Chủ đề: Promise NodeJS

Có 84 bài viết

Cấu trúc dự án nodejs
Cấu trúc dự án nodejs

Nội dung bài viếtVideo học lập trình mỗi ngàyProject Express và Node.Js - Đây là một trong số câu hỏi tuần này. Một kiến trúc tốt chưa chắc phù hợp với ...

Can we connect mysql with node js?
Can we connect mysql with node js?

Summary: in this tutorial, you will learn how to connect to the MySQL database server from a node.js application.Installing node.js driver for MySQLThere are some options to interact with MySQL from ...

Tài liệu nodejs tiếng việt pdf
Tài liệu nodejs tiếng việt pdf

Học lập trình Node.jsHướng dẫn tự xây dựng ứng dụng từ A - ZDễ hiểu, dễ thực hành, kiến thức cập nhật mới nhất. Hướng dẫn đầy đủ để tự xây ...

Hướng dẫn web scraping nodejs
Hướng dẫn web scraping nodejs

Nội dung bài viếtVideo học lập trình mỗi ngàyNếu bạn đã từng copy, paster từ một trang web nào xuống dữ liệu của mình thì công việc đó chính là ...

Hướng dẫn javascript module keyword
Hướng dẫn javascript module keyword

Bài viết được dịch từ Javascript Modules: A Beginners Guide của tác giả Preethi Kasireddy.Nếu bạn là người mới học Javascript, những từ như module bundlers với ...

Hướng dẫn lookup on array mongodb
Hướng dẫn lookup on array mongodb

Yêu cầu thg 7 31, 2018 7:31 SA• 4215 0 0Chào mọi người. Mình có 1 app đang làm sử dụng mongodb. Do mới tiếp xúc nên có vấn đề mình gặp phải cần mọi người ...

How do i store html form data in access database?
How do i store html form data in access database?

Turn Access forms into HTML pages in five steps1. In the Database Window, click the Form Object button.2. Right-click the form you created from ...

What are 2 ways to call a javascript function?
What are 2 ways to call a javascript function?

Method ReuseWith the call() method, you can write a method that can be used on different objects. All Functions are MethodsIn JavaScript all functions are object methods.If a function is not a method ...

Hướng dẫn javascript linux
Hướng dẫn javascript linux

Node.js là một mã nguồn được xây dựng trên nền tảng Chrome’s V8 JavaScript Engine, nhằm viết các ứng dụng Internet có khả năng mở rộng, đặc biệt là ...

Hướng dẫn node-html-parser examples
Hướng dẫn node-html-parser examples

Khi lập trình Web nói chung và lập trình JavaScript nói riêng, nhiều khi bạn sẽ cần phải render thêm các thành phần trang web từ JavaScript. Và trong trường hợp ...

Hướng dẫn gzip decompress javascript
Hướng dẫn gzip decompress javascript

Gzip là gì?Gzip Compression là phương pháp nén làm giảm dung lượng dữ liệu ở server khi gửi đến client giúp tiết kiệm băng thông, tăng tốc độ tải của ...

Hướng dẫn nodejs và javascript
Hướng dẫn nodejs và javascript

Nhóm phát triển của chúng tôi vừa ra mắt website langlearning.net học tiếng Anh, Nga, Đức, Pháp, Việt, Trung, Hàn, Nhật, ... miễn phí cho tất cả mọi người. Là ...

How to split a url in javascript?
How to split a url in javascript?

I have constructed a url path that are pointing to different hostname www.mysite.com, so for example:var myMainSite = www.mymainsite.com + /somepath; so this is equivalent to ...

Hướng dẫn xmlhttprequest nodejs
Hướng dẫn xmlhttprequest nodejs

Nhóm phát triển của chúng tôi vừa ra mắt website langlearning.net học tiếng Anh, Nga, Đức, Pháp, Việt, Trung, Hàn, Nhật, ... miễn phí cho tất cả mọi người. Là ...

Hướng dẫn socket.io php
Hướng dẫn socket.io php

Đã đăng vào thg 11 28, 2016 10:51 SA 3 phút đọc 1. Giới thiệuTrước khi nghĩ đến chủ đề này mình có search trên viblo với keyword websocket viblo xem đã có ai ...

Hướng dẫn web project php
Hướng dẫn web project php

Code PHP web hoàn chỉnh từ A-Z trong 5h | Lập trình PHPPHP – viết tắt hồi quy của “Hypertext Preprocessor”, là một ngôn ngữ lập trình kịch bản được chạy ở ...

Hướng dẫn nodejs mysql connection pool
Hướng dẫn nodejs mysql connection pool

Nội dung bài viếtVideo học lập trình mỗi ngàySau khi chúng tôi check về hiệu suất khi sử dụng kết nối với phương thức createPool() mà mysql đã cung cấp ...

What does call () do in javascript?
What does call () do in javascript?

Method ReuseWith the call() method, you can write a method that can be used on different objects. All Functions are MethodsIn JavaScript all functions are object methods.If a function is not a method ...

Hướng dẫn cpanel php logs
Hướng dẫn cpanel php logs

Để tắt Error Log trong hosting sử dụng cPanel các bạn làm như sau:Bước 1: Đăng nhập vào cPanelBước 2: Chọn Select PHP VersionBước 3: ...

How to insert into database using javascript
How to insert into database using javascript

Insert Into TableTo fill a table in MySQL, use the INSERT INTO statement.ExampleInsert a record in the customers table: var mysql = require(mysql);var con = mysql.createConnection({ host: ...

