Tác giả: trannho_pt

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 5 câu hỏi

2 votes
0 answers
210 views
Bài điếu văn cụ bà 90 tuổi hay nhất

Ngày đăng: 15/07/2021 - 12:57 PM Người đăng: Admin Lượt xem: 1062 Lượt xem Bài điếu văn đọc trong buổi lễ truy điệu là một nghi lễ hết sức ...

trannho_pt
đăng 1 tuần trước
7 votes
0 answers
156 views
Làm hộ chiếu ở đâu hà nam

Bạn có hộ khẩu hoặc sổ tạm trú KT3 ở tỉnh Hà Nam, Phủ Lý, Bình Lục, Kim Bảng, Lý Nhân, Thanh Liêm, …, muốn làm hộ chiếu – passport ...

trannho_pt
đăng 1 tháng trước
1 votes
0 answers
48 views
Khi mâu thuẫn giai cấp không thể điều hòa được thì giai cấp nào ra đời

Tìm hiểu về nguồn gốc của nhà nước1. Quan điểm, học thuyết về nguồn gốc của nhà nước2. Nguồn gốc hình thành nhà nước ?3. Các hình ...

trannho_pt
đăng 2 tháng trước
9 votes
0 answers
90 views
Mặt trận nào dưới đây quyết định thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống thực dân pháp (1954-1975)?

Thực tiễn phong phú, sinh động của cách mạng Việt Nam trong hơn 9 thập kỷ qua, kể từ ngày thành lập Đảng, đã chứng tỏ sự lãnh đạo đúng ...

trannho_pt
đăng 3 tháng trước
4 votes
0 answers
171 views
The Windows Management Instrumentation service could not be stopped

Visual studio 2017 installer wont run after extractingI had this problem too. SHClarks answer didnt work for me. I figured out myself what was causing the problem on my ...

trannho_pt
đăng 5 tháng trước