Tác giả: ShowyClothing

Đã đăng: 1 câu hỏi

Cách tính diện tích tam giác khi biết tọa độ 3 đỉnh
Cách tính diện tích tam giác khi biết tọa độ 3 đỉnh

   Công thức tính diện tích tam giác theo phương pháp tọa độ trong mặt phẳng:      (vec{AB}=(a_1;a_2). vec{AC}=(b_1;b_2) Rightarrow S_{bigtriangleup ABC }= ...