Thế nào là danh từ chung và danh từ riêng | Lubna Byers Stout

Trong chương trình tiếng Việt lớp 4, các em sẽ được làm quen với khái niệm danh từ chung, danh từ riêng. Không ít các em học sinh cũng như phụ huynh còn bối rối khi hướng dẫn con khi phần phân biệt 2 loại từ này. Bài viết này nhằm giúp các em học sinh và phụ huynh giải quyết vấn đề đó.

Thông báo:  Giáo án, tài liệu miễn phí, và các giải đáp sự cố khi dạy online có tại Nhóm giáo viên 4.0 mọi người tham gia để tải tài liệu, giáo án, và kinh nghiệm giáo dục nhé!

Danh từ chung và danh từ riêng là gì?

Theo sách giáo khoa lớp 4:

Danh từ chung là tên của một loại sự vật. Danh từ chung được phân làm danh từ chỉ người, vật, hiện tượng, khái niệm, đơn vị. Ví dụ như ông, bà, mưa, cuộc sống….

Danh từ riêng là tên riêng một sự vật, luôn luôn được viết hoa. Ví dụ tên riêng chỉ người: Ánh, Hoa, Tùng…. hay tên chỉ địa danh: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Vịnh Hạ Long,…

Như vậy các em căn bản đã phân biệt được 2 khái niệm danh từ chung, riêng; tự lấy ví dụ cho mỗi loại danh từ rồi nhỉ.

Luyện tập với 2 loại danh từ

Giờ chúng ta cùng bắt tay vào làm bài tập về danh từ để hiểu rõ hơn nhé. Mở sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 4 trang 57 ra nào. Các câu hỏi đã được chúng tôi biên soạn và có phần hướng dẫn làm bài chi tiết. Các em hãy tự làm bài trước rồi đối chiếu với hướng dẫn trong tài liệu bên dưới nhé.

Có thể bạn quan tâm:  NỘI DUNG ÔN TẬP TOÁN + TIẾNG VIỆT LỚP 4 LÊN LỚP 5

Khi đã phân biệt thành thạo được 2 loại từ này rồi, các em sẽ biết cách sử dụng các từ một cách hợp lí hơn. Việc phân biệt rõ ràng được danh từ chung và danh từ riêng rất có ích khi các em viết bài chính tả. Phân biệt được 2 loại danh từ giúp em biết được khi nào cần và không cần viết hoa.

Tham khảo thêm các tài liệu kiến thức tiếng việt 4 để học tốt môn Tiếng Việt hơn nhé!

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Xuất bản ngày 06/08/2019

Soạn bài Luyện từ và câu lớp 4: Danh từ chung và danh từ riêng trang 57 SGK Tiếng Việt 4 tập 1 do Đọc tài liệu biên soạn đầy đủ lý thuyết và gợi ý làm bài tập SGK

Soạn bài Luyện từ và câu: Danh từ chung và danh từ riêng lớp 4 trang 57 SGK Tiếng Việt 4 tập 1 được Đọc tài liệu biên soạn đầy đủ các nội dung: Kiến thức cần nhớ về danh từ chung và danh từ riêng, gợi ý trả lời câu hỏi phần nhận xét, luyện tập trang 57, 58 SGK Tiếng Việt lớp 4.

Kiến thức cần nhớ

PHÂN LOẠI DANH TỪ

Danh từ được phân làm hai loại là danh từ chung và danh từ riêng

1. Danh từ chung

- Danh từ chung là tên của một loại sự vật.
- Danh từ chung được phân làm danh từ chỉ người,vật, hiện tượng, khái niệm, đơn vị

a. Danh từ chỉ người

VD: Ông, bà, cha, mẹ, chú, bác,…

b. Danh từ chỉ vật

VD: Nhà, cửa, chó, mèo, mía, dừa,…

c. Danh từ chỉ hiện tượng

VD: Mưa, nắng, bão, lụt,…

d. Danh từ chỉ khái niệm

Danh từ chỉ khái niệm: biểu thị cái chỉ có trong nhận thức của con người, không có hình thù, không chạm vào hay ngửi, nếm, nhìn …. được

VD: Cuộc sống, kinh nghiệm, cách mạng,…

e. Danh từ chỉ đơn vị

Danh từ chỉ đơn vị: biểu thị những đơn vị được dùng để tính đếm sự vật

VD: mưa  tính bằng cơn, cá tính bằng con, bút tính bằng cái,….

