Tác giả: AlienatedVomiting

Đã đăng: 1 câu hỏi

1 triệu lượt xem trên youtube được bao nhiêu tiền ở Việt Nam
1 triệu lượt xem trên youtube được bao nhiêu tiền ở Việt Nam

Hiện nay, nhà nhà làm youtube và người người làm youtube, tuy nhiên nhiều bạn chưa vào nghề nên chưa biết về mức doanh thu của các youtuber này. Vậy 1000 view ...