Trên bóng đèn có ghi 6V-3W bóng đèn này có thể sử dụng tốt nhất với hiệu điện thế bao nhiêu | Aamir Preece

Đáp án:

câu 1:

bóng đèn có hiệu điện thế định mức là 6V nên bóng đèn này sử  dung tốt nhất với hiệu điện 

thế 6V.

câu 2:

vì điểm A nối cực (+) và điểm B nối với cực (-) của nguồn điện nên khi ngắt công tắc và đặt vôn kế vào hai đầu A, B sẽ tạo ra sự chênh lệch về điện thế giữa hai điểm A, B.

câu 3:

110V là hiệu điện thế định mức của  ti vi. không thể mắc ti vi trực tiếp với ổ điện ở nhà vì hiệu điện thế ở nhà là 220V, lớn hơn hiệu điện thế nên khi mắc trực tiếp thì tivi sẽ bị nổ

a) Trên một bóng đèn có ghi 6V-3W. bóng đèn này có thể sử dụng tốt nhất với HĐT là bao nhiêu?vì sao?
b)vì sao bất cứ dụng cụ điện nào cũng gồm các bộ phận dẫn điện và các bộ phận cách điện

Trên một bóng đèn có ghi kí hiệu 6V - 3W. Bóng đèn này có thể sử dụng tốt nhất với hiệu điện thế là bao nhiêu? Chọn kết quả đúng trong các kết quả sau:

A.

6V

B.

3V

C.

18V

D.

Bất kì hiệu điện thế

Đáp án và lời giải

Đáp án:A

Lời giải:Dùng bóng đèn này với hiệu điện thế 6V thì đèn sẽ sáng bình thường

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Xem thêm

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

 • Xác định khó khăn lớn nhất của Liên Xô sau khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc?

 • .Cho hàmsố

  Trên bóng đèn có ghi 6V-3W bóng đèn này có thể sử dụng tốt nhất với hiệu điện thế bao nhiêu
  . Tìmcácgiátrịcủa
  Trên bóng đèn có ghi 6V-3W bóng đèn này có thể sử dụng tốt nhất với hiệu điện thế bao nhiêu
  để
  Trên bóng đèn có ghi 6V-3W bóng đèn này có thể sử dụng tốt nhất với hiệu điện thế bao nhiêu
  .

 • Cách mạng khoa học - kĩ thuật lần hai bắt đầu từ

 • Thuận lợi chủ yếu của Liên Xô sau chiến tranh là

 • Gọi

  Trên bóng đèn có ghi 6V-3W bóng đèn này có thể sử dụng tốt nhất với hiệu điện thế bao nhiêu
  ,
  Trên bóng đèn có ghi 6V-3W bóng đèn này có thể sử dụng tốt nhất với hiệu điện thế bao nhiêu
  lần lượt là giá trị cực đại, giá trị cực tiểu của hàm số
  Trên bóng đèn có ghi 6V-3W bóng đèn này có thể sử dụng tốt nhất với hiệu điện thế bao nhiêu
  . Khi đó giá trị của biểu thức
  Trên bóng đèn có ghi 6V-3W bóng đèn này có thể sử dụng tốt nhất với hiệu điện thế bao nhiêu
  bằng:

 • Tìmcácgiátrịthựccủathamsố

  Trên bóng đèn có ghi 6V-3W bóng đèn này có thể sử dụng tốt nhất với hiệu điện thế bao nhiêu
  đểbấtphươngtrình
  Trên bóng đèn có ghi 6V-3W bóng đèn này có thể sử dụng tốt nhất với hiệu điện thế bao nhiêu
  cónghiệmvớimọi
  Trên bóng đèn có ghi 6V-3W bóng đèn này có thể sử dụng tốt nhất với hiệu điện thế bao nhiêu
  .

 • Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật (những năm 40 của thế kỉ XX) phát triển qua mấy giai đoạn?

 • Thành tựu quan trọng nhất mà Liên Xô đạt được sau chiến tranh là: