Top 16 lịch sử bài 3: nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương bắc trang 17 2022 | Leroy Rhiannon Chaim

Top 1: Lịch sử Việt Nam – Wikipedia tiếng Việt

Tác giả: vi.wikipedia.org - Nhận 121 lượt đánh giá
Tóm tắt: Thời kỳ cổ đại (2879–111 TCN). Thời kỳ Bắc thuộc (179 TCN–938 SCN). Thời kỳ quân chủ (939–1945). Thời kỳ hiện đại (1858–nay). Tên nước qua các thời kỳ. Dân số qua các thời kỳ. Các cuộc chiến tranh trong lịch sử Việt Nam. Kỷ Hồng Bàng (?–258 TCN). Nhà Thục (257–208 hoặc 179 TCN). Bắc thuộc lần 1 (179 TCN–40 SCN). Nhà Triệu cai trị (179 – 111 TCN). Bắc thuộc lần 2 (43–544). Nhà Tiền Lý (544–602). Bắc thuộc lần 3 (602–923. hoặc 930). Ảnh hưởng đến văn hóa Việt Nam. Thời kỳ tự chủ. (905–938). Thời kỳ độc lập (939–1407). Bắc thuộc lần 4 (1407–1427). Thời kỳ trung hưng (1428–1527). Thời kỳ chia cắt (1527–1802). Thời kỳ thống nhất (1802–1858). Thời kỳ Pháp thuộc (1858–1945). Thời kỳ Nhật thuộc (1940–1945). Thời kỳ cộng hòa (1945–nay). Thời phong kiến độc lập. Giai đoạn từ 1945 đến nay. Truyền thuyết về nước Xích Quỷ. Nước Văn Lang (Thế kỷ VII–258 TCN hoặc 218 TCN). Họ Khúc (905–923 hoặc 930). Trịnh – Nguyễn phân tranh. Mở rộng lãnh thổ về phương Nam. Kháng chiến chống Pháp (1946–1954). Chiến tranh chống Mỹ (1955–1975). Thời kỳ đầu sau thống nhất (1976–1986). Thời kỳ đổi mới (1986–nay). Tham gia Cộng đồng Kinh tế ASEAN.
Khớp với kết quả tìm kiếm: Bắc thuộc là một vấn đề còn có hai quan điểm khác nhau từ xưa đến nay của lịch sử Việt Nam, phần lớn các quan điểm sử học thời phong kiến đều cho rằng nhà Triệu là một triều đại trong lịch sử Việt Nam, vì vậy thời Bắc thuộc bắt đầu từ năm 111 … ...

Top 2: Trần Trọng Kim – Wikipedia tiếng Việt

Tác giả: vi.wikipedia.org - Nhận 107 lượt đánh giá
Tóm tắt: Tiểu sử[sửa | sửa mã. nguồn] Đánh giá[sửa |. sửa mã nguồn]. Tên đường và tác phẩm[sửa |. sửa mã nguồn]. Chú thích[sửa |. sửa mã nguồn]. Xem thêm[sửa | sửa mã. nguồn]. Liên kết. ngoài[sửa | sửa mã nguồn]. Thân thế[sửa | sửa mã nguồn]. Hoạt động giáo dục[sửa |. sửa mã nguồn]. Hoạt động chính. trị[sửa | sửa mã nguồn]. Lưu vong và hồi hương[sửa |. sửa mã nguồn]. Thành lập Đế quốc Việt Nam[sửa |. sửa mã nguồn]. Nội các thân Nhật Bản[sửa | sửa mã nguồn]. Vai trò của Đế quốc Việt. Nam[sửa | sửa mã nguồn] . Trần
Khớp với kết quả tìm kiếm: Trần Trọng Kim (chữ Hán: 陳仲金; 1883 – 1953) là một học giả, nhà giáo dục, nhà nghiên cứu sử học, văn học, tôn giáo Việt Nam, bút hiệu Lệ Thần, từng làm thủ tướng của chính phủ Đế quốc Việt Nam vào năm 1945 (chính phủ này được Đế quốc Nhật Bản thành lập trong thời kỳ chiếm đóng Việt Nam). Ông là ... ...

