Tác giả: nguyen_nganpt

Đã đăng: 2 câu hỏi

denked là gì - Nghĩa của từ denked
denked là gì - Nghĩa của từ denked

denked có nghĩa làMột từ Manchester thấp cho cỏ dại (cần sa)Thí dụ(trong một quán rượu) Ai chúng ta Bellin cho một denk?denked có nghĩa làMột người tiêu thụ gà ...

Fructozơ tồn tại chủ yếu ở dạng mạch gì
Fructozơ tồn tại chủ yếu ở dạng mạch gì

Cho các phát biểu sau: (a) Có thể dùng nước brom để phân biệt glucozơ và fructozơ (b) Trong môi trường axit, glucozơ và fructozơ có thể chuyển hóa lẫn nhau (c) Có ...