Chủ đề: Base64 encode PHP

Có 3,054 bài viết

Hướng dẫn vb net to php converter online - công cụ chuyển đổi vb net sang php trực tuyến
Hướng dẫn vb net to php converter online - công cụ chuyển đổi vb net sang php trực tuyến

Chào buổi sáng kỹ sưMã vb.net này chịu trách nhiệm mã hóa mật khẩu Public Function Encrypt(ByVal clave As String) As String Defino variables Dim indice As ...

Hướng dẫn how to remove rn from string in php? - làm thế nào để loại bỏ rn khỏi chuỗi trong php?
Hướng dẫn how to remove rn from string in php? - làm thế nào để loại bỏ rn khỏi chuỗi trong php?

Một biến PHP chứa chuỗi sau:<p>text</p> <p>text2</p> <ul> <li>item1</li> <li>item2</li> </ul> Tôi muốn xóa tất cả các ký ...

Hướng dẫn php timezone europe/london - múi giờ php Châu Âu / London
Hướng dẫn php timezone europe/london - múi giờ php Châu Âu / London

Châu ÂuChâu Âu/AmsterdamChâu Âu/AndorraChâu Âu/AstrakhanChâu Âu/AthensChâu Âu/BelgradeChâu Âu/BerlinChâu Âu/BratislavaChâu Âu/BrusselsChâu Âu/BucharestChâu Âu/BudapestChâu ...

Hướng dẫn php 8 non static method cannot be called statically - php 8 non static method không thể được gọi là statically
Hướng dẫn php 8 non static method cannot be called statically - php 8 non static method không thể được gọi là statically

PHP.Watch Phiên bản 8.0 Php 8.0 không còn cho phép gọi các phương thức lớp không tĩnh với toán tử gọi tĩnh (no___trans___pre___9).Gọi các phương thức không tĩnh đã ...

Hướng dẫn dùng hash salt trong PHP
Hướng dẫn dùng hash salt trong PHP

Tìm hiểu khi sử dụng các hàm băm tạo dữ liệu lưu trữ passwordKhi lưu trữ password vào CSDL thường sẽ sử dụng các hàm băm khác nhau được hỗ trợ bởi hệ ...

Hướng dẫn like in if condition php - như trong điều kiện nếu php
Hướng dẫn like in if condition php - như trong điều kiện nếu php

Tôi đã bắt gặp yêu cầu này gần đây và đưa ra điều này:/** * Removes the diacritical marks from a string. * * Diacritical marks: {@link ...

Hướng dẫn php echo binary data - dữ liệu nhị phân php echo
Hướng dẫn php echo binary data - dữ liệu nhị phân php echo

Hướng dẫn dùng tanh trong PHPBài này sẽ giới thiệu cú pháp (syntax) và các thành phần cơ bản trong PHP. Để học tốt bài này, các bạn cần đọc lại bài Cài ...

Hướng dẫn how do i increase php memory limit godaddy? - làm cách nào để tăng giới hạn bộ nhớ php godaddy?
Hướng dẫn how do i increase php memory limit godaddy? - làm cách nào để tăng giới hạn bộ nhớ php godaddy?

Bạn có thể gặp phải một vấn đề khi làm việc với trang web WooC Commerce yêu cầu bạn tăng giới hạn bộ nhớ WordPress. Cách dễ nhất để thực hiện điều ...

Hướng dẫn php return page after submit - php trở lại trang sau khi gửi
Hướng dẫn php return page after submit - php trở lại trang sau khi gửi

Lưu ý rằng việc chuyển hướng với HTTP_REFERER là dễ dàng và không đáng tin cậy nói chung, vì vậy cách tốt nhất là có một URL được gửi với yêu cầu ...

Hướng dẫn how to set root directory in php - cách đặt thư mục gốc trong php
Hướng dẫn how to set root directory in php - cách đặt thư mục gốc trong php

NO___Trans___PRE___5 và NO___TRANS___PRE___6 Cả hai đều giống nhau và NO___Trans___Pre___6 đi kèm với Php 5.3Chúng được sử dụng để chỉ ra rằng đường dẫn của ...

