = 12cm, BC = 15 cm.. a) Chứng minh tam giác ABC vuông. b) K
Khớp với kết quả tìm kiếm: Đáp án: `a,` `ΔABC` vuông tại `A`. `b,BH=5,4cm`. `HC=9,6cm`. Giải thích các bước giải: `a,` Xét `ΔABC` có: `BC^2=15^2=225`. `AB^2+AC^2=9^2+12^2=225`.Đáp án: `a,` `ΔABC` vuông tại `A`. `b,BH=5,4cm`. `HC=9,6cm`. Giải thích các bước giải: `a,` Xét `ΔABC` có: `BC^2=15^2=225`. `AB^2+AC^2=9^2+12^2=225`. ...