Top 3: Việt Nam – Wikipedia tiếng Việt

Tác giả: vi.wikipedia.org - Nhận 85 lượt đánh giá
Tóm tắt: Trong văn viết tiếng nước ngoài . Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt NamQuốc kỳ Quốc huy. Tiêu ngữ: "Độc lập – Tự do – Hạnh phúc" Quốc ca: "Tiến quân ca". Vị trí của Việt Nam (lục)ở ASEAN (lục)  –  [Chú giải]. Tổng quanThủ đôHà. Nội21°2′B 105°51′Đ / 21,033°B 105,85°Đ. Thành phố lớn nhấtThành phố Hồ Chí Minh10°48′B. 106°39′Đ / 10,8°B 106,65°Đ. Ngôn ngữ quốc gia[a]Tiếng Việt. Sắc tộc (2019) 85.32% Việt 14.68%. Khác[
Khớp với kết quả tìm kiếm: Các nhà nước trong lịch sử Việt Nam có những quốc hiệu khác nhau như Xích Quỷ, Văn Lang, Đại Việt, Đại Nam hay Việt Nam.Chữ Việt Nam (越南) được cho là việc đổi ngược lại của quốc hiệu Nam Việt (南越) từ trước Công nguyên. Chữ "Việt" 越 đặt ở đầu biểu thị đất Việt Thường, cương vực cũ của ... ...

Top 4: Hồ Chí Minh – Wikipedia tiếng Việt

Tác giả: vi.wikipedia.org - Nhận 97 lượt đánh giá
Tóm tắt: Cuộc đời và sự nghiệp. Gia đình và cuộc sống cá nhân. Ảnh hưởng của. Hồ Chí Minh ở Việt Nam ngày nay. Tên gọi, bí danh, bút danh. Hồ Chí Minh trong văn hóa đại chúng. Xuất thân và quê quán. Hoạt động ở nước ngoài. Từ bị giam ở Trung Quốc cho tới thành lập Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Diễn văn của Hồ Chí Minh. Tác phẩm của Hồ Chí Minh. Những. người từng gặp Hồ Chí Minh kể về ông. Thời kỳ ở Liên Xô lần thứ nhất. Thời kỳ ở Trung Quốc (1924–1927). Thời kỳ ở Thái Lan (1928–1929). Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Thời kỳ ở Liên Xô lần thứ hai. Trở lại Trung Quốc (năm 1938 đến đầu năm 1941). Từ Độc lập tới Toàn quốc kháng chiến. Giai đoạn Chiến tranh Đông Dương. Giai đoạn sau năm 1954. UNESCO và Nghị quyết kỷ niệm sinh nhật lần thứ 100 của Hồ Chí Minh. Các bình chọn của Tuần báo Time.
Khớp với kết quả tìm kiếm: Contents move to sidebar hide Đầu 1 Cuộc đời và sự nghiệp Hiện/ẩn mục Cuộc đời và sự nghiệp 1.1 Xuất thân và quê quán 1.2 Tuổi trẻ 1.3 Hoạt động ở nước ngoài 1.3.1 Thời kỳ 1911-1919 1.3.2 Thời kỳ ở Pháp 1.3.3 Thời kỳ ở Liên Xô lần thứ nhất 1.3.4 Thời kỳ ở Trung Quốc (1924–1927) 1.3.5 Thời kỳ ở Thái Lan ... ...

