Tác giả: TinySynopsis

Đã đăng: 1 câu hỏi

4 có nghĩa là gì
4 có nghĩa là gì

Cổ nhân rất coi trọng việc nghiên cứu những con số bởi nó không phải chỉ được dùng trong tính toán mà chúng còn có thể có ảnh hưởng đến đời sống và ...