Tác giả: RecordedChristianity

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 1 câu hỏi

9 votes
0 answers
199 views
Xe Air Blade đi 100km hết bao nhiêu lít xăng?

Quãng đường thử nghiệm dài 690 km được chia làm bốn chặng. Bốn phóng viên từ các báo lần lượt chạy trên 4 xe Air Blade (gồm 2 mẫu trang bị ...