Chủ đề: Get property php

Có 2,413 bài viết

Hướng dẫn dùng sendmail configuration trong PHP
Hướng dẫn dùng sendmail configuration trong PHP

Created May 22, 2017 Category VPS Để có thể sử dụng hàm mail của PHP ở localhost trên XAMPP, bạn cần cấu hình hình vài thứ trên XAMPP để có thể gửi mail được. ...

Hướng dẫn get ip php code
Hướng dẫn get ip php code

Cách 1 : Lấy địa chỉ IP thông qua hàm getenv()// Function to get the client IP address function get_client_ip() { $ipaddress = ; if (getenv(HTTP_CLIENT_IP)) { $ipaddress = ...

Can we use for loop for array in php?
Can we use for loop for array in php?

PHP, just like most other programming languages has multiple ways to loop through arrays. The most popular ways to do it usually is with a while, for and foreach operator, but, believe it or not, ...

Hướng dẫn dùng zlib book trong PHP
Hướng dẫn dùng zlib book trong PHP

Reflection là gì?Ngắn gọn nhất thì có thể nói Reflection cung cấp khả năng phân tích cấu trúc bên trong một class bao gồm các: method, property, const, comment và thay ...

How to find php executable path
How to find php executable path

From inside a PHP program I want to know the location of the binary executing it. Perl has $^X for this purpose. Is there an equivalent in PHP?This is so it can execute a child PHP process using ...

Hướng dẫn dependency injection php
Hướng dẫn dependency injection php

Dependency Injection (DI) là một khái niệm đã rất phổ biến trong thiết kế hướng đối tượng. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhắc lại và củng cố thêm về một số ...

How to insert update delete in php using ajax?
How to insert update delete in php using ajax?

Hey Guys, Hope you all fine, recently I’ve developed the simple project namely Insert Update Delete in Php Using Ajax. Basically, you can say that crud operation in PHP using Ajax. The insert ...

Hướng dẫn dùng host address trong PHP
Hướng dẫn dùng host address trong PHP

Nhiều khi chúng ta cần lấy địa chỉ IP của người truy cập cho các mục đích khác nhau như bảo mật, huyển hướng khách truy cập đến trang khác, chặn / cấm ...

How to filter in array php?
How to filter in array php?

(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5, PHP 7, PHP 8)array_filter — Filters elements of an array using a callback functionDescriptionarray_filter(array $array, ?callable $callback = null, int $mode = 0): array ...

Hướng dẫn dùng session cookie trong PHP
Hướng dẫn dùng session cookie trong PHP

Khái niệm CookieLưu CookieĐọc CookiePHP CookieKhái niệm về Session PHPSử dụng SessionHủy SessionCookie là mẩu tin nhỏ được lưu ở máy người dùng (cụ thể là ...

Hướng dẫn dùng qué es trong PHP
Hướng dẫn dùng qué es trong PHP

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về hằng số trong PHP.Nội dung chínhLàm thế nào để truy cập vào giá trị không đổi trong lớp?Làm thế nào để truy cập ...

Hướng dẫn dùng what session trong PHP
Hướng dẫn dùng what session trong PHP

Blog Tin tức 31/05/2021 02:01Session trong PHP là một cách để lưu trữ thông tin (trong các biến) để sử dụng trên nhiều trang. Không giống như cookie, các thông tin ...

Hướng dẫn dùng date todauy trong PHP
Hướng dẫn dùng date todauy trong PHP

Trong bài học về PHP này, bạn sẽ học cách trích xuất hoặc định dạng ngày và giờ trong PHP.Hàm date () của PHP chuyển đổi dấu thời gian thành ngày và giờ ...

Hướng dẫn fragment php
Hướng dẫn fragment php

Hướng dẫn dùng canonicalize trong PHPCanonical Tags là gì? Bạn đang muốn tìm hiểu về Canonical Tags và cách sử dụng chúng nhằm tránh khỏi các vấn đề về nội ...

Hướng dẫn dùng filter types trong PHP
Hướng dẫn dùng filter types trong PHP

Trong các bài đọc trước, chúng ta đã biết phương pháp xác thực dữ liệu form bằng PHP, chúng ta cũng biết cách sử dụng các hàm xác thực dữ liệu của PHP ...

Hướng dẫn cộng thời gian php
Hướng dẫn cộng thời gian php

Vấn đề хử lý ngàу tháng ᴄựᴄ kì quan trọng khi bạn хử lý ᴠới ᴄáᴄ bài ᴠiết ᴠà đăng lên ᴡebѕite. Ví dụ bạn ᴄần in ra ngàу tháng đăng bài ...

Hướng dẫn dùng salting password trong PHP
Hướng dẫn dùng salting password trong PHP

Tìm hiểu khi sử dụng các hàm băm tạo dữ liệu lưu trữ passwordKhi lưu trữ password vào CSDL thường sẽ sử dụng các hàm băm khác nhau được hỗ trợ bởi hệ ...

How do i run a php script in linux?
How do i run a php script in linux?

PHP is an open source server side scripting Language which originally stood for ‘Personal Home Page‘ now stands for ‘PHP: Hypertext Preprocessor‘, which is a recursive acronym. It is a cross ...

Hướng dẫn dùng type br trong PHP
Hướng dẫn dùng type br trong PHP

Hàm echo() trong PHP được dùng để hiển thị dữ liệu ra màn hình.Cú phápecho strings;<?php $a = Tài liệu học HTML; echo $a; echo <br>; echo Tài ...

