1 hm2 bằng bao nhiêu dam2 | Jeremiah Hana

Giải bài tập Toán 5 trang 154 câu 1

Câu 1: a) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Km2

Hm2

Dam2

M2

Dm2

Cm2

Mm2

1km2 = hm2

1hm2 = dam2 = km2

1dam2 = m2 = hm2

1m2 = dm2 = dam2

1dm2 = cm2 = m2

1cm2 = mm2 = dm2

1mm2 = cm2

Chú ý: Khi đo diện tích ruộng đất người ta còn dùng đơn vị héc-ta (ha)

1ha = …m2

b) Trong bảng đơn vị đo diện tích:

– Đơn vị gấp bao nhiêu lần đơn vị bé hơn tiếp liền?

– Đơn vị bé bằng một phần mấy đơn vị lớn hơn tiếp liền?

Hướng dẫn giải:

Câu 1: a)

Km2

Hm2

Dam2

M2

Dm2

Cm2

Mm2

1km2 = 100hm2

1hm2 = 100dam2 = 0,01 km2

1dam2 = 100m2 = 0,01hm2

1m2 = 100dm2 = 0,01dam2

1dm2 = 100cm2 = 0,01m2

1cm2 = 100mm2 =

0,01dm2

1mm2 = 0,01cm2

b) Chú ý: Khi đo diện tích ruộng đất người ta còn dùng đơn vị héc-ta (ha)

1ha = 10000m2

Trong bảng đơn vị đo diện tích:

– Đơn vị gấp 100 lần đơn vị bé hơn tiếp liền.

– Đơn vị bé bằng 1/ 100 đơn vị lớn hơn tiếp liền.

Giải bài tập Toán 5 trang 154 câu 2

Câu 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm

a) 1m2 = …dm2 = …cm2 = …mm2

1ha = …m2

1km2 = …ha = …m2

b)1m2 = …dam2

1m2 = …hm2 = …ha

1m2 = …km2

1ha = …km2

4ha = …km2

Hướng dẫn giải:

a) 1m2 = 100dm2 = 10000cm2= 1000000mm2

1ha = 10000m2

1km2 = 100ha = 1000000m2

b)1m2 = 0,01dam2

1m2 = 0,0001hm2 = 0,0001ha

1m2 = 0,000001km2

1ha = 0,01km2

4ha = 0,04km2

Giải bài tập Toán 5 trang 154 câu 3

Câu 3: Viết các số đo sau đây dưới dạng số đo có đơn vị là héc-ta:

a) 65 000m2; 846 000m2; 5000m2

b) 6km2; 9,2km2; 0,3km2

HƯỚNG DẪN GIẢI

a) 65 000m2 = 6,5ha;

846 000m2 = 84,6ha

5000m2 = 0,5ha.

b) 6km2 = 600ha.

9,2km2 = 920ha

0,3km2 = 30ha.

2.9/5 - (48 bình chọn)

Bài viết này giới thiệu các chuyển đổi ha (hecta) sang m2 và km2. Ví dụ: 1 ha bằng bao nhiêu m2? 1 ha bằng bao nhiêu km2? 5 héc ta đất là bao nhiêu km2?

Hecta là gì?

Hecta là một đơn vị đo diện tích, ký hiệu là ha. Viết tắt là héc-ta. Hecta thường được sử dụng trong đo đạc đất đai; ví dụ như đất nông nghiệp, lâm nghiệp hay trong những dự án quản lý và quy hoạch thành phố.

Ví dụ, bạn có thể dễ dàng bắt gặp những thông tin về héc ta đất như sau:

  • 70 héc ta đất xây dựng
  • Chuyển đổi 230 héc ta đất trồng lúa
  • Bán 1,7 héc ta đất

1 ha bằng bao nhiêu m2?

1 ha bằng 10.000 m2. 1 ha bằng mười nghìn mét vuông. (1 ha = 10.000 m2)

Ha ở đây chính là hecta; như vậy, một cách nói khác là một hecta bằng mười nghìn mét vuông.

Một hình vuông có cạnh là 100 m, thì sẽ có diện tích là 1 ha. Diện tích hình vuông được tính là lấy chiều dài của hai cạnh nhân với nhau. Như vậy: 100m x 100m = 10.000 m2.

Hình minh hoạ về 1 hecta. 1 hecta bằng 10.000 m2. (Ảnh: miền công cộng)

1 ha bằng bao nhiêu km2?

1 ha bằng 0,01 km2. 1 ha bằng không phẩy không một kilômét vuông. (1 ha = 0,01 km2)

Ha ở đây chính là hecta; như vậy, một hecta bằng không phẩy không một kilômét vuông.

1 m2 bằng bao nhiêu ha?

Chúng ta có, 1 ha = 10.000 m2; như vậy để tính 1 m2 bằng bao nhiêu ha, chúng ta lấy 1 chia 10.000 là ra kết quả.

Kết quả là: 1 m2 bằng 0,0001 ha (1 m2 = 0,0001 ha).

1 km2 bằng bao nhiêu ha?

1 km2 = 100 ha. Một kilômét vuông bằng một trăm ha (hecta).

Một số thông tin liên quan đến hecta

Héc ta không thuộc hệ đo lường quốc tế SI (International System of Units). Nhưng người ta vẫn xem nó như một đơn vị cơ bản của SI.

Héc ta được sử dụng ở nhiều quốc gia, trong các ngành liên quan đến đất đai. Tuy nhiên ở các quốc gia như, Vương quốc Anh, Mỹ, và Canada thì đơn vị mẫu Anh (acre) thường được sử dụng nhiều trong việc đo diện tích.