Top 5: Nguyễn Trãi – Wikipedia tiếng Việt

Tác giả: vi.wikipedia.org - Nhận 97 lượt đánh giá
Tóm tắt: Nguồn gốc và giáo dục[sửa |. sửa mã nguồn]. Sự. nghiệp[sửa | sửa mã nguồn]. Vụ án Lệ Chi. Viên[sửa | sửa mã nguồn]. Di lụy và hồi. phục[sửa | sửa mã nguồn]. Gia đình[sửa | sửa mã nguồn]. Tư tưởng Nguyễn Trãi[sửa |. sửa mã nguồn]. Sự nghiệp văn chương[sửa |. sửa mã nguồn]. Nhận. định[sửa | sửa mã nguồn]. Tưởng niệm[sửa | sửa mã nguồn]. Xem thêm[sửa |. sửa mã nguồn]. Chú giải[sửa | sửa mã. nguồn]. Chú thích và tham khảo[sửa |. sửa mã nguồn]. Liên kết ngoài[sửa | sửa mã. nguồn]. Thời kì làm quan cho nhà Hồ và quân Minh xâm lược Đại Việt[sửa | sửa mã nguồn]. Mười năm phiêu dạt[sửa | sửa mã. nguồn]. Tham gia khởi nghĩa Lam Sơn[sửa |. sửa mã nguồn]. Văn thần triều Lê[sửa | sửa mã. nguồn]. Vợ[sửa | sửa mã nguồn]. Con[sửa |. sửa mã nguồn]. Ảnh hưởng của Nho giáo với tư tưởng Nguyễn Trãi[sửa |. sửa mã nguồn]. Ảnh hưởng của Phật giáo và Đạo giáo với tư tưởng Nguyễn. Trãi[sửa | sửa mã nguồn]. Văn chính. luận[sửa | sửa mã nguồn]. Lịch. sử[sửa | sửa mã nguồn]. Địa lý[sửa | sửa mã nguồn]. Thơ phú[sửa |. sửa mã nguồn]. Về văn chương[sửa | sửa mã. nguồn]. Về nhận định của Lê Thánh Tông. trong thơ ca[sửa | sửa mã nguồn]. Sự kiện, đền thờ[sửa | sửa mã. nguồn]. Hình ảnh trong văn hóa[sửa | sửa mã. nguồn]. Đường phố[sửa | sửa mã nguồn]. Trường. học[sửa | sửa mã nguồn]. Ghi chú[sửa |. sửa mã nguồn]. Thư mục[sửa | sửa mã nguồn]. Yết kiến ở Lỗi Giang[sửa | sửa mã nguồn]. Tham gia Khởi nghĩa Lam Sơn[sửa |. sửa mã nguồn]. Phong thưởng[sửa |. sửa mã nguồn]. Triều vua Lê Thái Tổ[sửa |. sửa mã nguồn]. Triều vua Lê Thái Tông[sửa | sửa mã nguồn].
Khớp với kết quả tìm kiếm: Nguyễn Trãi (chữ Hán: 阮廌, 1380 – 19 tháng 9 năm 1442), hiệu là Ức Trai (抑齋), là một nhà chính trị, nhà văn, người đã tham gia tích cực Khởi nghĩa Lam Sơn do Lê Lợi lãnh đạo chống lại sự xâm lược của nhà Minh (Trung Quốc) với Đại Việt.Khi cuộc khởi nghĩa thành công vào năm 1428, Nguyễn Trãi trở thành khai ... ...

Top 6: Cao Bằng – Wikipedia tiếng Việt

Tác giả: vi.wikipedia.org - Nhận 85 lượt đánh giá
Tóm tắt: Địa lý[sửa | sửa mã nguồn]. Lịch sử[sửa. | sửa mã nguồn]. Hành chính[sửa |. sửa mã nguồn]. Du lịch[sửa | sửa mã nguồn]. Ẩm. thực[sửa | sửa mã nguồn]. Kinh tế - xã. hội[sửa | sửa mã nguồn]. Giao thông[sửa | sửa mã nguồn]. Hình ảnh[sửa |. sửa mã nguồn]. Chú. thích[sửa | sửa mã nguồn]. Liên kết. ngoài[sửa | sửa mã nguồn]. Điều kiện tự nhiên[sửa |. sửa mã nguồn]. Khí hậu[sửa | sửa mã nguồn]. Dân cư[sửa | sửa mã nguồn]. Thời Pháp. thuộc[sửa | sửa mã nguồn]. Sau năm. 1945[sửa | sửa mã nguồn]. Thắng cảnh[sửa |. sửa mã nguồn]. Du lịch văn hóa[sửa |. sửa mã nguồn]. Các điểm cực của tỉnh Cao Bằng:[sửa |. sửa mã nguồn].
Khớp với kết quả tìm kiếm: Địa lý. Tỉnh Cao Bằng nằm ở phía đông bắc Việt Nam, có vị trí địa lý: . Phía bắc và đông bắc giáp với khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) với đường biên giới dài 333,125 km; Phía tây giáp tỉnh Hà Giang; Phía tây nam giáp tỉnh Tuyên Quang; Phía nam giáp các tỉnh Bắc Kạn và Lạng Sơn. ...

