Thể loại
Tất cả

vdanang.com

Genz

16540

16540

8

Kết quả lớn nhất của ký họp thứ nhất Quốc hội khóa 6 là gì

Kết quả lớn nhất của kì họp thứ nhất Quốc hội khóa VI là gì?

A. Thống nhất đất nước về mặt lãnh thổ.

Show
 • Kết quả lớn nhất của kì họp thứ nhất Quốc hội khóa VI là gì?
 • Kết quả lớn nhất của kì họp thứ nhất Quốc hội khóa VI là gì?
 • Mục lục
 • Thành phần quốc hộiSửa đổi
 • Cơ cấu thành phần của Quốc hộiSửa đổi
 • Danh sách lãnh đạoSửa đổi
 • Ủy ban Dự thảo Hiến phápSửa đổi
 • Video liên quan

B. Hoàn thành việc thống nhất đất nước về mặt nhà nước.

Đáp án chính xác

C. Bầu ra các cơ quan của Quốc hội.

D. Bầu ra ban dự thảo Hiến pháp.

Xem lời giải

Kết quả lớn nhất của kì họp thứ nhất Quốc hội khóa VI là gì?

Kết quả lớn nhất của kì họp thứ nhất Quốc hội khóa VI là gì?

A. Thống nhất về mặt lãnh thổ.

B. Hoàn thành việc thống nhất về nhà nước.

C. Bầu ra cơ quan của quốc hội.

D. Bầu ra ban dự thảo Hiến pháp.

Mục lục

 • 1 Thành phần quốc hội
  • 1.1 Cơ cấu thành phần của Quốc hội
  • 1.2 Danh sách lãnh đạo
  • 1.3 Ủy ban Dự thảo Hiến pháp
 • 2 Quá trình thực hiện thống nhất nước nhà về mặt nhà nước
 • 3 Các kỳ họp
  • 3.1 Kỳ họp thứ nhất
  • 3.2 Kỳ họp thứ hai
  • 3.3 Kỳ họp thứ ba
  • 3.4 Kỳ họp thứ tư
  • 3.5 Kỳ họp thứ năm
  • 3.6 Kỳ họp thứ sáu
  • 3.7 Kỳ họp thứ bảy
 • 4 Tham khảo

Thành phần quốc hộiSửa đổi

Quốc hội khóa VI gồm có 492 đại biểu, trong đó Ủy ban Thường vụ Quốc hội gồm 21 ủy viên chính thức, 2 ủy viên dự khuyết.

Cơ cấu thành phần của Quốc hộiSửa đổi

 • Công nhân: 80
 • Nông dân: 100
 • Tiểu thủ công nghiệp: 6
 • Quân đội: 54
 • Cán bộ chính trị:141
 • Tri thức và nhân sĩ: 98
 • Các tôn giáo: 13
 • Ðảng viên: 398
 • Ngoài Ðảng: 94
 • Phụ nữ:132
 • Dân tộc thiểu số: 67
 • Anh hùng lao động và chiến đấu:29
 • Thanh niên: (từ 20-30 tuổi): 58
 • Cán bộ ở Trung ương: 114
 • Cán bộ ở địa phương: 378

Danh sách lãnh đạoSửa đổi

Ngày 2-7-1976, Quốc hội khóa VI đã tiến hành bầu các lãnh đạo các cơ quan cao nhất của Nhà nước và thành lập Chính phủ mới.

