Top 19 ai là người đã cũng đại tướng võ nguyên giáp trực tiếp chỉ huy chiến dịch biên giới nam 1950 2022 | Lucille Albert

Top 1: Hồ Chí Minh – Wikipedia tiếng Việt

Tác giả: vi.wikipedia.org - Nhận 97 lượt đánh giá
Tóm tắt: Cuộc đời và sự nghiệp. Gia đình và cuộc sống cá nhân. Ảnh hưởng của. Hồ Chí Minh ở Việt Nam ngày nay. Tên gọi, bí danh, bút danh. Hồ Chí Minh trong văn hóa đại chúng. Xuất thân và quê quán. Hoạt động ở nước ngoài. Từ bị giam ở Trung Quốc cho tới thành lập Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Diễn văn của Hồ Chí Minh. Tác phẩm của Hồ Chí Minh. Những. người từng gặp Hồ Chí Minh kể về ông. Thời kỳ ở Liên Xô lần thứ nhất. Thời kỳ ở Trung Quốc (1924–1927). Thời kỳ ở Thái Lan (1928–1929). Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Thời kỳ ở Liên Xô lần thứ hai. Trở lại Trung Quốc (năm 1938 đến đầu năm 1941). Từ Độc lập tới Toàn quốc kháng chiến. Giai đoạn Chiến tranh Đông Dương. Giai đoạn sau năm 1954. UNESCO và Nghị quyết kỷ niệm sinh nhật lần thứ 100 của Hồ Chí Minh. Các bình chọn của Tuần báo Time.
Khớp với kết quả tìm kiếm: WebNgay sau đó, Võ Nguyên Giáp bắt đầu chiến dịch trấn áp tất cả các đảng phái đối lập được Việt Minh coi là nguy hiểm như Việt Quốc, Việt Cách, Đại Việt, những người Trotskist, lực lượng chính trị Công giáo... bằng lực lượng công an và quân đội do Việt Minh kiểm soát với sự giúp đỡ của nhà cầm ... ...

Top 2: Tử Cấm Thành – Wikipedia tiếng Việt

Tác giả: vi.wikipedia.org - Nhận 109 lượt đánh giá
Tóm tắt: Tên gọi[sửa | sửa mã. nguồn]. Lịch sử[sửa |. sửa mã nguồn]. Kết. cấu[sửa | sửa mã nguồn]. Kiến trúc[sửa | sửa mã nguồn]. Bộ sưu. tập[sửa | sửa mã nguồn]. Ảnh hưởng[sửa | sửa mã nguồn]. Xem. thêm[sửa | sửa mã nguồn]. Chú. thích[sửa | sửa mã nguồn]. Tham. khảo[sửa | sửa mã nguồn]. Đọc thêm[sửa | sửa mã nguồn]. Liên kết ngoài[sửa | sửa mã. nguồn]. Thời Minh[sửa |. sửa mã nguồn]. Thời. Thanh[sửa | sửa mã nguồn]. Cận và hiện đại[sửa | sửa mã. nguồn]. Thành trì[sửa |. sửa mã nguồn]. Ngoại. triều[sửa | sửa mã nguồn]. Nội. Đình[sửa | sửa mã nguồn]. Tôn. giáo[sửa | sửa mã nguồn]. Vòng. ngoài[sửa | sửa mã nguồn]. Biểu trưng[sửa | sửa mã nguồn]. Tường thành[sửa |. sửa mã nguồn]. Cổng thành[sửa | sửa mã nguồn]. Trục trung. tâm[sửa | sửa mã nguồn]. Trục phía đông[sửa | sửa mã. nguồn]. Trục phía tây[sửa |. sửa mã nguồn]. Trục trung. tâm[sửa | sửa mã nguồn]. Trục phía tây[sửa | sửa mã nguồn]. Đông Lục Cung và Tây Lục Cung[sửa |. sửa mã nguồn]. Từ Ninh Cung và Thọ Khang. Cung[sửa | sửa mã nguồn]. Chế độ gác cổng[sửa |. sửa mã nguồn]. Quảng trường Thái Hòa Môn[sửa | sửa mã nguồn]. Tiền Tam. Điện[sửa | sửa mã nguồn]. Quảng trường Càn Thanh Môn[sửa | sửa mã nguồn]. Hậu Tam Cung[sửa |. sửa mã nguồn]. Ngự Hoa. Viên[sửa | sửa mã nguồn]. Dưỡng Tâm Điện[sửa | sửa mã. nguồn]. Khu vực Trọng Hoa. Cung[sửa | sửa mã nguồn].
Khớp với kết quả tìm kiếm: WebTrò chơi chiến lược thời gian thực Rise of Nations ra mắt năm 2003, mô tả Tử Cấm Thành là một trong những kỳ quan vĩ đại nhất thế giới; có cơ chế hoạt động giống hệt một thành phố lớn và cung cấp thêm tài nguyên cho người chơi. ...