2. Danh từ riêng

- Danh từ riêng là tên riêng của một sự vật.
- Danh từ riêng luôn luôn được viết hoa.

VD:

- Mai, Lan, Hoa: là các danh từ riêng chỉ người
- Hà Nội, Hồ Chí Minh: là các danh từ riêng chỉ các địa danh

Gợi ý trả lời câu hỏi SGK

I. Nhận xét

Câu 1 trang 57 SGK Tiếng Việt 4 tập 1. Tìm các từ có nghĩa như sau :

a) Dòng nước chảy tương đối lớn, trên đó thuyền bè đi lại được. b) Dòng sông lớn nhất chảy qua nhiều tỉnh phía Nam nước ta. c) Người đứng đầu nhà nước phong kiến.

d) Vị vua có công đánh đuổi giặc Minh, lập ra nhà Lê ở nước ta.

Gợi ý trả lời

a. Sông b. Cửu Long c. Vua

d. Lê Lợi

Câu 2 trang 57 SGK Tiếng Việt 4 tập 1. Nghĩa của các từ tìm được ở bài tập 1 khác nhau như thế nào ?

- So sánh a với b.
- So sánh c với d.

Gợi ý trả lời

So sánh a và b

a) Sông: Tên chung để chỉ những dòng nước chảy tương đối lớn.
b) Cửu Long: Tên riêng của một dòng sông.

So sánh c với đ.

c) vua: Tên chung chỉ người đứng đầu nhà nước phong kiến
d) Lê Lợi: Tên riêng một vị vua.

Câu 3 trang 57 SGK Tiếng Việt 4 tập 1. Cách viết các từ trên có gì khác nhau ?

- So sánh a với b.
- So sánh c với d.

Gợi ý trả lời

Tên chung của dòng nước chảy tương đối lớn (sông) không viết hoa. Tên riêng chỉ một dòng sông cụ thể (Cửu Long) viết hoa.

So sánh c với d: Tên chung của người đứng đầu nhà nước phong kiến (vua) không viết hoa. Tên riêng một vị vua cụ thể (Lê Lợi) viết hoa.

II. Luyện tập

Câu 1 (trang 58 sgk Tiếng Việt 4) :

Tìm các danh từ chung và danh từ riêng trong đoạn văn sau :

Chúng tôi / đứng / trên / núi / Chung /. Nhìn / sang / trái / là / dòng / sông / Lam / uốn khúc / theo / dãy / núi / Thiên Nhẫn /. Mặt / sông / hắt / ánh / nắng / chiếu / thành / một / đường / quanh co / trắng xóa /. Nhìn / sang / phải / là / dãy / núi / Trác / nối liền / với / dãy / núi / Đại Huệ / xa xa /. Trước / mặt / chúng tôi /, giữa / hai / dãy / núi / là / nhà / Bác Hồ /.

Gợi ý trả lời

- Danh từ chung: núi / dòng, sông / dãy / mặt / sông / ánh / nắng / đường / dãy / nhà / trái / phải / giữa / trước.

- Danh từ riêng: Chung / Lam / Thiên Nhẫn/ Trác / Đại Huệ / Bác Hồ.

Câu 2 (trang 58 sgk Tiếng Việt 4) : Viết họ và tên 3 bạn nam, 3 bạn nữ trong lớp em. Họ và tên các bạn ấy là danh từ chung hay danh từ riêng ? Vì sao ?

Gợi ý trả lời

Họ và tên các bạn trong lớp là danh từ riêng, do đó luôn luôn phải viết hoa.

Ví dụ:

- Nguyễn Đức Bảo, Vũ Hoàng Anh, Trần Văn Lâm.

- Lê Thị Tố Uyên, Thái Thị Ngọc Nữ, Lê Thị Thanh Nhàn.

***

Soạn bài Luyện từ và câu: Danh từ chung và danh từ riêng lớp 4 trang 57 SGK Tiếng Việt 4 tập 1 được Đọc tài liệu biên soạn chi tiết và chia sẻ ở trên, hi vọng các em sẽ nắm chắc kiến thức về danh từ chung, danh từ riêng và vận dụng kiến thức này vào cuộc sống thật tốt.