Top 7: Giáo án Lịch Sử 11 Bài 4: Các nước Đông Nam Á (Cuối thế kỉ …

Tác giả: vietjack.com - Nhận 166 lượt đánh giá
Tóm tắt: Giáo án Lịch Sử 11 Bài 4: Các nước Đông Nam Á (Cuối thế kỉ XIX -đầu thế kỉ XX). 2. Về thái độ, tình cảm, tư tưởng. II. Thiết bị, tài liệu dạy - học . III. Tiến hành tổ chức dạy - học . 2. Dẫn dắt vào bài mới. 3. Tổ chức các hoạt động dạy và học trên lớp Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại. khoahoc.vietjack.com. CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID Tải app VietJack. Xem lời giải nhanh hơn!Giáo án Lịch Sử 11 Bài 4: Các nước Đông Nam Á (Cuối thế kỉ XIX -đầu thế kỉ XX)Lin
Khớp với kết quả tìm kiếm: Giáo án Lịch Sử 11 Bài 4: Các nước Đông Nam Á (Cuối thế kỉ XIX -đầu thế kỉ XX) ... Triều đại này cũng theo đuổi chính sách đóng cửa, ngăn chặn thương nhân và giáo sĩ phương Tây vào Xiêm ... A. Pháp gạt bỏ ảnh hưởng của phong kiến Xiêm B. Pháp gây áp lực buộc vua ... ...

Top 8: Tử Cấm Thành – Wikipedia tiếng Việt

Tác giả: vi.wikipedia.org - Nhận 109 lượt đánh giá
Tóm tắt: Tên gọi[sửa | sửa mã. nguồn]. Lịch sử[sửa |. sửa mã nguồn]. Kết. cấu[sửa | sửa mã nguồn]. Kiến trúc[sửa | sửa mã nguồn]. Bộ sưu. tập[sửa | sửa mã nguồn]. Ảnh hưởng[sửa | sửa mã nguồn]. Xem. thêm[sửa | sửa mã nguồn]. Chú. thích[sửa | sửa mã nguồn]. Tham. khảo[sửa | sửa mã nguồn]. Đọc thêm[sửa | sửa mã nguồn]. Liên kết ngoài[sửa | sửa mã. nguồn]. Thời Minh[sửa |. sửa mã nguồn]. Thời. Thanh[sửa | sửa mã nguồn]. Cận và hiện đại[sửa | sửa mã. nguồn]. Thành trì[sửa |. sửa mã nguồn]. Ngoại. triều[sửa | sửa mã nguồn]. Nội. Đình[sửa | sửa mã nguồn]. Tôn. giáo[sửa | sửa mã nguồn]. Vòng. ngoài[sửa | sửa mã nguồn]. Biểu trưng[sửa | sửa mã nguồn]. Tường thành[sửa |. sửa mã nguồn]. Cổng thành[sửa | sửa mã nguồn]. Trục trung. tâm[sửa | sửa mã nguồn]. Trục phía đông[sửa | sửa mã. nguồn]. Trục phía tây[sửa |. sửa mã nguồn]. Trục trung. tâm[sửa | sửa mã nguồn]. Trục phía tây[sửa | sửa mã nguồn]. Đông Lục Cung và Tây Lục Cung[sửa |. sửa mã nguồn]. Từ Ninh Cung và Thọ Khang. Cung[sửa | sửa mã nguồn]. Chế độ gác cổng[sửa |. sửa mã nguồn]. Quảng trường Thái Hòa Môn[sửa | sửa mã nguồn]. Tiền Tam. Điện[sửa | sửa mã nguồn]. Quảng trường Càn Thanh Môn[sửa | sửa mã nguồn]. Hậu Tam Cung[sửa |. sửa mã nguồn]. Ngự Hoa. Viên[sửa | sửa mã nguồn]. Dưỡng Tâm Điện[sửa | sửa mã. nguồn]. Khu vực Trọng Hoa. Cung[sửa | sửa mã nguồn].
Khớp với kết quả tìm kiếm: Phong cách kiến trúc: Kiến trúc Trung Quốc: Website: en.dpm.org.cn (tiếng Anh) www.dpm.org.cn (tiếng Trung) Di sản thế giới UNESCO. Một phần của: Hoàng cung của các triều đại Minh, Thanh ở Bắc Kinh và Thẩm Dương: Tiêu chuẩn: Văn hóa: I, II, III, IV ... Vị trí của Tử Cấm Thành ở trung ... ...

