Chủ đề: narcan

Có 1 bài viết

narcan là gì - Nghĩa của từ narcan
narcan là gì - Nghĩa của từ narcan

narcan có nghĩa làNarcan, hoặc naloxone, là một trình chặn thụ thể thuốc phiện được sử dụng chủ yếu trong môi trường tiền bệnh viện của các nhân viên y ...