Top 3: Cách mạng Tháng Tám – Wikipedia tiếng Việt

Tác giả: vi.wikipedia.org - Nhận 125 lượt đánh giá
Tóm tắt: Vấn đề khoảng trống quyền lực. Tổng khởi nghĩa Hà Nội. Diễn biến tại miền Nam. Hoàng đế Bảo Đại thoái vị . Cách mạng tháng TámMột phần của Phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam. Biểu tình ngày 19 tháng 8 năm 1945 trước cửa Phủ Khâm. sai, Hà Nội. Thời gian16 tháng 8 – 30 tháng 8 năm 1945. Địa điểmViệt Nam. Kết quả Việt Minh giành được chính quyền.Vua Bảo Đại thoái vị, chấm dứt chế độ quân chủ chuyên. chế.Đế quốc Nhật Bản đầu hàng Việt Minh.. Thay đổilãnh thổ Lực lượng Đế quốc Nhật Bản phần lớn hạ vũ
Khớp với kết quả tìm kiếm: WebTrong buổi lễ này, thông qua bản Tuyên ngôn độc lập, Hồ Chí Minh cũng đã kêu gọi các nước Đồng minh ủng hộ nền độc lập chân chính do nhân dân Việt Nam vừa tự tay giành được thông qua Cách mạng tháng Tám. Ông tuyên bố rằng Chính phủ lâm thời đã huỷ bỏ hết mọi hiệp ước do Pháp kí trong quan hệ với ... ...

Top 4: Việt Minh – Wikipedia tiếng Việt

Tác giả: vi.wikipedia.org - Nhận 87 lượt đánh giá
Tóm tắt: Mối quan hệ với Đảng Cộng sản Đông Dương. Hợp tác với cơ quan tình báo Mỹ OSS. Lãnh đạo nhân dân giành chính quyền. Thành lập Việt Nam Dân chủ Cộng. hòa. Xung đột với các nhóm chính trị đối lập. Trong Chiến tranh Đông Dương. Tên gọi Việt Cộng và Vi Xi (VC). Việt Nam Quốc dân Đảng. Đại Việt Quốc dân đảng. Đại Việt Quốc gia Xã hội Đảng. Đại Việt Duy dân Cách mệnh Đảng. Việt Nam Cách mệnh Đồng minh Hội . Việt Nam Độc lập Đồng minh HộiViệt MinhViệt Nam Độc lập Đồng minh. Lãnh tụHồ Chí Minh. Chủ tịchHồ
Khớp với kết quả tìm kiếm: WebViệt Nam Độc lập Đồng minh (tên chính thức trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ VIII Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương) còn gọi là Việt Nam Độc lập Đồng minh Hội, gọi tắt là Việt Minh, là liên minh chính trị cánh tả mang danh nghĩa dân tộc chủ nghĩa do Đảng Cộng sản Đông Dương thành lập ... ...

Top 5: Tôn Thất Thuyết – Wikipedia tiếng Việt

Tác giả: vi.wikipedia.org - Nhận 115 lượt đánh giá
Tóm tắt: Xuất thân[sửa | sửa mã. nguồn]. Sự nghiệp[sửa |. sửa mã nguồn]. Toàn gia đình hy sinh vì nước[sửa |. sửa mã nguồn]. Đánh giá[sửa | sửa mã. nguồn]. Chú thích[sửa |. sửa mã nguồn]. Tham khảo[sửa |. sửa mã nguồn]. Liên kết ngoài[sửa | sửa mã. nguồn]. Thời vua Tự. Đức[sửa | sửa mã nguồn]. Thời vua Dục Đức, vua Hiệp. Hoà[sửa | sửa mã nguồn]. Thời vua Hàm. Nghi[sửa | sửa mã nguồn]. Hoạt động tại Trung Quốc[sửa | sửa mã nguồn]. Phong trào Cần Vương[sửa |. sửa mã nguồn] Tôn Thất Thuyết (chữ Hán: 尊室説; 1835 – 1913)
Khớp với kết quả tìm kiếm: WebTôn Thất Thuyết (chữ Hán: 尊室説; 1835 – 1913), biểu tự Đàm Phu (談夫), là quan phụ chính đại thần, nhiếp chính dưới triều Dục Đức, Hiệp Hòa, Kiến Phúc và Hàm Nghi của triều đại nhà Nguyễn trong lịch sử Việt Nam.. Ông làm quan đầu triều trong giai đoạn Việt Nam lâm nguy: bên ngoài thì bị quân Pháp xâm ... ...