Hướng dẫn php unpack
Hướng dẫn php unpack

❮ Tham chiếu khác PHPNội dung chínhĐịnh nghĩa và Cách sử dụngGiá trị tham sốChi tiết kỹ thuậtCác ví dụ khácĐịnh nghĩa và Cách sử dụngGiá trị tham ...

How can i get file extension in php?
How can i get file extension in php?

The best way depends on the context and what you are doing with that file extension. However,🥇 pathinfo in general is the best when you consider all the angles.pathinfo($file, ...

Hướng dẫn checkout php
Hướng dẫn checkout php

#readme.txtB1. Tạo database (CSDL) - create database BT2290 create table products ( id int primary key auto_increment, title varchar(250) not null, thumbnail varchar(500), content ...

How strings are used in php?
How strings are used in php?

A string is series of characters, where a character is the same as a byte. This means that PHP only supports a 256-character set, and hence does not offer native Unicode support. See details of the ...

Hướng dẫn dùng ntgenerator trong PHP
Hướng dẫn dùng ntgenerator trong PHP

1. Mảng là gì? Mảng trong PHP là gì?Mảng (Array) trong PHP là một biến sử dụng để lưu trữ các giá trị, dữ liệu liên quan. Bạn cứ tưởng tưởng một ...

Hướng dẫn php hướng đối tượng
Hướng dẫn php hướng đối tượng

Khi mới làm quen với lập trình chúng ta thường bắt đầu với các ngôn ngữ như Pascal, C là những ngôn ngữ lập trình cấu trúc với việc thực hiện mã lệnh ...

Hướng dẫn yield php
Hướng dẫn yield php

Yield là gì?Yield là một hàm Generator giống như một hàm bình thường, ngoại trừ việc thay vì trả về một giá trị, Generator sẽ mang lại nhiều giá trị ...

Hướng dẫn mvc form in php
Hướng dẫn mvc form in php

1. Giới thiệu về MVC1.1. Định nghĩaMVC là một mô hình thiết kế, giúp bạn tổ chức code theo từng phần độc lập với nhau, và các phần tương tác với nhau ...

Hướng dẫn php-calculator github
Hướng dẫn php-calculator github

Here are 5 public repositories matching this topic... Code Issues Pull requests PHP is a popular general-purpose scripting language that is especially suited to web development. You can create ...

Hướng dẫn dùng manejador trong PHP
Hướng dẫn dùng manejador trong PHP

1. Mảng là gì? Mảng trong PHP là gì?Mảng (Array) trong PHP là một biến sử dụng để lưu trữ các giá trị, dữ liệu liên quan. Bạn cứ tưởng tưởng một ...

How do i get the last day of the current week in php?
How do i get the last day of the current week in php?

With get the date of the first day of the week and last day of the week in php, first day Monday and the last day Friday, for example I have the date 2017-05-23 and I want to know the Monday one ...

Hướng dẫn php có chết không
Hướng dẫn php có chết không

Nguồn bài viết: https://tienminhvy.com/kinh-nghiem/lieu-php-co-loi-thoi/Liệu PHP có lỗi thời vào năm 2020?Hẳn khi các bạn lướt web thì đôi khi sẽ nghe một số lời bàn ...

How to get data from another server in php
How to get data from another server in php

OK I want to send a PHP variable to another server, this is my code, the php variable is an ip address. header(Location: http://www.domainname.com/bean/data.php?ip=$ip); Basically the other server ...

Hướng dẫn dùng march easter trong PHP
Hướng dẫn dùng march easter trong PHP

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)easter_date — Get Unix timestamp for midnight on Easter of a given yearDescriptioneaster_date(?int $year = null, int $mode = CAL_EASTER_DEFAULT): intWarning This ...

Hướng dẫn is_numeric() trong php
Hướng dẫn is_numeric() trong php

1. Chức năng của hàm is_numeric()Hàm is_numeric() trong PHP có chức năng kiểm tra một biến có phải là một số hoặc một chuỗi gồm các chữ số hay không.Nội dung ...

Hướng dẫn dùng cssuplink trong PHP
Hướng dẫn dùng cssuplink trong PHP

CSS là một ngôn ngữ chuyên dùng để trình bày hình thức thể hiện của văn bản HTML cho người dùng, như văn bản đó được định dạng ra sao (cơ chữ, font ...

Hướng dẫn damerau-levenshtein mysql
Hướng dẫn damerau-levenshtein mysql

Hướng dẫn mysql workbench show errorI recently upgraded my development machine to use MySQL Workbench 6.1. I am trying to enter some data into a table using the workbench and Select rows... When ...

How do i get php to work on my mac?
How do i get php to work on my mac?

How to Work with PHP programs on macOS / Mac OS X The macOS / Mac OS X operating system comes pre-installed with the libraries needed to run PHP programs. You can interact with PHP programs via the ...

How can i connect two database in php and mysqli?
How can i connect two database in php and mysqli?

I need to connect to two databases using PHP and use the results from the first query to get the rest of the data I need out of a second database.So for the second connection, I need to connect to ...

How to create duplicate file in php?
How to create duplicate file in php?

Hi guys wanted to also add on how to copy using a dynamic copying and pasting.let say we dont know the actual folder the user will create but we know in that folder we need files to be copied to, to ...

Hướng dẫn delete php
Hướng dẫn delete php

Trang chủHướng dẫn họcHọc PHPMySQL deleteMySQL deleteKhi cần xóa dữ liệu nào đó không cần thiết, ta có thể sử dụng câu lệnh DELETE trong MySQL để thực ...