Top 9: Tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ – Wikipedia tiếng Việt

Tác giả: vi.wikipedia.org - Nhận 157 lượt đánh giá
Tóm tắt: Bối cảnh[sửa |. sửa mã nguồn]. Hướng tới độc. lập[sửa | sửa mã nguồn]. Dự thảo và thông. qua[sửa | sửa mã nguồn]. Văn bản chú thích của tuyên ngôn bằng chữ. to[sửa |. sửa mã nguồn]. Ảnh hưởng và tình trạng pháp lý[sửa |. sửa mã nguồn]. Ký kết[sửa |. sửa mã nguồn]. Công bố và phản. ứng[sửa | sửa mã nguồn]. Lịch sử của các tài. liệu[sửa | sửa mã. nguồn]. Di. sản[sửa | sửa mã nguồn]. Xem. thêm[sửa | sửa mã nguồn]. Tham. khảo[sửa | sửa mã nguồn]. Liên kết. ngoài[sửa | sửa mã nguồn]. Triệu tập Đại. hội[sửa | sửa mã nguồn]. Sửa đổi chỉ thị[sửa | sửa mã nguồn]. Lời mở đầu ngày 15 tháng. 5[sửa | sửa mã. nguồn]. Nghị quyết của. Lee[sửa | sửa mã nguồn]. Chú thích cuối cùng[sửa |. sửa mã nguồn]. Ảnh hưởng ở các nước. khác[sửa | sửa mã. nguồn]. Phục hưng sự quan. tâm[sửa | sửa mã nguồn] Bức tranh Tuyên ngôn độc lập của John Trumbull. (1817-1826)[sửa |. sửa mã nguồn]. Chế độ nô lệ và Tuyên. ngôn[sửa | sửa mã. nguồn]. Lincoln và Tuyên ngôn[sửa | sửa mã nguồn]. Quyền bầu cử của phụ nữ và Tuyên ngôn[sửa |. sửa mã nguồn]. Thế kỷ XX và sau. đó[sửa | sửa mã nguồn]. Văn hóa đại. chúng[sửa | sửa mã nguồn].
Khớp với kết quả tìm kiếm: Tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ là tuyên bố được thông qua bởi cuộc họp của Đệ nhị Quốc hội Lục địa tại Tòa nhà bang Pennsylvania (nay là Independence Hall) ở Philadelphia, Pennsylvania, vào ngày 4 tháng 7 năm 1776.Tuyên ngôn này tuyên bố rằng Mười ba thuộc địa trong tình trạng chiến tranh với Vương quốc Liên hiệp ... ...

Top 10: Bài 3: Nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương ...

