Chủ đề: makker

Có 1 bài viết

makker là gì - Nghĩa của từ makker
makker là gì - Nghĩa của từ makker

makker có nghĩa làMakker là một yorkshire thuật ngữ cho một hòn đá.Ví dụIZ Banna Chuck A Makker tại Thi, Watchaht (anh ta sẽ ném một hòn đá tại bạn, coi chừng.makker ...