Trước khi tìm hiểu về danh từ chung và danh từ riêng trong tiếng Anh, hãy xem xét ví dụ sau:I have a dog. He’s a German shepherd. His name is Lucky. I really like Lucky, he’s a great German shepherd. (Tôi có một chú chó. Nó là một con becgie. Tên của nó là Lucky. Tôi rất thích Lucky, nó là một chú chó becgie tuyệt vời)

Trong những câu trên, những từ như ‘dog’, ‘German shepherd’ và ‘Lucky’ đều là các danh từ (Nouns). Trong đó, ‘dog’ là danh từ chung - Common Nouns - và ‘Lucky’ và ‘German Shepherd’ là danh từ riêng - Proper Nouns.

Danh từ chung và Danh từ riêng tồn tại trong tiếng Anh cũng như tiếng Việt. Danh từ riêng là tên riêng của một vật, người hoặc địa điểm (Hà Nội, Lê Văn Tám, Nguyễn Văn Trỗi, James, Lucy, Washington ...), còn Danh từ chung chỉ các loại sự vật nói chung (đất nước, ngôi nhà, bệnh viện, teachers, cats, cars ...).

Danh từ chung và danh từ riêng trong tiếng Anh là gì?

Danh từ chung là gì?

Danh từ chung là những danh từ chỉ chung một nhóm các sự vật. Những danh từ chung không viết hoa.

Ví dụ: a river, a camera, sneakers,…

Danh từ riêng là gì?

Danh từ riêng là những danh từ riêng chỉ tên riêng của một người hoặc vật. Danh từ riêng cần được viết hoa.

Ví dụ: The Nile, Canon, Adidas,…

Ví dụ về danh từ chung và danh từ riêng trong tiếng Anh trong thực tế

Danh từ riêng dùng cho tên người

Tên người trong tiếng Anh luôn là một danh từ riêng và cần được viết hoa chữ cái đầu tiên. Tên riêng của một người không đi chung với ‘a/an’ hay ‘the’. Tuy nhiên, chúng ta có thể sử dụng ‘the’ trước họ (last name) để chỉ cả một dòng họ.

Lionel Messi is a great footballers (Lionel Messi là một tay bóng xuất sắc)

The Rockefellers is one of the richest families in the U.S. (Nhà Rockefellers là một trong những dòng họ giàu có nhất Hoa Kỳ)

Danh từ riêng dùng cho tên địa danh

Danh từ riêng rất hay được dùng cho những địa danh như đất nước, núi, sông, đường.

I want to live in India. (Tôi muốn sống ở Ấn Độ)

Everest is the tallest mountain in the world. (Everest là ngọn núi cao nhất thế giới)

The Mekong river is important for agriculture. (Sông Mê-kông rất quan trọng cho nông nghiệp)

Mặc dù cấu tạo của một vài cái tên là những danh từ chung, chúng vẫn được xem là danh từ riêng khi chỉ một sự vật riêng biệt.

The Great Lakes attract many visitors to America. (Ngũ Đại Hồ thu hút nhiều du khách đến nước Mỹ)

People can float in the Dead Sea easily. (Người ta có thể nổi ở Biển Chết dễ dàng)

The Great Wall of China is one the wonders of the world. (Vạn Lý Trường Thành là một trong những kỳ quan thế giới)

Danh từ riêng dùng để chỉ tên doanh nghiệp

Đối với tên riêng của các doanh nghiệp, chúng ta luôn luôn viết hoa, dù tên của doanh nghiệp đó được tạo thành từ những danh từ chung.

The Pizza Company has some excellent pizzas and spaghetti. (The Pizza Company có những món bánh pizza và mỳ ý xuất sắc)

Apple is the leading technology company. (Apple là công ty công nghệ hàng đầu)

Dùng để chỉ tên các giống động vật đặc trưng

Tên của các giống động vật chỉ cần được viết hoa nếu bao gồm tên một đia danh.

The British shorthair is a popular breed of cat. (giống mèo Anh lông ngắn là một giống mèo được ưa chuộng)

The Siberian tiger is an endangered species. (Cọp Siberia là một loài bị đe dọa.)

Bài tập về danh từ chung và danh từ riêng trong tiếng Anh

Exercise 1: Gạch chân những danh từ riêng và khoanh tròn những danh từ chung trong các câu sau:

 1. The Nile is the longest river in the world.

 2. James is my best friend.

 3. America is one of the biggest countries in the world.

 4. Hanoi is the capital of Vietnam.

 5. English is a popular language that many people speak.

 6. Tigers are endangered animals.

 7. Mars is one of the nine planets in the solar system.

 8. My class has many smart students.

 9. There are many trees in the forest.

 10. Books often contain a lot of useful knowledge.

Exercise 2: Hãy viết hoa những danh từ riêng trong các câu sau, và sửa lại những danh từ chung đang được viết hoa.