Top 6: Võ Nguyên Giáp – Wikipedia tiếng Việt

Tác giả: vi.wikipedia.org - Nhận 105 lượt đánh giá
Tóm tắt: Thân thế[sửa | sửa mã. nguồn] Thời niên. thiếu[sửa | sửa mã nguồn]. Thời thanh. niên[sửa | sửa mã nguồn]. Bắt đầu sự nghiệp quân sự[sửa | sửa mã nguồn]. Chiến tranh Đông Dương lần. 1[sửa | sửa mã nguồn]. Chiến tranh Đông Dương lần. 2[sửa | sửa mã nguồn]. Chiến tranh biên giới Tây Nam và chiến tranh biên giới phía. Bắc[sửa | sửa mã. nguồn]. Giai đoạn làm Phó Thủ tướng phụ trách các lĩnh vực dân. sự[sửa | sửa mã nguồn] Nghỉ hưu đến khi qua đời[sửa |. sửa mã nguồn]. Các giải thưởng và. danh hiệu[sửa | sửa mã nguồn]. Các bí. danh và bút danh[sửa | sửa mã nguồn]. Đánh giá[sửa |. sửa mã nguồn]. Các tác phẩm chính[sửa | sửa mã nguồn]. Gia đình riêng[sửa |. sửa mã nguồn]. Vinh danh[sửa |. sửa mã nguồn]. Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]. Tham. khảo[sửa | sửa mã nguồn]. Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]. Kháng chiến. chống Pháp, Nhật trong Chiến tranh thế giới thứ hai[sửa | sửa mã nguồn]. Thành lập đội. Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân[sửa |. sửa mã nguồn]. Tham gia thành lập. Việt Nam Dân chủ Cộng hòa[sửa |. sửa mã nguồn]. Trấn áp các đảng phái chống Chính phủ[sửa |. sửa mã nguồn]. Đại tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt. Nam[sửa | sửa mã nguồn]. Các chiến dịch[sửa |. sửa mã nguồn]. Từ 1954 đến 1964[sửa | sửa mã. nguồn]. Từ 1965 đến 1972[sửa |. sửa mã nguồn]. Từ 1972 đến 1975[sửa | sửa mã. nguồn]. Nghỉ. hưu[sửa | sửa mã nguồn]. Đại thọ 100. tuổi[sửa | sửa mã nguồn]. Qua đời[sửa | sửa mã nguồn]. Huân chương[sửa | sửa mã nguồn]. Huy hiệu[sửa |. sửa mã nguồn]. Các danh hiệu khác[sửa | sửa mã. nguồn]. Bí danh[sửa | sửa mã nguồn]. Bút. danh[sửa | sửa mã nguồn]. Tại Việt Nam[sửa |. sửa mã nguồn]. Từ bên ngoài[sửa | sửa mã. nguồn]. Danh mục[sửa | sửa mã nguồn].
Khớp với kết quả tìm kiếm: WebĐại tướng Võ Nguyên Giáp đề xuất vòng qua phía tây Huế, chia lực lượng và hỏa lực đánh vào Vùng Chiến thuật I. Tuy nhiên các đơn vị công binh mở đường do thiếu phương tiện nên thực hiện quá chậm, không kịp phục vụ mục tiêu chiến dịch (con đường này sau đó đã phát huy tác dụng vào chiến dịch mùa ... ...

Top 7: Thành phố Hồ Chí Minh – Wikipedia tiếng Việt

Tác giả: vi.wikipedia.org - Nhận 133 lượt đánh giá
Tóm tắt: Tổ chức hành chính và chính quyền. Quy hoạch và kết cấu đô thị. Thành phố Hồ Chí Minh. Đảng bộ và chính quyền. Trung tâm văn hóa, giải trí. Về danh hiệu Hòn ngọc viễn Đông thời Pháp thuộc. Các điểm cực của thành phố Hồ Chí Minh: "Sài Gòn" đổi hướng tới đây. Đối với các định nghĩa khác, xem Sài Gòn (định hướng).. Thành phố Hồ Chí Minh Thành phố trực thuộc trung ương. Biểu trưng. Từ trái sang phải, từ trên xuống dưới: Một góc trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh nhìn từ trên cao, Trụ sở Ủy ban nhân dân T
Khớp với kết quả tìm kiếm: WebThủ tướng Chính phủ đã phải ban bố Chỉ thị 16 phong toả 19 tỉnh thành phía Nam do áp lực từ các bệnh viện quá tải, rất nhiều đã nơi lập chốt kiểm dịch và cách ly nhiều địa phương trong đó Thành phố Hồ Chí Minh được ví như là ổ dịch lớn nhất trong cả nước khi số ca nhiễm tăng chóng mặt ở mức 3 ... ...

