Tác giả: MicroscopicCertification

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 1 câu hỏi

1 votes
0 answers
200 views
Khổ giấy A0 lớn gấp bao nhiêu lần khổ giấy A2

Nhiều người thường tự hỏi không biết tại sao lại có kích thước khổ giấy trong in ấn như A0, A1, A2, A3, A4, A5 trong in ấn. Hãy cùng tham khảo ...