Tác giả: tech12h.com - Nhận 208 lượt đánh giá
Tóm tắt: Từ năm 17 TCN đến năm 938 SCN, nước ta bị phong kiến phương Bắc đô hộ. Bị bóc lột và áp bức nặng nề, nhân dân ta đã không cam chịu, liên tục. đứng lên khởi nghĩa đánh đuối quân xâm lược, giữ nền văn hóa dân tộc A. Kiến thức trọng tâm. B. Bài tập và hướng dẫn giải Trang chủLớp 4Lịch sử 4Từ năm 17 TCN đến năm 938 SCN, nước ta bị phong kiến phương Bắc đô hộ. Bị bóc lột và áp bức nặng nề, nhân dân ta đã không cam chịu, liên tục. đứng lên khởi nghĩa đánh đuối quân xâm lược, giữ nền văn hóa dân tộc.
Khớp với kết quả tìm kiếm: Từ năm 17 TCN đến năm 938 SCN, nước ta bị phong kiến phương Bắc đô hộ. Bị bóc lột và áp bức nặng nề, nhân dân ta đã không cam chịu, liên tục đứng lên khởi ...Từ năm 17 TCN đến năm 938 SCN, nước ta bị phong kiến phương Bắc đô hộ. Bị bóc lột và áp bức nặng nề, nhân dân ta đã không cam chịu, liên tục đứng lên khởi ... ...

Top 11: Lịch Sử lớp 4 Bài 3: Nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong ...

Tác giả: vietjack.com - Nhận 210 lượt đánh giá
Tóm tắt: Bài 3: Nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc. Ngân hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com. KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2010 ĐẠT 9-10 LỚP 4 Lớp 4Giải Lịch Sử và Địa Lí lớp 4 Đồng giá 250k 1 khóa học lớp 3-12 bất kỳ tại VietJack!. Bài 3: Nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương BắcTrả lời câu hỏi Lịch Sử lớp 4 Bài 3 trang 18Câu 1 trang 18 Lịch. Sử lớp 4Câu 2 trang 18 Lịch Sử lớp 4Câu 3 trang 18 Lịch Sử lớp 4Giải vở bài tập Lịch Sử lớp 4 Bài 3: Nước
Khớp với kết quả tìm kiếm: Lịch Sử lớp 4 Bài 3: Nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc | Giải Lịch Sử lớp 4 hay nhất - Tuyển chọn lời giải bài tập Lịch Sử và ...Lịch Sử lớp 4 Bài 3: Nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc | Giải Lịch Sử lớp 4 hay nhất - Tuyển chọn lời giải bài tập Lịch Sử và ... ...

Top 12: Nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc

Tác giả: sachgiaibaitap.com - Nhận 222 lượt đánh giá
Tóm tắt: Phần 2: Hơn một nghìn năm đấu tranh giành lại độc lập (Từ năm 179 TCN đến năm 938). Xem toàn bộ tài liệu Lớp 4:. tại đây. Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả phí dưới BẤT KỲ hình thức nào!. Trả. lời câu hỏi Lịch Sử 4 Bài 3 trang 18: Dưới ách thống trị của các triều đại phong kiến phương Bắc, cuộc sống của dân ta cực nhục như thế nào?. Câu 1 trang 18 Lịch Sử 4: Khi đô hộ nước ta, các triều đại phong kiến phương Bắc đã làm những gì?. Câu 2 trang 18 Lịch Sử 4: Nhân dân ta đã phản ứng ra sao?. Câu 3 trang 18 Lịch Sử 4: Em hãy kẻ và điền vào bảng thống kê các cuộc khởi nghĩa lớn của nhân dân ta chống lại ách đô hộ của các. triều đại phong kiến phương Bắc..
Khớp với kết quả tìm kiếm: Xếp hạng 4,9 sao (1.210) Trả lời câu hỏi Lịch Sử 4 Bài 3 trang 18: Dưới ách thống trị của các triều đại phong kiến phương Bắc, cuộc sống của dân ta cực nhục như thế nào? Trả lời: -Dân ...Xếp hạng 4,9 sao (1.210) Trả lời câu hỏi Lịch Sử 4 Bài 3 trang 18: Dưới ách thống trị của các triều đại phong kiến phương Bắc, cuộc sống của dân ta cực nhục như thế nào? Trả lời: -Dân ... ...

Top 13: Bài 3. Nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương ...