Delete by id mongodb node js
Delete by id mongodb node js

Why I cant remove record by _id?Code:db.collection(posts, function(err, collection) { collection.remove({_id: 4d512b45cc9374271b00000f}); }); JohnnyHK295k63 gold badges603 silver badges457 ...

Hướng dẫn unescape javascript
Hướng dẫn unescape javascript

Deprecated: This feature is no longer recommended. Though some browsers might still support it, it may have already been removed from the relevant web standards, may be in the process of being ...

Delete all file in folder nodejs
Delete all file in folder nodejs

How to remove all files from a directory without removing a directory itself using Node.js? I want to remove temporary files. I am not any good with filesystems yet.I have found this method, which ...

Hướng dẫn nodejs max
Hướng dẫn nodejs max

Nhóm phát triển của chúng tôi vừa ra mắt website langlearning.net học tiếng Anh, Nga, Đức, Pháp, Việt, Trung, Hàn, Nhật, ... miễn phí cho tất cả mọi người. Là ...

Hướng dẫn set cookie nodejs request
Hướng dẫn set cookie nodejs request

Trong bài viết này, chúng ta sẽ gặp gỡ mội khái niệm mới có tên gọi là session - được sử dụng trong lập trình ứng dụng giao tiếp qua mạng máy tính nói ...

Hướng dẫn connect mongodb command line
Hướng dẫn connect mongodb command line

MongoDB là một hệ cơ sở dữ liệu NoSQL mã nguồn mở, được viết bằng C++, với nhiều tính năng tuyệt vời như map-reduce, auto sharding, mở rộng, tính sẵn sàng ...

Hướng dẫn nodejs o7planning
Hướng dẫn nodejs o7planning

Nhóm phát triển của chúng tôi vừa ra mắt website langlearning.net học tiếng Anh, Nga, Đức, Pháp, Việt, Trung, Hàn, Nhật, ... miễn phí cho tất cả mọi người. Là ...

Hướng dẫn mysql escape nodejs
Hướng dẫn mysql escape nodejs

Hướng dẫn nodejs hmac compareHướng dẫn compare object phpWhen using the comparison operator (==), object variables are compared in a simple manner, namely: Two object instances are equal if ...

Hướng dẫn nodejs ejs
Hướng dẫn nodejs ejs

Khi chúng ta tạo một App với Node JS, có nhiều cách để quản lý views nhưng cách dễ dàng và nhanh nhất là EJS. 1. Bắt đầu App của chúng ta sẽ bao gồm 2 phần: ...

Hướng dẫn nodejs bài 1
Hướng dẫn nodejs bài 1

Đã đăng vào thg 8 27, 2021 11:59 SA 5 phút đọc Những ngày giãn cách này có vẻ chúng ta ai cũng cảm thấy khá mệt mỏi. Công việc cũng lặp đi lặp lại, vậy ...

Hướng dẫn javascript error class
Hướng dẫn javascript error class

Khi lập trình, chúng ta thường sợ error. Nhưng bằng cách làm việc với nó, ta học được tại sao không nên làm cái này (và cái kia), cũng như làm thế nào để ...

Javascript global variable in function
Javascript global variable in function

Scope determines the accessibility (visibility) of variables.JavaScript has 3 types of scope:Block scopeFunction scopeGlobal scopeBlock ScopeBefore ES6 (2015), JavaScript had only Global Scope and ...

What is the use of get and set in javascript?
What is the use of get and set in javascript?

JavaScript Accessors (Getters and Setters)ECMAScript 5 (ES5 2009) introduced Getter and Setters.Getters and setters allow you to define Object Accessors (Computed Properties).JavaScript Getter (The ...

How do i display mysql data in my html using node js?
How do i display mysql data in my html using node js?

Fetch data from MySQL database in node js express and display in html; In this tutorial, you will learn how to fetch data from MySQL database in node js and display in htmlThis tutorial will create a ...

Convert base64 to file nodejs
Convert base64 to file nodejs

There might be scenarios where you need to convert an base64 string back to a file. This article will show you how.The high level viewAs an example, a base64 string representation of a png image ...

Hướng dẫn convert html entities javascript
Hướng dẫn convert html entities javascript

Xem ngay video How to convert HTML entities with notepad++(Sửa lỗi hiển thị ký tự đặc biệt file html với notepad++)How to decoding symbol html with notepad++ (Sửa lỗi hiển ...

Hướng dẫn get api nodejs
Hướng dẫn get api nodejs

Hướng dẫn RESTful API trong NodeJS chỉ bạn cách triển khai web service nhằm public các tài nguyên của mình phục vụ các request từ xa.REST là gì? REST – viết ...

Hướng dẫn then trong javascript
Hướng dẫn then trong javascript

Promise được đưa vào Javascript từ ES6, đây có thể coi là một kỹ thuật nâng cao giúp xử lý vấn đề bất đồng bộ hiệu quả hơn. Trước đây kết quả của ...

Kết nối nodejs với sql server
Kết nối nodejs với sql server

Tôi có niềm đam mê với cơ sở dữ liệu quan hệ, đặc biệt là máy chủ SQL. Trong suốt sự nghiệp của mình, tôi đã bị cuốn hút vào các khía cạnh khác nhau ...

Hướng dẫn mongodb not connecting
Hướng dẫn mongodb not connecting

Nội dung bài viếtVideo học lập trình mỗi ngàyConnect server MongoDB từ xa hay từ một server khác đó là một mô hình bình thường hiện nay. Bài viết này sẽ ...