Tác giả: IncompetentAbundance

Đã đăng: 1 câu hỏi

agate licker là gì - Nghĩa của từ agate licker
agate licker là gì - Nghĩa của từ agate licker

agate licker có nghĩa làMột người đi xung quanh liếm và nhổ trên những tảng đá mà họ tìm thấy để tiết lộ sự rõ ràng của viên đá.Thí dụBạn agate ...