Top 28 công ty tnhh 100% vốn nhà nước 2022 | Irving Kameron Malikah

1. Cơ cấu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn Nhà nước. Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:. 1. Quyền và nghĩa vụ của người đại diện chủ sở hữu trực tiếp tại công ty theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13 do Quốc hội ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014 (Luật QLSDVNN 2014). Vốn điều lệ không thấp hơn 100 tỷ đồng. Chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn là doanh nghiệp nhà nước.. Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nào?. Quy định pháp luật về doanh nghiệp nhà nước. Chính sách thuế hỗ trợ doanh nghiệp tại các quốc gia châu Á trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Top 1: Cơ cấu của công ty TNHH một thành viên 100% vốn Nhà nước

Tác giả: luatduonggia.vn - Nhận 171 lượt đánh giá
Tóm tắt: Trong nền thị trường kinh tế phát triển, việc các tổ chức, cá nhân hay nhà nước tham gia vào kinh doanh các lĩnh vực liên quan đến doanh nghiệp khá rộng rãi. Luật doanh nghiệp năm 2020 đã quy định rất rõ về các mô hình kinh doanh loại hình như: thành lập công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, hợp tác xã … mỗi loại hình kinh doanh các ngành nghề khác nhau. Trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lại được chia ra th
Khớp với kết quả tìm kiếm: 29 thg 9, 2021 — – Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là công ty độc lập do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Trường hợp 2: Doanh nghiệp có thành viên ... ...

Top 2: Từ ngày 01/6/2022, công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm 100 ...

Tác giả: thuvienphapluat.vn - Nhận 230 lượt đánh giá
Khớp với kết quả tìm kiếm: 12 thg 4, 2022 — Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư nhận chuyển nhượng phần vốn Nhà nước liên quan đến ngành nghề kinh doanh, lĩnh vực hoạt động, năng lực tài chính, ... ...

Top 3: Doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là gì? Quy định ...

Tác giả: luatminhkhue.vn - Nhận 268 lượt đánh giá
Tóm tắt: Mục lục bài viết1. Cơ sở pháp lý:2. Doanh nghiệp do nhà nước năm giữ 100% vốn điều lệ3. Vốn điều lệ4. Huy động vốn tại doanh nghiệp do nhà nước năm giữ 100% vốn điều lệ4.1. Nguyên tắc huy động vốn4.2. Thẩm quyền huy động vốn4.3. Bảo lãnh cho công ty con vay vốn tại tổ chức tín dụng5. Đầu tư, xây dựng, mua, bán tài sản cố định6. Quản lý, sử dụng tài sản cố định7. Quản lý nợ phải thu8. Quản lý nợ phải trả9. Đầu tư ra ngoài doanh nghiệp10. Đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệpNội dung được biên tập
Khớp với kết quả tìm kiếm: 15 thg 7, 2021 — - Góp vốn để thành lập công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn; góp vốn thông qua hợp đồng hợp tác kinh doanh không hình thành pháp nhân ... ...

Top 4: Doanh nghiệp nào sẽ do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoạt động

Tác giả: moit.gov.vn - Nhận 216 lượt đánh giá
Khớp với kết quả tìm kiếm: 6 thg 7, 2021 — Theo đó, sẽ có 13 ngành, lĩnh vực, Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ ... hình thức cổ phần hóa, bán toàn bộ DN, chuyển thành công ty trách ... ...

Top 5: Các doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ bao gồm các ...

Tác giả: nganhangphapluat.lawnet.vn - Nhận 225 lượt đánh giá
Tóm tắt: Từ khóa liên quan số lượng Câu hỏi Ngày hỏiNgày hỏi:21/03/2019Có rất nhiều doanh nghiệp kinh tế của nhà nước thực hiện việc cổ phần hóa. Nhưng một số lĩnh vực trọng yếu thì vẫn thuộc quyền quản lý của nhà nước. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi, theo quy định của pháp luật hiện hành thì hiện nay có những công ty, doanh nghiệp nào mà nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ?Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:
Khớp với kết quả tìm kiếm: Có rất nhiều doanh nghiệp kinh tế của nhà nước thực hiện việc cổ phần hóa. ... Các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn ... ...

Top 6: DANH MỤC QUẢN LÝ - SCIC

Tác giả: scic.vn - Nhận 100 lượt đánh giá
Khớp với kết quả tìm kiếm: ... ty cổ phần được chuyển đổi từ các doanh nghiệp độc lập 100% vốn nhà nước ... CỔ PHẦN Của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Tổng Công ty ... ...

Top 7: Hỏi đáp CSTC - Bộ Tài chính

Tác giả: mof.gov.vn - Nhận 85 lượt đánh giá
Khớp với kết quả tìm kiếm: 9 thg 12, 2021 — ... cổ phần của Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam là Công ty TNHH MTV 100% vốn nhà nước). Tháng 10 năm 2020, Công ty cổ phần kinh doanh Khí ... ...