Top 8: Phạm Duy – Wikipedia tiếng Việt

Tác giả: vi.wikipedia.org - Nhận 85 lượt đánh giá
Tóm tắt: Tiểu sử[sửa | sửa mã nguồn]. Hoạt động[sửa | sửa mã. nguồn]. Gia đình[sửa |. sửa mã nguồn]. Sự nghiệp[sửa | sửa mã nguồn]. Phân loại tác. phẩm[sửa | sửa mã nguồn]. Phổ nhạc, đặt lời[sửa | sửa mã. nguồn]. Ca sĩ thể. hiện[sửa | sửa mã nguồn]. Nhận. xét[sửa | sửa mã nguồn]. Danh mục tác phẩm[sửa | sửa mã. nguồn]. Viết về Phạm Duy[sửa |. sửa mã nguồn]. Chú thích & tham khảo[sửa |. sửa mã nguồn]. Xem thêm[sửa |. sửa mã nguồn]. Liên kết. ngoài[sửa | sửa mã nguồn]. Scandal ngoại tình với em dâu[sửa | sửa mã nguồn]. Ca. sĩ[sửa | sửa mã nguồn]. Sáng tác[sửa |. sửa mã nguồn]. Đạo diễn điện ảnh, nhà phê bình. phim[sửa | sửa mã nguồn]. Kiểm duyệt nhân thân, tác phẩm[sửa | sửa mã nguồn]. Trường. ca[sửa | sửa mã nguồn]. Nhạc phẩm[sửa | sửa mã nguồn]. Tập nhạc đã. in[sửa | sửa mã nguồn]. Sách giáo. khoa, sử liệu[sửa | sửa mã nguồn]. Thời kỳ tiền chiến và Chiến tranh Đông Dương[sửa |. sửa mã nguồn]. Thời. Chiến tranh Việt Nam[sửa | sửa mã nguồn]. Thời kỳ ở hải ngoại[sửa | sửa mã. nguồn]. Trở về Việt Nam định cư tới cuối đời[sửa |. sửa mã nguồn]. Con đường cái quan[sửa | sửa mã. nguồn] Mẹ Việt Nam[sửa | sửa mã nguồn]. Hàn Mạc Tử[sửa |. sửa mã nguồn]. Bầy chim bỏ xứ[sửa | sửa mã nguồn]. Minh họa. Kiều[sửa | sửa mã nguồn]. Vinh danh nhạc sĩ Phạm Duy[sửa |. sửa mã nguồn].
Khớp với kết quả tìm kiếm: WebKhi đã theo kháng chiến, với cây đàn guitar, Phạm Duy tiếp tục đem giọng hát của mình phục vụ anh em chiến sĩ, mà theo Tạ Tỵ, tiếng hát Phạm Duy lúc này "mang một âm hưởng khác, một nội dung khác, ở đó, Duy không còn là kẻ đứng ngoài hát cho người khác nghe, mà nó chính là tiếng thét oai hùng của một thế hệ ... ...