Hướng dẫn ngày php chuyển đổi thành dấu thời gian
Hướng dẫn ngày php chuyển đổi thành dấu thời gian

Phương pháp này hoạt động trên cả Windows và UNIX và nhận thức được vùng thời gian, đó có lẽ là những gì bạn muốn nếu bạn làm việc với ngày.both ...

Hướng dẫn dùng php __call trong PHP
Hướng dẫn dùng php __call trong PHP

Thông thường khi bạn gọi đến một phương thức nào đó mà chưa được định nghĩa trong lớp của đối tượng thì chương trình sẽ bị báo lỗi không tồn ...

What is json decode and encode in php?
What is json decode and encode in php?

❮ PHP JSON ReferenceExampleStore JSON data in a PHP variable, and then decode it into a PHP object:<?php$jsonobj = {Peter:35,Ben:37,Joe:43};var_dump(json_decode($jsonobj));?>Run ...

Convert json array to comma separated string php
Convert json array to comma separated string php

Lets say i have this json data. How to transform the tags to a string like$tags = Rihanna, We, Found, Love, (Explicit), Def, Jam, Records, Pop; ?{ apiVersion : 2.1, data : { items ...

Hướng dẫn dùng shift right trong PHP
Hướng dẫn dùng shift right trong PHP

Bitwise operators allow evaluation and manipulation of specific bits within an integer. Bitwise Operators ExampleNameResult$a & $b And Bits that are set in both $a and $b are set. $a | $b Or ...

How do i change my default php version in cpanel?
How do i change my default php version in cpanel?

We keep our servers on a recently supported version of PHP, but if you want to change the version of PHP your cPanel account uses, you can follow the steps below to make an adjustment for each domain ...

What is the use of interface and abstract class in php?
What is the use of interface and abstract class in php?

Introduction Before diving deep into the difference between abstract class and interface, you must understand one basic thing: these are two completely different classes that cannot be used as ...

Hướng dẫn truncate php
Hướng dẫn truncate php

Im looking for a soluting for the followting case. I have a stringThis is a long string of words I want to use only the first few words, but if I just cut everything after 20th character, it will ...

Syntax error unexpected expecting variable t_variable loggerinterface php
Syntax error unexpected expecting variable t_variable loggerinterface php

PHP Parse error: syntax error, unexpected ‘|, expecting variable (T_VARIABLE) in vendor/psr/log/src/LoggerInterface.php on line 30Diff from v. 2.3.2 to 2.3.4 in LoggerInterface.php30c30 < ...

Hướng dẫn php error_reporting
Hướng dẫn php error_reporting

botvietbai.com cung cấp các hướng dẫn, tài liệu tham khảo và bài tập trực tuyến miễn phí bằng tất cả các ngôn ngữ chính của web. Bao gồm các chủ đề phổ ...

Hướng dẫn inheritance diagram in php
Hướng dẫn inheritance diagram in php

It is a concept of accessing the features of one class from another class. If we inherit the class features into another class, we can access both class properties. We can extends the features of a ...

Hướng dẫn php prefix string
Hướng dẫn php prefix string

Định nghĩa.Cú pháp.Cú pháp:Trong đó.Giá trị trả về.Ghi chú.Changelog.Ví dụ.Ví dụ # 1.Hàm liên quan.Thông tin thêm.Định nghĩa.Hàm tempnam() sẽ tạo file ...

Hướng dẫn dùng reflecti trong PHP
Hướng dẫn dùng reflecti trong PHP

Reflection là gì?Ngắn gọn nhất thì có thể nói Reflection cung cấp khả năng phân tích cấu trúc bên trong một class bao gồm các: method, property, const, comment và thay ...

Hướng dẫn php echo button onclick
Hướng dẫn php echo button onclick

Here´s an alternative with AJAX but no jQuery, just regular JavaScript:Add this to first/main php page, where you want to call the action from, but change it from a potential a tag (hyperlink) to a ...

