Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (roaa) | Billie-Jo Thiago Arnav

Phân tích hoạt động tài chính doanh nghiệp là việc vận dụng tổng thể các phương pháp phân tích khoa học để đánh giá chính xác tình hình tài chính của doanh nghiệp, giúp cho các đối tượng quan tâm nắm được thực trạng tài chính và an ninh tài chính của doanh nghiệp, dự đoán được chính xác các chỉ tiêu tài chính trong tương lai cũng như rủi ro tài chính mà doanh nghiệp có thể gặp phải; qua đó, đề ra các quyết định phù hợp với lợi ích của họ. 

Qua bài viết này, Thành Nam sẽ giới thiệu đến bạn đọc về: ROA (Return on Assets) là gì? Cách tính tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản và ví dụ minh họa

1. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản - ROA (Return on Assets) là gì?

Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản tiếng Anh là ROA (Return on Assets)

Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản là một tỷ số tài chính được sử dụng để đo lường khả năng sinh lời của doanh nghiệp bằng việc sử dụng các tài sản sẵn có.

Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản còn được gọi là Tỷ số sinh lời trên tổng tài sản.

2. Cách tính Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản - ROA (Return on Assets):

Công thức xác định Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản - ROA (Return on Assets):

Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản = Lãi ròng / Tổng tài sản bình quân x 100

Trong đó:

Lãi ròng hay còn gọi là lợi nhuận ròng là lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp sau khi đã trừ đi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng tài sản bình quân là trung bình cộng toàn bộ tài sản của doanh nghiệp bao gồm tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn ở thời điểm đầu kỳ và cuối kỳ.

3. Ý nghĩa của Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản - ROA (Return on Assets):

Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản - ROA (Return on Assets) cho thấy rằng một trăm đồng tài sản mang lại bao nhiêu đồng lợi nhuận ròng cho doanh nghiệp.

Tỷ số này càng cao thì cho thấy tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty càng khả quan. Công ty đang sử dụng tài sản hiệu quả, để tạo ra nhiều hơn lợi nhuận ròng, từ đó có thể tiếp tục tái sản xuất, mua thêm tài sản, máy móc thiết bị, để phục vụ cho hoạt động sản xuất, mở rộng và phát triển doanh nghiệp.

Nếu Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản - ROA (Return on Assets) bị âm, điều này cho thấy kết quả kinh doanh của Công ty đang bị lỗ. Tài sản được sử dụng chưa hiệu quả, thu nhập không đủ bù đắp chi phí, dẫn đến Công ty không có lợi nhuận để trả cho các cổ đông, cũng như tái sản xuất cho các kỳ tiếp theo.

Nếu Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản - ROA (Return on Assets) càng gần về 0, càng cho thấy tình hình kinh doanh không mấy khả quan của doanh nghiệp. Tài sản vẫn tiếp tục được sử dụng, tuy nhiên lại không mang về lợi nhuận ròng đáng kể, từ đó, sẽ không có ngân sách để tái sản xuất, cũng như phát triển mở rộng quy mô doanh nghiệp.

4. Ví dụ cụ thể về cách tính Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản - ROA (Return on Assets):

Ta có số liệu của Công ty Cổ phần ABC như sau:

Bảng cân đối kế toán công ty cổ phần ABC đến ngày 31-12-2021.

Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (roaa)

Báo cáo Kết quả kinh doanh công ty TNHH ABC năm 2021:

Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (roaa)

Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA (Return on Assets))  = Lợi nhuận ròng / Tổng tài sản bình quân

Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA (Return on Assets))  = 7.360 / [(79.000 + 69.600) / 2] x 100 = 9,91

ROA (Return on Assets) = 9,91 cho thấy tại thời điểm 31/12/2021, Công ty ABC cứ 100 đồng tài sản thì tạo ra được 9,91 đồng lợi nhuận ròng.

Tỷ số ROA (Return on Assets) được có hợp lý hay không tùy thuộc vào sự so sánh với tỷ số của các công ty cạnh tranh trong cùng ngành hoặc so sánh với các năm trước để thấy sự tiến bộ hoặc giảm sút. Từ đó, người sử dụng thông tin tài chính có thể đưa ra các nhận định chính xác.

Qua bài viết này, Thành Nam đã giới thiệu đến bạn đọc các Hệ số nợ trên Tổng tài sản - ROA (Return on Assets) là gì? Cách tính, Ý nghĩa và Ví dụ cụ thể nhất

Xem thêm: Tổng hợp Các Tỷ số tài chính quan trọng nhất trong Phân tích tài chính doanh nghiệp

Nếu các bạn đọc có câu hỏi gì, hãy để ở dưới phần bình luận, đội ngũ chuyên gia của Thành Nam luôn sẵn sàng để hỗ trợ, giải đáp mọi thắc mắc từ phía độc giả.

Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (roaa)

Tỉ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (tiếng Anh: Return on assets, viết tắt: ROA) là một chỉ số rất quan trọng đối với một doanh nghiệp, nó giúp cho nhà quản trị đánh giá được mức độ hiệu quả trong việc sử dụng tài sản trong doanh nghiệp.

Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (roaa)

Hình minh họa. Nguồn: tradefromhome.or

Khái niệm

Tỉ suất lợi nhuận trên tổng tài sản trong tiếng Anh là Return on assets, viết tắt là ROA.

Tỉ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) phản ánh mối quan hệ giữa lợi nhuận và tổng tài sản hiện có của doanh nghiệp. Chỉ số này cho thấy một công ty sử dụng tài sản của mình hiệu quản đến mức nào, bằng cách thể hiện mức độ lợi nhuận của công ty so với tài sản của chính nó.

Công thức tính ROA

Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (roaa)

Tuỳ theo mục đích phân tích mà lợi nhuận tính trên tử số có thể là lợi nhuận sau thuế hay lợi nhuận dành cho cổ đông.

Ý nghĩa của chỉ số ROA

ROA cho biết cứ một trăm đồng tài sản doanh nghiệp hiện có thì bao nhiêu đồng lợi nhuận được mang lại. Chỉ số này cho biết thông tin về khoản lãi được tạo ra từ số tài sản trong doanh nghiệp. Chỉ số ROA càng cao cho thấy doanh nghiệp càng kiếm được nhiều lợi nhuận từ số tài sản hiện có. Tuy nhiên, chỉ số ROA đối với các doanh nghiệp hoạt động không cùng ngành là rất khác nhau. 

Chỉ số ROA không thể dùng để so sánh giữa các doanh nghiệp hoạt động khác ngành, do đặc thù của mỗi ngành khiến cho qui mô và cơ cấu tài sản của các doanh nghiệp rất khác biệt. Do đó, khi sử dụng chỉ số ROA để phân tích doanh nghiệp thì nên so sánh giữa các doanh nghiệp trong cùng một ngành hoặc so sánh chỉ số ROA qua nhiều năm đối với cùng một doanh nghiệp.

Mối quan hệ giữa chỉ số ROA và chỉ số ROE

Cả hai chỉ số ROA và ROE (tỉ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu) đều đo lường khả năng sinh lời của doanh nghiệp. Tuy nhiên, chỉ số ROE chỉ tính đến lợi nhuận tạo ra trên vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp, còn chỉ số ROA còn tính đến cả nợ của doanh nghiệp, do Tổng tài sản = Vốn chủ sở hữu + Nợ. Do đó, nếu một doanh nghiệp sử dụng càng nhiều nợ và đòn bâỷ tài chính cao thì ROE càng cao khi so với ROA.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Phân tích tài chính doanh nghiệp, NXB Lao động)

I. KHÁI NIỆM

ROA (Return on Assets) là chỉ số  đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp, thể hiện tỷ lệ giữa lợi nhuận so với tổng tài sản

Công thức:

ROA = (Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân)*100%      

II. LƯU Ý KHI SỬ DỤNG ROA

  1. ROA cho biết với một đồng tài sản đầu tư công ty tạo ra được bao nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế. Ví dụ: ROA=15% có nghĩa là 1 đồng tài sản tạo ra 0,15 đồng lợi nhuận sau thuế.
  2. ROA khi so sánh nên so sánh với các doanh nghiệp cùng ngành nghề và so sánh với dữ liệu quá khứ.
  3. Thường kết hợp với ROE để phân tích cho việc đánh giá doanh nghiệp được tốt hơn

III.VÍ DỤ THỰC TẾ TÍNH ROA CỦA CTY CP NƯỚC THỦ DẦU MỘT (TDM)

Bước 1: Lợi nhuận sau thuế lấy trong bảng BCKQ kinh doanh = Chỉ tiêu số 60= 203.767.822.070 đồng (1)

 

Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (roaa)

Bước 2: Tổng tài sản bình quân = (Tổng tài sản đầu kỳ + Tổng tài sản cuối kỳ)/2= (1.788.190.888.806 +2.349.953.422.358)/2= 2.069.072.155.582 đồng (2). Số liệu lấy trong Bảng CĐKT của doanh nghiệp.

 

Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (roaa)

Bước 3: ROA = (1)/(2)= (203.767.822.070/2.069.072.155.582)*100 = 9,84%

Điều đó có nghĩa là cứ 1 đồng tài sản tạo ra 0,0984 đồng lợi nhuận sau thuế

Tìm hiểu thêm: ROE

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản bình quân (roaa)