Top 9: Nhật Bản – Wikipedia tiếng Việt

Tác giả: vi.wikipedia.org - Nhận 95 lượt đánh giá
Tóm tắt: Từ nguyên[sửa | sửa mã nguồn]. Lịch sử[sửa |. sửa mã nguồn]. Địa lý[sửa | sửa mã nguồn]. Phân cấp hành chính[sửa |. sửa mã nguồn]. Chính trị[sửa | sửa mã nguồn]. Kinh tế[sửa |. sửa mã nguồn]. Khoa học và công nghệ[sửa | sửa mã. nguồn]. Giáo dục[sửa |. sửa mã nguồn]. Y. tế[sửa | sửa mã nguồn]. Quốc phòng[sửa | sửa mã nguồn]. Nhân. khẩu[sửa | sửa mã nguồn]. Văn hóa[sửa |. sửa mã nguồn]. Di sản văn hóa UNESCO[sửa | sửa mã. nguồn]. Văn. học[sửa | sửa mã nguồn]. Ẩm thực[sửa |. sửa mã nguồn]. Ngày lễ[sửa |. sửa mã nguồn]. Hình ảnh các danh lam thắng cảnh[sửa |. sửa mã nguồn]. Thể thao[sửa |. sửa mã nguồn]. Đối ngoại và quốc phòng[sửa |. sửa mã nguồn]. Xem. thêm[sửa | sửa mã nguồn]. Ghi. chú[sửa | sửa mã nguồn]. Tham. khảo[sửa | sửa mã nguồn]. Đọc thêm[sửa | sửa mã nguồn]. Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]. Thời tiền sử[sửa |. sửa mã nguồn]. Thời phong. kiến[sửa | sửa mã nguồn]. Thời hiện. đại[sửa | sửa mã nguồn]. Khí hậu[sửa | sửa mã nguồn]. Sự đa dạng sinh học[sửa | sửa mã. nguồn]. Môi trường[sửa |. sửa mã nguồn]. Lịch sử kinh tế Nhật. Bản[sửa | sửa mã nguồn]. Các lĩnh vực then. chốt[sửa | sửa mã nguồn]. Giao thông[sửa | sửa mã nguồn]. Năng. lượng[sửa | sửa mã nguồn]. Ngôn ngữ[sửa | sửa mã nguồn]. Tôn giáo[sửa | sửa mã nguồn]. Xã. hội[sửa | sửa mã nguồn]. Vấn đề Tự sát[sửa |. sửa mã nguồn]. Lão hóa dân. số[sửa | sửa mã nguồn].
Khớp với kết quả tìm kiếm: WebTrong một cuộc khảo sát tại một số quốc gia vào năm 2015 của Viện Gallup cho thấy: chỉ 11% người Nhật được hỏi sẽ sẵn sàng chiến đấu vì đất nước của họ, mức thấp nhất trong các quốc gia được khảo sát (trong khi Việt Nam là 100%, Pakistan là 89%, Ấn Độ 75%, Thổ Nhĩ Kỳ 73%, Trung Quốc 71%, Nga 59%, Mỹ 44% ... ...

Top 10: Giáo hội Công giáo – Wikipedia tiếng Việt

Tác giả: vi.wikipedia.org - Nhận 123 lượt đánh giá
Tóm tắt: Một số học thuyết về xã hội. Vai trò trên thế giới. Giáo huấn và Giáo Triều. Các phương quản trị đặc biệt. Các giáo phận, giáo xứ và dòng tu. Các Giờ Kinh Phụng vụ. Thánh Kinh và Thánh Truyền. Hậu kỳ Trung Cổ và Phục Hưng. Baroque, Chấn hưng và Khai sáng. Đương đại và tân Phúc Âm hóa. Vấn đề giới tính, tình dục. Bác ái và phúc lợi xã hội. Tác động xã hội đương đại Về khái niệm giáo hội học, xin xem Công giáo.. Giáo hội Công giáoEcclesia Catholica. Vương cung thánh đường Thánh Phêrô,. Thành Vatican
Khớp với kết quả tìm kiếm: WebGiáo hội Công giáo, còn được gọi là Giáo hội Công giáo Rôma, là giáo hội Kitô giáo hiệp thông hoàn toàn với vị giám mục Rôma, hiện nay là Giáo hoàng Phanxicô.Giáo hội Công giáo là hệ phái tôn giáo lớn nhất thế giới, với trên 1,3 tỉ thành viên, tính đến năm 2018. Tín hữu tuyên xưng Giáo hội Công giáo Rôma là ... ...

Top 11: Chiến dịch Biên giới 1950 và phong cách cầm quân đặc trưng của ...

Tác giả: tuyenquangtv.vn - Nhận 244 lượt đánh giá
Tóm tắt: Chiến dịch Biên giới 1950 và phong cách cầm quân đặc trưng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp Chiến dịch Biên giới 1950 và phong cách cầm quân đặc trưng của Đại tướng Võ Nguyên GiápĐại tướng Võ Nguyên Giáp được giao “trọng trách đặc biệt” với quyền hạn lãnh đạo, chỉ huy lớn.Chiến dịch Biên giới (Thu - Đông 1950) là thắng lợi có ý nghĩa chiến lược của quân dân Việt Nam, mở ra bước ngoặt mới cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Thắng lợi ấy là kết quả hợp thành từ nhiều nhân tố, nhưng sự chỉ đạo c
Khớp với kết quả tìm kiếm: Đại tướng Võ Nguyên Giáp được giao “trọng trách đặc biệt” với quyền hạn lãnh đạo, chỉ huy lớn. Chiến dịch Biên giới (Thu - Đông 1950) là thắng lợi có ý ...Đại tướng Võ Nguyên Giáp được giao “trọng trách đặc biệt” với quyền hạn lãnh đạo, chỉ huy lớn. Chiến dịch Biên giới (Thu - Đông 1950) là thắng lợi có ý ... ...

Top 12: Chiến dịch Biên giới 1950 và phong cách cầm quân của Đại tướng ...