- Nhà nước

 • Chủ tịch: Tôn Đức Thắng
 • Phó Chủ tịch:
  • Nguyễn Lương Bằng
  • Nguyễn Hữu Thọ

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội

 • Chủ tịch: Trường Chinh
 • Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký: Xuân Thủy
 • Phó Chủ tịch:
  • Hoàng Văn Hoan
  • Phan Văn Đáng
  • Nguyễn Thị Thập
  • Chu Văn Tấn
  • Nguyễn Xiển
  • Trần Đăng Khoa
 • Ủy viên:
  • Lê Thành
  • Nguyễn Đức Thuận
  • Trần Đình Tri
  • Trương Tấn Phát
  • Võ Thành Trinh
  • Nguyễn Công Tâm
  • Đào Văn Tập
  • Hòa thượng Thích Thiện Hào
  • Nguyễn Thị Như
  • Phan Minh Tánh
  • Cầm Ngoan
  • Huỳnh Cương
  • Anh hùng Núp
 • Ủy viên Dự khuyết:
  • Vũ Định
  • Nguyễn Thị Được

- Các Ủy ban của Quốc hội

 • Ủy ban Kế hoạch và Ngân sách do Nguyễn Văn Trân làm Chủ nhiệm và 35 Ủy viên.
 • Ủy ban Dự án Pháp luật do Trương Tấn Phát làm Chủ nhiệm và 17 Ủy viên.
 • Ủy ban Dân tộc do Chu Văn Tấn làm Chủ nhiệm và 26 Ủy viên.
 • Ủy ban Văn hóa và Giáo dục do Lưu Hữu Phước làm Chủ nhiệm và 27 Ủy viên.
 • Ủy ban Y tế và Xã hội do Nguyễn Văn Thủ làm Chủ nhiệm và 21 Ủy viên.
 • Ủy ban Đối ngoại do Hoàng Minh Giám làm Chủ nhiệm và 11 Ủy viên.

- Hội đồng Chính phủ

 • Thủ tướng Chính phủ: Phạm Văn Đồng
 • Phó Thủ tướng:
  • Phạm Hùng
  • Huỳnh Tấn Phát
  • Võ Nguyên Giáp
  • Nguyễn Duy Trinh
  • Lê Thanh Nghị
  • Võ Chí Công
  • Đỗ Mười
 • Bộ trưởng, Chủ nhiệm các Ủy ban Nhà nước và Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ:
  • Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Trần Quốc Hoàn
  • Bộ trưởng Bộ Ngoại giao: Nguyễn Duy Trinh
  • Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: Võ Nguyên Giáp
  • Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp: Võ Thúc Đồng
  • Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp: Hoàng Văn Kiểu
  • Bộ trưởng Bộ Thủy lợi: Nguyễn Thanh Bình
  • Bộ trưởng Bộ Cơ khí và Luyện kim: Nguyễn Côn
  • Bộ trưởng Bộ Điện và Than: Nguyễn Chấn
  • Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Đỗ Mười
  • Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: Phan Trọng Tuệ
  • Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ: Vũ Tuân
  • Bộ trưởng Bộ Lương thực và Thực phẩm: Ngô Minh Loan
  • Bộ trưởng Bộ Hải sản: Võ Chí Công
  • Bộ trưởng Bộ Nội thương: Hoàng Quốc Thịnh
  • Bộ trưởng Bộ Ngoại thương: Đặng Việt Châu
  • Bộ trưởng Bộ Tài chính: Đào Thiện Thi
  • Bộ trưởng Bộ Lao động: Nguyễn Thọ Chân
  • Bộ trưởng Bộ Vật tư: Trần Sâm
  • Bộ trưởng Bộ Văn hóa: Nguyễn Văn Hiếu
  • Bộ trưởng Bộ Đại học và Trung học Chuyên nghiệp: Nguyễn Đình Tứ
  • Bộ trưởng Bộ Giáo dục: Nguyễn Thị Bình
  • Bộ trưởng Bộ Y tế: Vũ Văn Cẩn
  • Bộ trưởng Bộ Thương binh - Xã hội: Dương Quốc Chính
  • Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước: Lê Thanh Nghị
  • Bộ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước: Nguyễn Hữu Mai
  • Bộ trưởng Phủ Thủ tướng: Đặng Thí
  • Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng: Phan Mỹ
  • Bộ trưởng phụ trách công tác Văn hóa, Giáo dục ở Phủ Thủ tướng: Trần Quang Huy
  • Bộ trưởng phụ trách công tác Dầu khí: Đinh Đức Thiện
  • Bộ trưởng phụ trách công trình sông Đà: Hà Kế Tấn
  • Bộ trưởng phụ trách công tác Khoa học - Kỹ thuật Nông nghiệp: Nghiêm Xuân Yêm
  • Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước: Hoàng Anh
  • Chủ nhiệm Ủy ban Vật giá Nhà nước: Tô Duy
  • Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc: Lê Quảng Ba
  • Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật nhà nước: Trần Đại Nghĩa
  • Chủ nhiệm Ủy ban Thanh tra của Chính phủ: Trần Nam Trung

