Tác giả: AuburnPenguin

Đã đăng: 2 câu hỏi

Có bao nhiêu tháng cho đến ngày 3 tháng 2 năm 2023
Có bao nhiêu tháng cho đến ngày 3 tháng 2 năm 2023

Từ hôm nay đến 3/2 có 1 ngày. Điều đó có nghĩa là có 0. 14 tuần, 24. 0 giờ và 0. 04 tháng cho đến lúc đó. Chúng tôi sử dụng phép tính này khá thường xuyên ...

Ballroom la gì
Ballroom la gì

ballroom nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ballroom giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ballroom.Từ điển ...