Tác giả: vtc.vn - Nhận 192 lượt đánh giá
Tóm tắt: Chiến dịch Biên giới (Thu - Đông 1950) là thắng lợi có ý nghĩa chiến lược của quân dân Việt Nam, mở ra bước ngoặt mới cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Thắng lợi ấy là kết quả hợp thành từ nhiều nhân tố, nhưng sự chỉ đạo chiến lược đúng đắn, sáng tạo của Trung ương Đảng, đứng đầu là. Chủ tịch Hồ Chí Minh giữ vai trò quyết định. Thắng lợi ấy có sự đóng góp to lớn của Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp. Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp bàn phương án tác chiến cho Chiến d
Khớp với kết quả tìm kiếm: 6 thg 10, 2020 · Thắng lợi mở đầu này cũng khẳng định quyết định thay đổi hướng mở đầu chiến dịch của Đại tướng Võ Nguyên Giáp là đúng đắn, sáng suốt, là bài học ...6 thg 10, 2020 · Thắng lợi mở đầu này cũng khẳng định quyết định thay đổi hướng mở đầu chiến dịch của Đại tướng Võ Nguyên Giáp là đúng đắn, sáng suốt, là bài học ... ...

Top 13: Chiến dịch Biên giới – Wikipedia tiếng Việt

Tác giả: vi.wikipedia.org - Nhận 135 lượt đánh giá
Tóm tắt: Bối cảnh[sửa | sửa mã nguồn]. Mục tiêu của chiến. dịch[sửa | sửa mã nguồn]. Lực lượng hai. bên[sửa | sửa mã nguồn]. Diễn biến[sửa |. sửa mã nguồn]. Kết. quả[sửa | sửa mã nguồn]. Chú thích[sửa | sửa mã. nguồn]. Tham. khảo[sửa | sửa mã nguồn]. Liên kết ngoài[sửa | sửa. mã nguồn]. Pháp[sửa | sửa mã nguồn]. Quân đội Nhân dân Việt. Nam[sửa | sửa mã nguồn]. Ý đồ chiến dịch của Việt. Minh[sửa | sửa mã nguồn]. Đợt 1 (16 đến 20 tháng 9 năm 1950): Tiêu diệt cứ điểm. Đông Khê[sửa |. sửa mã nguồn]. Đợt 2 (21/9 đến 29/9): tiêu diệt quân cơ động. Pháp[sửa | sửa mã. nguồn]. Đợt 3 (từ 9 đến ngày 14/10 năm 1950): truy kích quân Pháp rút chạy[sửa | sửa mã nguồn]. Pháp[sửa | sửa mã nguồn]. Việt Nam[sửa |. sửa mã nguồn]. Kế hoạch hành quân của Pháp[sửa |. sửa mã nguồn]. Thế trận phục kích của Việt. Minh[sửa | sửa mã nguồn]. Binh đoàn Le Page bị bao vây[sửa |. sửa mã nguồn]. Binh đoàn Charton rút khỏi Cao. Bằng[sửa | sửa mã nguồn]. Binh đoàn Charton và Le Page bị tiêu diệt[sửa |. sửa mã nguồn]. Binh đoàn Le. Page[sửa | sửa mã nguồn]. Binh đoàn Charton[sửa |. sửa mã nguồn].
Khớp với kết quả tìm kiếm: Chiến dịch Biên giới Thu đông 1950 còn gọi là Chiến dịch Lê Hồng Phong 2, là một chiến dịch trong Chiến tranh Đông Dương do Quân đội nhân dân Việt Nam (được ...Chiến dịch Biên giới Thu đông 1950 còn gọi là Chiến dịch Lê Hồng Phong 2, là một chiến dịch trong Chiến tranh Đông Dương do Quân đội nhân dân Việt Nam (được ... ...