Top 8: So sánh công ty TNHH 1 thành viên của nhà nước với ... - Luật Bravolaw

Tác giả: luatsuonline.vn - Nhận 202 lượt đánh giá
Tóm tắt: Cùng là công ty TNHH 1 thành viên nhưng công ty thuộc quyền sở hữu của nhà nước và tư nhân lại có những điểm khác nhau về cơ cấu tổ chức, vốn điều lệ, vốn góp… Vài viết mới: Với bài viết so sánh công ty TNHH 1 thành viên của Nhà nước với công ty TNHH 1 thành viên của tư nhân, Luật Bravolaw mong rằng Quý khách hàng, bạn đọc sẽ có sự nhận định rõ hơn về vấn đề này. Trân trọng!. So sánh công ty TNHH MTV của Nhà nước với công ty TNHH MTV của tư nhân Các tiêu chí. Công ty TN
Khớp với kết quả tìm kiếm: Là công ty trách nhiệm hữu hạn do Nhà nước sở hữu toàn bộ vốn điều lệ, được tổ chức quản lý và đăng ký hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Là loại ... ...

Top 9: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch công ty trong công ty TNHH một thành ...

Tác giả: luathoanganh.vn - Nhận 249 lượt đánh giá
Tóm tắt: Chủ tịch công ty trong doanh nghiệp nhà nước tổ chức theo hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền bổ nhiệm để thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp. Vậy quyền và nghĩa vụ đó là gì? Luật Hoàng Anh xin được giải đáp thông qua bài viết này. Khoản 2 Điều 99 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định Chủ tịch công ty có những quyền và nghĩa vụ như sau : 1. Quyền và nghĩa vụ của người đại diện chủ sở hữu trực ti
Khớp với kết quả tìm kiếm: 6 thg 6, 2021 — Với tư cách là người đại diện chủ sở hữu trực tiếp tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, Chủ tịch công ty có quyền và nghĩa ... ...

Top 10: Quy định mới về chuyển Doanh nghiệp nhà nước và Công ty trách ...

Tác giả: dpiqnam.gov.vn - Nhận 308 lượt đánh giá
Khớp với kết quả tìm kiếm: Các đối tượng này thực hiện cổ phần hóa khi đảm bảo đủ hai điều kiện: - Không thuộc diện Nhà nước cần nắm giữ 100% vốn điều lệ. Danh mục doanh nghiệp thuộc diện ... ...

Top 11: Quản lý sử dụng vốn Nhà Nước - Văn Bản Pháp Luật - VietValues

Tác giả: vietvalues.com - Nhận 141 lượt đánh giá
Tóm tắt: --- Liên kết --- Tổng cục thuế Nộp tờ khai thuế NĐ 47/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh Nghiệp Ngày 01/04/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 47/2021/NĐ-CP, quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp. Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp về doanh nghiệp xã hội, doanh nghiệp nhà nước, nhóm công ty, doanh nghiệp quốc phòng an ninh và công bố thông tin của... TT 147/2016/TT-BQP: Lao động - tiền lương Công ty do bộ Quốc phòng quản lý Thông
Khớp với kết quả tìm kiếm: ... sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của các doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn ... ...

Top 12: Quy định mới về thành lập, chuyển đổi doanh nghiệp do Nhà nước nắm ...

Tác giả: baochinhphu.vn - Nhận 224 lượt đánh giá
Tóm tắt: Quy định mới về thành lập, sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu, chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu tại doanh nghiệp do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ.Nghị định quy định doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ chỉ được xem xét thành lập khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:1- Có ngành, lĩnh vực hoạt động thuộc phạm vi đầu tư vốn nhà nước để thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.2- Đảm bảo đủ vốn điề
Khớp với kết quả tìm kiếm: 6 thg 4, 2022 — Theo quy định, hai hoặc một số doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (công ty bị hợp nhất) có thể hợp nhất với nhau thành một doanh ... ...

Top 13: Quy định mới về lập doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Tác giả: vietnamplus.vn - Nhận 201 lượt đánh giá
Tóm tắt: . Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN). Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 23/2022/NĐ-CP về thành lập, sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu, chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu tại doanh nghiệp do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ.. Điều kiện thành lập doanh nghiệp. Nghị định quy định doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ chỉ được xem xét thành lập khi đáp ứng đủ các điều kiện sau: có ngành, lĩnh vực hoạt động thuộc phạm vi đầu tư vốn nhà nước để thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật v
Khớp với kết quả tìm kiếm: 6 thg 4, 2022 — Quy dinh moi ve lap doanh nghiep do Nha nuoc nam giu 100% von dieu ... Nghị định quy định doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ ... ...

