Tác giả: FussyStanza

Đã đăng: 1 câu hỏi

homosexist là gì - Nghĩa của từ homosexist
homosexist là gì - Nghĩa của từ homosexist

homosexist có nghĩa làNhững người không công bằng phân biệt đối xử với người dị tính, đặc biệt là những người thúc đẩy chương trình nghị sự đồng ...