Cách tải file Excel trên Google Form | Arjun Calhoun

Bạn có thể tạo, tìm và tải các tệp xuống như: 

 • Tài liệu
 • Bảng tính
 • Bản trình bày
 • Biểu mẫu 

Bạn có thể chỉnh sửa, chia sẻ và làm việc với người khác trên tệp của mình. Tìm hiểu cách tìm tệp trong Google Drive.

Lưu ý quan trọng: Nếu bạn cố mở một tệp có vẻ là lừa đảo hoặc có phần mềm độc hại, thì bạn có thể nhận được cảnh báo. Hãy thận trọng khi mở tệp đó.

Tạo tệp

Lưu tệp

Mẹo: Để lưu trong Google Trang tính, hãy nhấp ra ngoài ô bạn đã nhập. 

Xem tệp

Mẹo: Nếu đã chia sẻ tệp với người khác, bạn sẽ nhìn thấy khi họ thay đổi. 

Đổi tên tệp

Khi bạn tạo một tài liệu, bảng tính hoặc bản trình bày mới, các tệp đó sẽ tự động có tên là "Tài liệu chưa có tiêu đề", "Bảng tính chưa có tiêu đề" hoặc "Bản trình bày chưa có tiêu đề". Cách đổi tên tệp:

 1. Nhấp vào tên ở đầu tệp.
 2. Nhập tên mới.
 3. Nhấn Enter.

Mẹo: Nếu đã chia sẻ tệp với người khác, bạn sẽ nhìn thấy khi họ thay đổi. 

Tạo bản sao tệp

 1. Trên máy tính, hãy mở màn hình chính của Google Tài liệu, Trang tính, Trang trình bày hoặc Biểu mẫu.
 2. Mở tệp bạn muốn tạo bản sao.
 3. Trong trình đơn, hãy nhấp vào phần Tệp
  Tạo bản sao.
 4. Nhập tên và chọn vị trí để lưu.
  • Nếu bạn muốn sao chép nhận xét trong tài liệu, bảng tính hoặc bản trình bày, hãy nhấp vào phần Sao chép nhận xét và đề xuất. Bạn có thể chọn bao gồm nhận xét và mục đề xuất đã giải quyết trong bản sao mới của mình.
 5. Nhấp vào Ok.

Tải bản sao tệp xuống

 1. Trên máy tính, hãy mở màn hình chính của Google Tài liệu, Trang tính, Trang trình bày hoặc Biểu mẫu.
 2. Mở tài liệu, bảng tính hoặc bản trình bày.
 3. Ở trên cùng, hãy nhấp vào mục  Tệp
   Tải xuống.
 4. Chọn một loại tệp. Tệp sẽ tải xuống máy tính.

Mẹo: Cách tải tệp Google Tài liệu có kích thước lớn dưới dạng tệp .pdf trên Chrome: 

 1. Mở Google Tài liệu trên máy tính.
 2. Ở trên cùng, hãy nhấp vào phần Tệp
   In. 
 3. Ở bên trái, bên cạnh phần "Máy in đích", hãy chọn phần Lưu dưới dạng PDF.
 4. Ở trên cùng, hãy nhấp vào phần Lưu.  

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Switching to Sheets from Microsoft Excel

Tiếp theo: 8. Nhận các mẹo tăng năng suất trong Trang tính

7.1 In bảng tính

Excel: 
In

Trang tính: 
In

Excel 2013
 

Excel 2010

Để in bảng tính, hãy nhấp vào TệpIn hoặc nhấp vào biểu tượng In

.

Bạn có thể chọn trang tính cần in, những tính năng cần dùng và bố cục bạn muốn.

7.2 Tải xuống ở các định dạng khác nhau

Excel:
Lưu dưới dạng

Trang tính:
Tải xuống

Excel 2010, 2013

Bạn có thể tải bảng tính xuống và mở bảng tính này trong các chương trình khác.

  7.3 Tạo bản sao

  Excel:
  Di chuyển hoặc sao chép

  Trang tính:
  Tạo bản sao

  Excel 2013 và Excel 2010

  Tính năng sao chép bảng tính rất hữu ích cho việc tạo mẫu. Ví dụ: nếu bạn thực hiện nhiều kế hoạch dự án, hãy tạo các bản sao của một kế hoạch. Sau đó, hãy cập nhật từng bản sao của dự án mới mà không phải định dạng lại.

  1. Nhấp vào TệpTạo bản sao.
  2. (Không bắt buộc) Bạn có thể đổi tên bản sao, thay đổi nơi lưu bản sao trong Drive và chia sẻ bản sao với chính các công tác viên đó.

  7.4 Gửi bản sao qua email

  Excel:
  Gửi dưới dạng tệp đính kèm

  Trang tính:
  Gửi qua email dưới dạng tệp đính kèm

  Excel 2013
   

  Excel 2010

  Nếu cần cộng tác với ai đó trên bảng tính của bạn bằng chương trình hoặc định dạng cũ, chẳng hạn như PDF hoặc Excel, bạn có thể gửi qua email dưới dạng tệp đính kèm.

  1. Mở bảng tính rồi nhấp vào TệpGửi qua email dưới dạng tệp đính kèm.
  2. Chọn định dạng.
  3. Nhập địa chỉ email hoặc nhóm mà bạn muốn gửi bản sao.
  4. Thêm tin nhắn.
  5. Nhấp vào Gửi.

  Tiếp theo: 8. Nhận các mẹo tăng năng suất trong Trang tính

  Thông tin này có hữu ích không?

  Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?