Tác giả: InsurgentCertainty

Đã đăng: 1 câu hỏi

smooth brain no weinkles là gì - Nghĩa của từ smooth brain no weinkles
smooth brain no weinkles là gì - Nghĩa của từ smooth brain no weinkles

smooth brain no weinkles có nghĩa làNão trơn không có nếp nhăn.Cách để đánh vần nếp nhăn trong khi có bộ não mịn.Thí dụGuy 1: Não trơn không có nếp nhăn. Guy 2: ...