Top 14: Võ Nguyên Giáp – Wikipedia tiếng Việt

Tác giả: vi.wikipedia.org - Nhận 105 lượt đánh giá
Tóm tắt: Thân thế[sửa | sửa mã. nguồn] Thời niên. thiếu[sửa | sửa mã nguồn]. Thời thanh. niên[sửa | sửa mã nguồn]. Bắt đầu sự nghiệp quân sự[sửa | sửa mã nguồn]. Chiến tranh Đông Dương lần. 1[sửa | sửa mã nguồn]. Chiến tranh Đông Dương lần. 2[sửa | sửa mã nguồn]. Chiến tranh biên giới Tây Nam và chiến tranh biên giới phía. Bắc[sửa | sửa mã. nguồn]. Giai đoạn làm Phó Thủ tướng phụ trách các lĩnh vực dân. sự[sửa | sửa mã nguồn] Nghỉ hưu đến khi qua đời[sửa |. sửa mã nguồn]. Các giải thưởng và. danh hiệu[sửa | sửa mã nguồn]. Các bí. danh và bút danh[sửa | sửa mã nguồn]. Đánh giá[sửa |. sửa mã nguồn]. Các tác phẩm chính[sửa | sửa mã nguồn]. Gia đình riêng[sửa |. sửa mã nguồn]. Vinh danh[sửa |. sửa mã nguồn]. Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]. Tham. khảo[sửa | sửa mã nguồn]. Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]. Kháng chiến. chống Pháp, Nhật trong Chiến tranh thế giới thứ hai[sửa | sửa mã nguồn]. Thành lập đội. Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân[sửa |. sửa mã nguồn]. Tham gia thành lập. Việt Nam Dân chủ Cộng hòa[sửa |. sửa mã nguồn]. Trấn áp các đảng phái chống Chính phủ[sửa |. sửa mã nguồn]. Đại tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt. Nam[sửa | sửa mã nguồn]. Các chiến dịch[sửa |. sửa mã nguồn]. Từ 1954 đến 1964[sửa | sửa mã. nguồn]. Từ 1965 đến 1972[sửa |. sửa mã nguồn]. Từ 1972 đến 1975[sửa | sửa mã. nguồn]. Nghỉ. hưu[sửa | sửa mã nguồn]. Đại thọ 100. tuổi[sửa | sửa mã nguồn]. Qua đời[sửa | sửa mã nguồn]. Huân chương[sửa | sửa mã nguồn]. Huy hiệu[sửa |. sửa mã nguồn]. Các danh hiệu khác[sửa | sửa mã. nguồn]. Bí danh[sửa | sửa mã nguồn]. Bút. danh[sửa | sửa mã nguồn]. Tại Việt Nam[sửa |. sửa mã nguồn]. Từ bên ngoài[sửa | sửa mã. nguồn]. Danh mục[sửa | sửa mã nguồn].
Khớp với kết quả tìm kiếm: Võ Nguyên Giáp (25 tháng 8 năm 1911 – 4 tháng 10 năm 2013), tên khai sinh là Võ Giáp, còn được gọi là tướng Giáp hoặc anh Văn, là một nhà lãnh đạo quân sự ...Võ Nguyên Giáp (25 tháng 8 năm 1911 – 4 tháng 10 năm 2013), tên khai sinh là Võ Giáp, còn được gọi là tướng Giáp hoặc anh Văn, là một nhà lãnh đạo quân sự ... ...

Top 15: Những chiến công lẫy lừng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Tác giả: tuyengiaobinhphuoc.org.vn - Nhận 199 lượt đánh giá
Tóm tắt: Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã từ trần vào hồi 18h ngày 4/10/2013. Người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã ra đi nhưng tên tuổi và những chiến công hiển hách của ông vẫn mãi khắc ghi trong lịch sử hào hùng của dân tộc. 2021-09-18T10:32:21-04:00 2021-09-18T10:32:21-04:00 http://tuyengiaobinhphuoc.org.vn/ly-luan-van-hoa-lich-su-dang/nhung-chien-cong-lay-lung-cua-dai-tuong-vo-nguyen-giap-165.html http://tuyengiaobinhphuoc.org.vn/uploads/news/2021_09/image-20210918213058-2.jpegBan Tuyên giáo T
Khớp với kết quả tìm kiếm: Xếp hạng 5,0 sao (1) 18 thg 9, 2021 · Chiến dịch Biên giới Thu Đông năm 1950. Đại tướng Võ Nguyên Giáp là chỉ huy trưởng kiêm chính ủy mặt trận của chiến dịch này. Ông đã lãnh ...Xếp hạng 5,0 sao (1) 18 thg 9, 2021 · Chiến dịch Biên giới Thu Đông năm 1950. Đại tướng Võ Nguyên Giáp là chỉ huy trưởng kiêm chính ủy mặt trận của chiến dịch này. Ông đã lãnh ... ...

