wears the trousers là gì - Nghĩa của từ wears the trousers | Mathis Marsh Valencia

wears the trousers có nghĩa là

Mặc quần là một tham chiếu đến một người đàn ông phụ trách và khi một người phụ nữ mặc quần, cô ấy là người phụ trách vì quần được mặc theo truyền thống bởi những người đàn ông theo truyền thống

Thí dụ

Blake có vẻ như hách dịch, nhưng đó là Lisa thực sự mặc quần trong mối quan hệ đó.

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết wears the trousers là gì - Nghĩa của từ wears the trousers