Tác giả: Kianh_hit

Đã đăng: 4 câu hỏi

Dell XPS 13 (2022 review)
Dell XPS 13 (2022 review)

The newest Dell XPS 13 is one of the first ultraportable laptops to come with Intels latest 11th Generation Tiger Lake CPUs, offering speedy, efficient computing performance and long battery life. ...

Đề bài - giải bài 2 trang 31 sách bài tập lịch sử và địa lí 6- cánh diều
Đề bài - giải bài 2 trang 31 sách bài tập lịch sử và địa lí 6- cánh diều

Các triều đại phong kiến phương Bắc thực hiện chính sách đưa người Hán sang sinh sống lâu dài ở nước ta nhằm mục đích đồng hoá về văn hoá đối với ...

Câu 4.57 trang 143 sách bài tập đại số và giải tích 11 nâng cao
Câu 4.57 trang 143 sách bài tập đại số và giải tích 11 nâng cao

(eqalign{& {1 over {1 - x}} - {3 over {1 - {x^3}}} = {1 over {1 - x}} - {3 over {left( {1 - x} right)left( {1 + x + {x^2}} right)}} cr& ...

Giá hạt óc chó tách vỏ
Giá hạt óc chó tách vỏ

QUẢ ÓC CHÓ MỸ (TÁCH VỎ) - 500grQuả Óc Chó là một loại quả thần dược, quý khách đã tìm hiểu trên mạng nhiều mà không biết mua loại Quả Óc Chó Mỹ ở ...