Chủ đề: royalti

Có 1 bài viết

davido-kun là gì - Nghĩa của từ davido-kun
davido-kun là gì - Nghĩa của từ davido-kun

royalti có nghĩa là1. Nắm giữ quyền lực, địa vị và thẩm quyền của một quốc vương: một nhà lãnh đạo di truyền của một quốc gia. 2. của hoặc liên quan ...