Tác giả: mr_hoaitop

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 4 câu hỏi

0 votes
0 answers
207 views
Đặc điểm bề mặt của hoang mạc là

Hoang mạc là vùng có lượng mưa rất ít, ít hơn lượng cần thiết để hầu hết các loại thực vật sinh trưởng, là vùng đại diện cho những ...

mr_hoaitop
đăng 1 tuần trước
9 votes
0 answers
194 views
Top 1 30shine cửa hàng Quận Ngô Quyền Hải Phòng 2022

Bài viết đánh giá Top 1 30shine cửa hàng Quận Ngô Quyền Hải Phòng 2022 theo quan điểm cá nhân của tác giả ...

0 votes
0 answers
47 views
Làm sao để dịch tiếng Anh tốt

Google Translate là một phần mềm được sử dụng phổ biến trong hiện nay, hỗ trợ dịch miễn phí tất cả ngôn ngữ, được xem như một từ ...

5 votes
0 answers
48 views
Kinh nghiệm sử dụng của pp, ktdh vừa tìm hiểu ở trên trong thực tiễn nhà trường của thầy/cô.

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.You must login to add post . Phương pháp dạy học, ...