Top 16: Đại tướng của nhân dân – Nhà quân sự lỗi lạc của dân tộc Việt Nam

Tác giả: hcmcpv.org.vn - Nhận 210 lượt đánh giá
Tóm tắt: Đồng chí Võ Nguyên Giáp học giỏi, đỗ đầu kỳ thi sơ học của tỉnh Quảng Bình, được cha mẹ giáo dục về lòng yêu nước, căm thù giặc xâm lược. Năm 1924, thi đỗ vào Trường Quốc học Huế. Năm 1925, 1926, tham gia phong trào học sinh yêu nước của Trường này, tiếp thu tư tưởng cách mạng của Nguyễn Ái Quốc. Năm 1927, Võ Nguyên Giáp gia nhập Tân Việt Cách mạng đảng, đến năm 1929, cùng một số đồng chí cải tổ Tân Việt thành Đông Dương Cộng sản liên đoàn, một trong ba tổ chức tiền thân của Đảng Cộng. sản Việt N
Khớp với kết quả tìm kiếm: 24 thg 8, 2021 · Đồng chí Võ Nguyên Giáp là người trực tiếp theo dõi và tổ chức chuẩn ... tư lệnh Võ Nguyên Giáp tại Sở Chỉ huy Chiến dịch Biên Giới (1950).Bị thiếu: cũng | Phải bao gồm:cũng24 thg 8, 2021 · Đồng chí Võ Nguyên Giáp là người trực tiếp theo dõi và tổ chức chuẩn ... tư lệnh Võ Nguyên Giáp tại Sở Chỉ huy Chiến dịch Biên Giới (1950).Bị thiếu: cũng | Phải bao gồm:cũng ...

Top 17: Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Tổng Tư lệnh - Thiên tài quân sự

Tác giả: youth.uel.edu.vn - Nhận 223 lượt đánh giá
Tóm tắt: Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người cộng sản kiên trung, mẫu mực, người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tên tuổi của Người gắn liền với những mốc son chói lọi lịch sử của dân tộc. Với bộ đội, dân quân tự vệ và nhân dân Việt Nam cũng như nhiều bạn bè trên thế giới, kể cả những người từng một thời là đối thủ ở bên kia chiến tuyến, Võ Nguyên Giáp - “Anh Văn” vẫn luôn được nhắc tới với sự trân trọng đặc biệt. Chủ. tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp tại S
Khớp với kết quả tìm kiếm: Với bộ đội, dân quân tự vệ và nhân dân Việt Nam cũng như nhiều bạn bè trên thế giới, kể cả những người từng một thời là đối thủ ở bên kia chiến tuyến, Võ Nguyên ...Với bộ đội, dân quân tự vệ và nhân dân Việt Nam cũng như nhiều bạn bè trên thế giới, kể cả những người từng một thời là đối thủ ở bên kia chiến tuyến, Võ Nguyên ... ...

Top 18: Tư duy chiến lược của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Media Báo QĐND

Tác giả: media.qdnd.vn - Nhận 166 lượt đánh giá
Tóm tắt: Dù đã ở tuổi gần bách niên, nhưng Đại tá Nguyễn Bội Giong, nguyên Chuyên viên cao cấp Ban Tổng kết lịch sử chiến tranh, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam vẫn rất khỏe mạnh và minh mẫn. Từ năm 1948 đến năm 1951, ông được giao nhiệm vụ là Bí thư quân sự của Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp; từ năm 1952 đến kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1954) là phái viên tác chiến của Bộ Tổng Tham mưu trong các chiến dịch do Bộ Quốc. phòng tổ chức. Do có điều kiện làm việc gần gũi b
Khớp với kết quả tìm kiếm: 25 thg 8, 2022 · Từ năm 1948 đến năm 1951, ông được giao nhiệm vụ là Bí thư quân sự của Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp; từ năm 1952 đến kết thúc cuộc ...25 thg 8, 2022 · Từ năm 1948 đến năm 1951, ông được giao nhiệm vụ là Bí thư quân sự của Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp; từ năm 1952 đến kết thúc cuộc ... ...

Top 19: Võ Nguyên Giáp – Vị tướng huyền thoại - Báo Quân đội nhân dân

Tác giả: qdnd.vn - Nhận 164 lượt đánh giá
Tóm tắt: Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng liên tục hơn 80 năm, ông đã có nhiều công lao to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Đại tướng là người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, được nhân dân yêu mến, kính trọng, bạn bè quốc tế ngưỡng mộ và là niềm tự hào của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ toàn quân.Võ Nguyên Giáp (tên khai sinh: Võ Giáp, bí danh: Văn) sinh ngày 25-8-1911 tại làng An Xá, nay là xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh. Quảng Bình, trong một gia đình nhà nho gi
Khớp với kết quả tìm kiếm: 11 thg 8, 2021 · Ai là người đã chỉ huy Quân đội nhân dân Việt Nam đánh thắng hai đế quốc lớn của thế kỷ 20? Câu trả lời là Võ Nguyên Giáp, Đại tướng đầu ...Bị thiếu: cũng | Phải bao gồm:cũng11 thg 8, 2021 · Ai là người đã chỉ huy Quân đội nhân dân Việt Nam đánh thắng hai đế quốc lớn của thế kỷ 20? Câu trả lời là Võ Nguyên Giáp, Đại tướng đầu ...Bị thiếu: cũng | Phải bao gồm:cũng ...