Tác giả: loigiaihay.com - Nhận 195 lượt đánh giá
Tóm tắt: Dưới ách thống trị của các triều đại phong kiến phương Bắc, cuộc sống của dân ta cực nhục như thế nào ?Bọn quan lại đô hộ bắt dân ta phải lên rừng săn voi, tê giác, bắt chim quý, đẵn gỗ trầm, xuống biển mò ngọc trai, bắt đồi mồi, khai thác san hô để cống nạp cho chúng Xem lời giải
Khớp với kết quả tìm kiếm: Nhân dân ta đã phản ứng ra sao ? Xem lời giải · Bài 3 trang 18 SGK Lịch sử 4. Em hãy kẻ và điền vào bảng thống kê các cuộc khởi ...Nhân dân ta đã phản ứng ra sao ? Xem lời giải · Bài 3 trang 18 SGK Lịch sử 4. Em hãy kẻ và điền vào bảng thống kê các cuộc khởi ... ...

Top 14: Nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc

Tác giả: tailieu.com - Nhận 206 lượt đánh giá
Tóm tắt: Trả lời câu hỏi SGK Bài 3 Lịch sử 4 trang 18. Giải bài tập SGK Lịch sử lớp 4 Bài 3 trang 18 Với bộ tài liệu giải bài 3 Lịch sử 4: Nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc trang 18 SGK. Hướng dẫn cách giải chi tiết cho từng câu hỏi, từng phần học bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa bộ môn Sử lớp 4. Mời quý thầy cô, quý phụ huynh cùng các em học sinh tham khảo.Trả lời câu hỏi SGK Bài 3 Lịch sử 4 trang 18Trả lời câu hỏi Lịch Sử 4 Bài. 3 trang 18: Dưới á
Khớp với kết quả tìm kiếm: Xếp hạng 5,0 sao (1) Giải bài tập SGK Lịch sử lớp 4 Bài 3 trang 18. Câu 1 SGK trang 18 Lịch Sử 4: Khi đô hộ nước ta, các triều đại phong kiến phương Bắc đã làm những gì?Xếp hạng 5,0 sao (1) Giải bài tập SGK Lịch sử lớp 4 Bài 3 trang 18. Câu 1 SGK trang 18 Lịch Sử 4: Khi đô hộ nước ta, các triều đại phong kiến phương Bắc đã làm những gì? ...

Top 15: Bài 3. Nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong ... - Toploigiai

Tác giả: toploigiai.vn - Nhận 210 lượt đánh giá
Tóm tắt: Bài 3. Nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc Bài 3. Nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương BắcBài 1 trang 10 VBT Lịch Sử 4Hãy đánh dấu x vào ô trống trước ý đúng Để thống trị nhân dân ta, các triều đại phong kiến phương Bắc đã làm những gì? Chia Âu Lạc thành nhiều quận, huyện do chính quyền người Hán cai quản. Bắt dân ta phải lên rừng săn voi, tê giác, chim quý … xuống biển mò ngọc trai, đồi mồi… để cống nạp chúng. Cấp đất, cấp gạo cho dân ta. Đư
Khớp với kết quả tìm kiếm: Giải Bài 3. Nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc VBT Lịch sử 4 hay nhất TopLoigiai. Tuyển tập trả lời toàn bộ các câu hỏi và bài ...Giải Bài 3. Nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc VBT Lịch sử 4 hay nhất TopLoigiai. Tuyển tập trả lời toàn bộ các câu hỏi và bài ... ...

Top 16: Lịch sử lớp 4 Bài 3: Nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong ...

Tác giả: pinterest.com - Nhận 146 lượt đánh giá
Tóm tắt: Giải bài tập SGK Lịch sử 4 trang 17, 18 giúp các em học sinh lớp 4 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi trong bài 3: Nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến ph… . Giải bài tập SGK Lịch sử 4 trang 17, 18 giúp các em học sinh lớp 4 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi trong bài 3: Nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc.. Giải bài tập SGK Lịch sử 4 trang 17, 18 giúp các em học sinh lớp 4 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu. hỏi trong bài 3: Nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc..
Khớp với kết quả tìm kiếm: Lịch sử lớp 4 Bài 3: Nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc. Giải bài tập SGK Lịch sử 4 trang 17, 18 giúp các em học sinh lớp 4 tham ...Lịch sử lớp 4 Bài 3: Nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc. Giải bài tập SGK Lịch sử 4 trang 17, 18 giúp các em học sinh lớp 4 tham ... ...