Top 14: Doanh Nghiệp Nhà Nước - business.gov.vn

Tác giả: business.gov.vn - Nhận 108 lượt đánh giá
Khớp với kết quả tìm kiếm: ... Danh sách DNNN do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ · Danh sách DNNN là công ty mẹ ... 1, CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM ... ...

Top 15: Chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn là doanh nghiệp nhà nước.

Tác giả: namvietluat.vn - Nhận 166 lượt đánh giá
Tóm tắt: . Chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn là doanh nghiệp nhà nước.. . . . . Tin tức. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Khớp với kết quả tìm kiếm: Doanh nghiệp nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ sẽ phải hoạt động theo hình thức thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có chủ sở hữu là tổ chức ... ...

Top 16: Hà Nội: Giám sát tài chính 22 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước

Tác giả: amp.baodautu.vn - Nhận 170 lượt đánh giá
Tóm tắt: Hà Nội: Giám sát tài chính 22 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước Hà Nội sẽ giám sát tài chính năm 2022 với 22 doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn do Thành phố thành lập hoặc được giao quản lý.UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch giám sát tài chính năm 2022 đối với các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do UBND Thành phố thành lập hoặc được giao quản lý. Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội là 1 trong số 22 doanh nghiệp Thành phố Hà Nội giám sát tà
Khớp với kết quả tìm kiếm: 26 thg 5, 2022 — Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội là 1 trong số 22 doanh nghiệp Thành phố Hà Nội giám sát tài chính đợt này. Theo đó, cơ quan chức năng ... ...

Top 17: Chống tiêu cực, lợi ích nhóm trong thoái vốn, cổ phần hóa DNNN

Tác giả: dhtn.hatinh.gov.vn - Nhận 207 lượt đánh giá
Tóm tắt: Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh tại cuộc họp Ban chỉ đạo Đổi mới, quản lý và phát triển doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước, diễn ra chiều 14/3. Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh:Các thành viên BCĐ tăng cường kiểm tra, kiểm soát, chủ động quan tâm hơn nữa để giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khănTheo báo cáo của Sở KH&ĐT, trên địa bàn hiện có 6 doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước (DNNN), gồm: Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh, Công ty TNHH MT
Khớp với kết quả tìm kiếm: Theo báo cáo của Sở KH&ĐT, trên địa bàn hiện có 6 doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước (DNNN), gồm: Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh, Công ty TNHH MTV Thủy ... ...

Top 18: Thế nào là doanh nghiệp Nhà nước? - Hệ thống pháp luật

Tác giả: hethongphapluat.com - Nhận 147 lượt đánh giá
Tóm tắt: Ngày gửi: 20/08/2020 lúc 09:48:13Hệ thống pháp luật Việt Nam (hethongphapluat.com) xin chân thành cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra câu trả lời có tính chất tham khảo như sau: Theo thông tin bạn cung cấp, công ty bạn là công ty TNHH một thành viên có 100% vốn của công ty mẹ. Công ty mẹ có 51% vốn của tổng công ty và 49% vốn cổ phẩn. Trong đó tổng công ty có 87 % vốn Nhà nước và 13 % vốn cổ p
Khớp với kết quả tìm kiếm: Tôi có 1 câu hỏi như sau: Công ty tôi là công ty TNHH một thành viên có 100% vốn của công ty mẹ. Công ty mẹ có 51% vốn của tổng công ty, 49% vốn cổ ... ...

Top 19: Người đại diện phần vốn Nhà nước được quy định như thế nào?

Tác giả: intecovietnam.vn - Nhận 170 lượt đánh giá
Tóm tắt: Người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp được pháp luật quy định như thế nào và việc áp dụng văn bản trên thực tế như thế nào?. Một số ý kiến của các Luật sư chuẩn bị để Quý vị tham khảo. Nếu Quý vị cần thêm thông tin về vấn đề quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, hay cần thêm dịch vụ tư vấn pháp luật để đảm bảo doanh nghiệp có vốn Nhà nước hoạt động có hiệu quả, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi. Hotline: 0904.777.169 Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư đầu tư vào sản xu
Khớp với kết quả tìm kiếm: Đầu tư bổ sung vốn nhà nước để tiếp tục duy trì tỷ lệ cổ phần, vốn góp của Nhà nước tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. ...

Top 20: Tin khác - UBND Tỉnh Kiên Giang

Tác giả: kiengiang.gov.vn - Nhận 283 lượt đánh giá
Khớp với kết quả tìm kiếm: 4 thg 4, 2022 — ... Kiểm soát viên tại Cty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ ... viên tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước ... ...

Top 21: Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ của doanh nghiệp hoạt động trong ...

