Chủ đề: Nh��

Có 3 bài viết

Đề bài - giải quan sát mục 1 trang 48 bài 9 sgk tự nhiên và xã hội lớp 2 cánh diều
Đề bài - giải quan sát mục 1 trang 48 bài 9 sgk tự nhiên và xã hội lớp 2 cánh diều

Dựa vào các hình và thông tin dưới đây, nêu một số quy định khi ngồi sau xe máy. Đề bài Dựa vào các hình và thông tin ...

Nguồn: Sưu tầm - qua bài thơ mùa xuân nho nhỏ, hãy viết đoạn văn nêu suy nghĩ của em về tư tưởng cống hiến của tác giả, liên hệ bản thân em.
Nguồn: Sưu tầm - qua bài thơ mùa xuân nho nhỏ, hãy viết đoạn văn nêu suy nghĩ của em về tư tưởng cống hiến của tác giả, liên hệ bản thân em.

Bài thơ Mùa xuân nho nhỏ đã thể hiện được tư tưởng sống cống hiến cao đẹp của tác giả Thanh Hải. Thật vậy, tư tưởng được sống cống hiến, ...

Đề bài - bài 38 trang 103 vở bài tập toán 9 tập 1
Đề bài - bài 38 trang 103 vở bài tập toán 9 tập 1

Trong hình (49,) chiều cao của thang đạt được so với mặt đất là cạnh (AH) của tam giác vuông (AHB.) Trong tam giác vuông (AHB,) ta có : Đề bài ...