 1. johny is doing the Dishes.

 2. he lives in a big City called new york.

 3. students should learn all important Subjects.

 4. thomas works as an Engineer in a big Company.

 5. the University has many Scholarships for smart Students.

 6. bruce lee is a famous kung fu master.

 7. apple is one of the best technology Companies.

 8. everest is the tallest Mountain in the world.

 9. donald trump used to be the president of america.

 10. napoleon is a great General of france.

Đáp án và giải thích

Bài tập 1

1. Danh từ riêng: Nile

Danh từ chung: river, world

Sông Nin là một danh từ riêng chỉ một con sông ở Ai Cập còn những danh từ như con sông và thế giới chỉ những vật thể nói chung.

2. Danh từ riêng: James

Danh từ chung: friend

James là tên của một người cụ thể nên là danh từ riêng, còn friend là một danh từ chỉ bạn bè nói chung.

3. Danh từ riêng: America

Danh từ chung: countries, world

America là tên của một đất nước nên nó phải là danh từ riêng. Những từ như countries và world chỉ những vật thể nói chung nên là danh từ chung.

4. Danh từ riêng: Hanoi, Vietnam

Danh từ chung: capital

Hà Nội là tên thủ đô của Việt Nam nên là danh từ riêng Việt Nam là tên của một đất nước nên cũng là danh từ riêng. Danh từ Capital là danh từ chung chỉ bất kì một thủ đô nào.

5. Danh từ riêng: English

Danh từ chung: language, people

Tiếng Anh chỉ một ngôn ngữ cụ thể nên là một danh từ riêng, còn những từ như ngôn ngữ và con người Ià danh từ chung chỉ các sự vật.

6. Danh từ riêng: không có

Danh từ chung: tigers, animals

Cọp là tên của một loài động vật nên là danh từ chung. Tương tự, động vật cũng là một danh từ chung.

7. Danh từ riêng: Mars

Danh từ chung: planets, solar system

Sao Hỏa là tên của một hành tinh, do đó nó là một danh từ riêng còn những từ như hành tinh và hệ mặt trời là danh từ chung vì chúng chỉ những sự vật nói chung.

8. Danh từ riêng: không có

Danh từ chung: class, students

Lớp học và học sinh là những danh từ chung chỉ những sự vật, không phải tên riêng của một vật cụ thể.

9. Danh từ riêng: không có

Danh từ chung: trees, forest

Cây và rừng là những danh từ chung, không phải tên riêng của bất kỳ sự vật nào.

10. Danh từ riêng: không có

Danh từ chung: books, knowledge

Sách và kiến thức là những danh từ chung chứ không phải là tên riêng của bất kỳ sự vật nào.

Bài tập 2

1. Johny; dishes

Johnny là tên người nên cần phải được viết hoa, danh từ chén dĩa là danh từ chung, không cần viết hoa.

2. city; New York

City là một danh từ chung dùng cho các thành phố nên không cần viết hoa; New York là danh từ riêng nên cần phải viết hoa.

3. subjects

Subjects là một danh từ chung để chỉ các môn học nên không cần phải viết hoa.

4. Thomas; engineer; company

Thomas là tên một người nên cần phải được viết hoa, còn những danh từ kỹ sư và công ty là danh từ chung nên không cần phải viết hoa.

5. university; scholarships, students

Tất cả những danh từ đại học, học bổng và sinh viên đều là những danh từ chung không cần phải viết hoa.

6. Bruce Lee

Bruce Lee là tên riêng của một người, vì vậy cần phải được viết hoa.

7. Apple; companies

Apple là tên riêng của một công ty, do đó cần được viết hoa còn những danh từ công ty là danh từ chung không cần phải viết hoa.

8. Everest; mountain

Everest là tên riêng của một ngọn núi nên cần phải được viết hoa, còn danh từ núi nói chung thì không cần phải viết hoa.

9. Donald Trump; America

Donald Trump là tên người nên cần phải được viết hoa, tương tự Mỹ là một tên quốc gia cần phải được viết hoa.

10. Napoleon; general; France

Napoleon là tên riêng của một người, France là tên riêng của một nước nên cần được viết hoa, còn danh từ chung là tướng không cần viết hoa.

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Thế nào là danh từ chung và danh từ riêng