Tác giả: vtv.vn - Nhận 217 lượt đánh giá
Tóm tắt: Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nào? . Ảnh minh họa: PLO.. VTV.vn - Những doanh nghiệp (DN) do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoạt động trong 13 ngành, lĩnh vực. . Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 22/2021/QĐ-TTg quy định Tiêu chí phân loại doanh nghiệp Nhà nước (DNNN), DN có vốn Nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn giai đoạn 2021-2025.Quyết định này quy định tiêu chí phân loại DNNN, DN có vốn
Khớp với kết quả tìm kiếm: 7 thg 7, 2021 — VTV.vn - Những doanh nghiệp (DN) do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều ... rà soát kế hoạch duy trì công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, ... ...

Top 22: Xác định doanh nghiệp nhà nước theo Luật Doanh nghiệp số 59 ...

Tác giả: mpi.gov.vn - Nhận 140 lượt đánh giá
Khớp với kết quả tìm kiếm: 17 thg 2, 2022 — Công ty cổ phần A có phải là doanh nghiệp có vốn nhà nước không và ... giữ 100% vốn điều lệ; Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn ... ...

Top 23: Doanh nghiệp nhà nước có được mua lại doanh nghiệp tư nhân không?

Tác giả: luatlongphan.vn - Nhận 171 lượt đánh giá
Tóm tắt: Doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân là những loại hình doanh nghiệp phổ biến ở nước ta. MUA LẠI doanh nghiệp tư nhân là một trong những giải pháp được nhiều người cân nhắc. Vậy điều kiện để mua lại doanh nghiệp tư nhân là gì, liệu rằng chủ doanh nghiệp nhà nước có được mua lại doanh nghiệp tư nhân hay không, hãy cùng tham khảo qua bài viết dưới đây. Chủ doanh nghiệp nhà nước có được mua lại doanh nghiệp tư nhân? Quy định pháp luật về doanh nghiệp nhà nước. Doanh nghiệp nhà nước là doan
Khớp với kết quả tìm kiếm: Đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ dưới 100% vốn điều lệ được tổ chức quản lý theo hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty ... ...

Top 24: Công ty TNHH MTV 100% vốn nhà nước - LawNet

Tác giả: thukyluat.vn - Nhận 124 lượt đánh giá
Tóm tắt: Công ty TNHH MTV 100% vốn nhà nước Trích lập tiền thưởng của Ban kiểm soát công ty TNHH MTV 100% vốn nhà nước 09:01, 06/12/2021 Ngày 25/11/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 105/2021/TT-BTC hướng dẫn việc trích lập, quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
Khớp với kết quả tìm kiếm: Quy định về trích lập lương kiểm soát viên công ty TNHH 100% vốn nhà nước; 10:45, 06/12/2021; Trước ngày 15 hàng tháng, công ty TNHH MTV thực hiện chuyển ... ...

Top 25: Hoàn thiện quy định về quản lý vốn tại doanh nghiệp do nhà nước nắm ...

Tác giả: m.tapchitaichinh.vn - Nhận 242 lượt đánh giá
Tóm tắt: . Ảnh minh họa. Nguồn: Internet Hoàn thiện quy định về quản lý vốn tại doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ 11:46 04/09/2021 . Hoạt động của doanh nghiệp (DN) do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ đóng vai trò then chốt và là động lực quan trọng góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đất nước . Chính sách thuế hỗ trợ doanh nghiệp tại các quốc gia châu Á trong bối cảnh đại dịch Covid-19 Tăng cường cơ chế hợp tá
Khớp với kết quả tìm kiếm: 4 thg 9, 2021 — Theo các quy định trên, Nhà nước là CSH đối với DN là côngty TNHH MTV do mình nắm giữ 100% vốn điều lệ (không phải là chủ sở hữu đối với ... ...

Top 26: Cơ cấu tổ chức công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Tác giả: luatvietan.vn - Nhận 177 lượt đánh giá
Tóm tắt: Cơ cấu tổ chức quản lý cho Công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm: Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và ban kiểm soát. Dưới đây là cơ sở pháp lý theo Luật doanh nghiệp 2020 và những câu hỏi liên quan. 1 – Cơ cấu quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có những ai và chức vụ gì?. Theo khoản 1, Điều 54, Luật doanh nghiệp 2020: Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đố
Khớp với kết quả tìm kiếm: a) Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;. b) Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trừ ... ...

Top 27: Quy định mới về cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước

Tác giả: vpubnd.laichau.gov.vn - Nhận 145 lượt đánh giá
Khớp với kết quả tìm kiếm: ... về chuyển doanh nghiệp (DN) 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần thay ... (Cty TNHH) một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là công ty ... ...

Top 28: Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu - Thanh Hóa

Tác giả: skhdt.thanhhoa.gov.vn - Nhận 154 lượt đánh giá
Khớp với kết quả tìm kiếm: Chi tiết Quyết định số · 1107/QĐ-UBND ngày 02/4/2018 của Chủ · tỉnh Thanh Hóa. ...