- Hội đồng Quốc phòng

 • Chủ tịch: Tôn Đức Thắng
 • Phó Chủ tịch: Phạm Văn Đồng
 • Ủy viên:
  • Lê Duẩn
  • Trường Chinh
  • Phạm Hùng
  • Võ Nguyên Giáp
  • Nguyễn Duy Trinh
  • Lê Thanh Nghị
  • Trần Quốc Hoàn
  • Văn Tiến Dũng

- Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao: Phạm Văn Bạch

- Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao: Trần Hữu Dực

Ủy ban Dự thảo Hiến phápSửa đổi

Theo đề nghị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa VI đã bầu Ủy ban Dự thảo Hiến pháp cho nước Việt Nam thống nhất. Ủy ban dự thảo Hiến pháp gồm 36 thành viên sau đây:

- Chủ tịch: Trường Chinh

- Ủy viên:

 1. Phan Anh
 2. Phạm Văn Bạch
 3. Nghiêm Chưởng Châu
 4. Võ Chí Công
 5. Trần Hữu Dực
 6. Vũ Định
 7. Nguyễn Thị Định
 8. Phạm Văn Đồng
 9. Võ Nguyên Giáp
 10. Hòa thượng Thích Thiện Hào
 11. Hoàng Văn Hoan
 12. Trần Quốc Hoàn
 13. Phạm Hùng
 14. Phạm Công Khanh
 15. Trần Bửu Kiếm
 16. Nguyễn Lam
 17. Nguyễn Long
 18. Lê Văn Lương
 19. Trần Kiêm Lý
 20. Trương Tấn Phát
 21. Đỗ Xuân Sảng
 22. Chu Văn Tấn
 23. Đào Văn Tập
 24. Lê Thành
 25. Trịnh Đình Thảo
 26. Nguyễn Hữu Thọ
 27. Xuân Thủy
 28. Trần Đình Tri
 29. Linh mục Võ Thành Trinh
 30. Bùi Thị Thanh Vân
 31. Phạm Thị Thanh Vân (Ngô Bá Thành)
 32. Hoàng Quốc Việt
 33. Nguyễn Xiển
 34. Nghiêm Xuân Yêm
 35. Ka H`Yiêng

Dịch vụ SEO website - Thiết kế Website

★★★★★ 7 đánh giá trên Google
Văn phòng công ty

Địa chỉ: Số 5 Trần Kim Xuyến - P.Trung Hoà - Q.Cầu Giấy - TP. Hả Nội

Điện thoại: 0922 892 892

Trang web: Bangnam.com

Từ Dịch vụ SEO website - Thiết kế Website

"BANGNAM là đơn vị cung cấp Dịch Vụ SEO, Dịch vụ thiết kế Website, Giải pháp quản trị doanh nghiệp ERP hàng đầu tại Việt Nam."

Mọi người cũng tìm kiếm

Thiết kế website Hà Nội
Nhà thiết kế trang web
Thiết kế website bán hàng
Nhà thiết kế trang web
Dịch vụ SEO
Nhà tối ưu công cụ tìm kiếm
Thiết kế website TP HCM
Nhà thiết kế trang web
Thiết kế website Hà Nội
Nhà thiết kế trang web