vito là gì - Nghĩa của từ vito | Sweeney Usamah Nannie

iamsanna có nghĩa là

một youtube chơi roblox và thực hiện một số bẫy mồi cô ấy chơi với ủ rũ và giàu cóRoblox.

ví dụ

ai đó: omg đó là iamsanna Ai đó khác: ummm cô ấy làm nhấp mồi Đừng xem cô ấy
Một giọng nói ngẫu nhiên: Xem người bạn muốn.

iamsanna có nghĩa là

một kẻ lừa đảo

ví dụ

người 1: Tôi đã xem iammsanna gần đây Người 2: Không, cô ấy không tệ Người 3: Cô ấy lừa đảo mọi người
Người 1: oh ok

iamsanna có nghĩa là

iamsanna là một roblox youtuber với 6.23M Người đăng ký trên YouTube.She thường chơi với Moody Unicorn Twin.Cô ấy đã làm YouTube cho khoảng 7 năm.

Ví dụ

🦄 iamsanna là một unicorn 🦄

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết vito là gì - Nghĩa của từ vito