Tác giả: IrritatingMetre

Đã đăng: 1 câu hỏi

CPI năm 2023 sẽ là bao nhiêu?
CPI năm 2023 sẽ là bao nhiêu?

Trong cuộc họp vào thứ Ba tuần này, Banco de la República đã trình bày các số liệu sẽ đóng vai trò là đầu vào cho cuộc đàm phán.  lương tối thiểucông ...