Tác giả: CivilHacker

Đã đăng: 1 câu hỏi

Parabol P có đỉnh I(1 4 có phương trình là)
Parabol P có đỉnh I(1 4 có phương trình là)

Toán học lớp 10 với nhiều kiến thức quan trọng, là nền tảng để học sinh ôn thi THPT Quốc gia. Kiến thức đường parabol là gì, cách lập phương trình parabol ...