Tác giả: mitca_hit

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 4 câu hỏi

8 votes
0 answers
204 views
Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm M(2 3 khi độ đường tròn M 3)

Giải thích các bước giải: Ta có $M(-3,2)$ $to begin{cases}d(M, Ox)=|2|=2 d(M, Oy)=|-3|=3end{cases}$ a.Ta có: $d(M,Ox)=2$ $to Ox$ tiếp xúc với $(M,2)$ b.Ta ...

mitca_hit
đăng 1 tháng trước
9 votes
0 answers
157 views
Top 20 cửa hàng hải sản Huyện Yên Lạc Vĩnh Phúc 2022

Bài viết đánh giá Top 20 cửa hàng hải sản Huyện Yên Lạc Vĩnh Phúc 2022 theo quan điểm cá nhân của tác giả Nhà Hàng Hải Sản Ngon - ...

0 votes
0 answers
101 views
Thời gian đắp mặt nạ đất sét Innisfree

Mặt nạ đất sét Innisfree cách dùng như thế nào? Nếu bạn vẫn chưa biết cách dùng mặt nạ Innisfree thì hãy cùng tham khảo bài viết sau để ...

mitca_hit
đăng 3 tháng trước
4 votes
9 answers
97 views
Bản chất của mối quan hệ giữa gen và tính trạng trong sơ đồ gen mARN Prôtêin tính trạng là gì

Nêu bản chất mối quan hệ giữa gen và tính trạng qua sơ đồ sau : gen(1 đoạn ADN)->ARN->protein->tính trạng ...

mitca_hit
đăng 6 tháng trước