Get binary from file php
Get binary from file php

Im not really sure what you are trying to achieve here. If you have a binary file generated from the above c code then you could read and upack its content like this:// get size of the binary ...

Hướng dẫn relation view in phpmyadmin
Hướng dẫn relation view in phpmyadmin

DIỄN ĐÀN SINH VIÊN CNTT QUẢNG NINH! Giả sử bạn có tạo 1 cơ sở dữ liệu gồm 2 bảng. Bảng 1. Đơn hàng. Bảng 2. Khách hàng. Mỗi khách hàng thì có thể có ...

How do you redirect a href in html?
How do you redirect a href in html?

To tell search engines and website visitors that your web page has permanently moved to a new location with an equivalent content use a 301 redirect. The code “301” is interpreted as “moved ...

Hướng dẫn where is php ini
Hướng dẫn where is php ini

28/04/2022 17:10 pm | Luợt xem : 1593File php.ini là một loại tệp cực kỳ quan trọng mà bạn thường xuyên phải quản lý. Nó kiểm soát nhiều thành phần import ...

Hướng dẫn dùng typing list trong PHP
Hướng dẫn dùng typing list trong PHP

Bài này sẽ giới thiệu các kiểu dữ liệu (data type) trong PHP. Để học tốt bài này, các bạn cần đọc lại bài Cài đặt môi trường lập trình Web PHP với ...

Php check if query success
Php check if query success

Lets say I have a categories table and then I have products table. Each product belongs to some category. Now, I want to remove a category which is assigned to some products.This will cause an error, ...

Is php easy or java?
Is php easy or java?

Im at a crossroads where I should decide which way to go: continue with Wordpress and learn PHP and jQuery or learn Java and make my dream app for Android.Both are wanted in the local job market, ...

Hướng dẫn dùng magic names trong PHP
Hướng dẫn dùng magic names trong PHP

PHP Magic Methods là gì?Nếu bạn từng đọc code của một project PHP mã nguồn mở, bạn có thể chú ý tới các object methods đượt bắt đầu bằng hai dấu gạch ...

Hướng dẫn dùng associative arrays trong PHP
Hướng dẫn dùng associative arrays trong PHP

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về mảng kết hợp (associative array) trong PHP. Để học tốt bài này, các bạn cần đọc lại bài Cài đặt môi trường lập ...

Hướng dẫn dùng meta quote trong PHP
Hướng dẫn dùng meta quote trong PHP

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)addslashes — Quote string with slashesDescriptionaddslashes(string $string): stringsingle quote ()double quote ()backslash ()NUL (the NUL byte) A use case of ...

What is ssl certificate in php?
What is ssl certificate in php?

SSL context options — SSL context option listingDescription Context options for ssl:// and tls:// transports. Options peer_name string Peer name to be used. If this value is not set, then the name ...

How does php interact with sql?
How does php interact with sql?

With PHP, you can connect to and manipulate databases.MySQL is the most popular database system used with PHP.What is MySQL?MySQL is a database system used on the webMySQL is a database system that ...

Php import constants from another file
Php import constants from another file

I have a small piece of code that was written in previous version of PHP (not 5.3) and I find it odd for the interpreter to catch a cross use of a constant as a notice message then finally cough up a ...

What is a datatype in php?
What is a datatype in php?

PHP Data TypesVariables can store data of different types, and different data types can do different things.PHP supports the following data types:StringIntegerFloat (floating point numbers - also ...

What is multilevel inheritance in php?
What is multilevel inheritance in php?

Multiple Inheritance is the property of the Object Oriented Programming languages in which child class or sub class can inherit the properties of the multiple parent classes or super classes.PHP ...

Php get memory size of variable
Php get memory size of variable

You cant retrospectively calculate the exact footprint of a variable as two variables can share the same allocated space in the memoryLets try to share memory between two arrays, we see that ...